کتاب کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب در تلگرام، واتساپ و یا ایتا به شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ پیام ارسال نمایید.

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: بیزینس کوچینگ

مقدمه    

تعریف بیزینس کوچینگ      

اهداف بیزینس کوچینگ      

مزایای کوچینگ برای کسب‌وکارها     

مزایای بیزینس کوچینگ     

ارزیابی مزایای بیزینس کوچینگ        

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: اسمال بیزینس کوچینگ

مقدمه    

اسمال بیزینس کوچ‌ها چه کاری انجام می‌دهند  

اهداف اسمال بیزینس کوچینگ          

یک اسمال بیزینس کوچ می‌تواند به 10 روش به شما کمک کند      

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: کوچینگ کارکنان

مقدمه    

تعریف کوچینگ کارکنان     

کوچینگ کارکنان به منزله منتورینگ نیست       

اهمیت کوچینگ کارکنان     

اهداف کوچینگ کارکنان     

مزایای کوچینگ کارکنان    

1- تحقق هدف    

2- اثربخشی رهبری          

3- اثربخشی تیمی

4- افزایش خودکارآمدی کارکنان       

5- توسعه کارکنان توانمند    

6- ایجاد تیم رهبری قوی‌تر 

7- پرورش مهارت‌های ارتباطی         

8- افزایش احساس ارزشمندی کارکنان

9- افزایش تاب‌آوری کارکنان           

10- بهبود نگهداشت کارکنان           

11- جذب کارکنان جدید     

12- تسریع توسعه کارراهه   

13- ایجاد فرهنگ عملکرد عالی       

سطوح مختلف کوچینگ کارکنان        

سطح 1: مبتدیان   

سطح ۲: انجام دهندگان      

سطح ۳: اجراکنندگان         

سطح ۴: خبرگان   

سطح ۵: متخصصان           

روش‌های کوچینگ کارکنان 

1- کوچینگ غیررسمی       

2- کوچینگ رسمی

سبک‌های کوچینگ کارکنان 

1- سبک رهنمودی

2- سبک متقاعدکننده         

3- سبک مشارکتی

4- سبک تدریسی 

نقش‌های اصلی یک کوچ کارکنان      

مسئولیت‌های اصلی یک کوچ کارکنان 

اقدامات اساسی کوچ کارکنان

انواع مختلف کوچینگ کارکنان          

انواع رویکردهای کوچینگ کارکنان    

1- کوچینگ رهبر 

2- کوچینگ همتایان         

3- کوچینگ خارجی           

ایجاد فرهنگ کوچینگ کارکنان        

گام‌های پیاده‌سازی کوچینگ کارکنان  

گام 1: مدل‌سازی رفتارهایی که خواهان مشاهده آن‌ها در کارکنانتان هستید    

گام 2: کوچینگ کارکنان در لحظه      

گام ۳: نیاز به اقدام و نتایج   

نکات مهم برای کوچ‌ها در پیاده‌سازی کوچینگ کارکنان   

1- کنجکاو باشید  

2- بر روی حل مسئله تمرکز کنید      

3- هدف‌گذاری     

4- تقویت یک رویکرد مداوم

5- کوچینگ مطابق با نیازهای توسعه کارمند     

6- تمرکز بر عملکرد آتی     

7- بهبود عملکرد  

8- برقراری ارتباط دوطرفه میان کارمند و کوچ  

9- پیگیری         

نکات مهم برای مدیران و رهبران در پیاده‌سازی کوچینگ کارکنان   

1- ایجاد اعتماد متقابل       

2- برگزاری جلسه 

3- به توافق رسیدن           

4- بررسی جایگزین‌ها        

5- تضمین تعهد به تغییر      

6- ارزیابی عملکرد

7- ارائه بازخورد    

8- پرسش‌های هدایتگر مطرح نمایید  

9- چیزی که خوب پیش می‌رود را به رسمیت بشناسید      

10- گوش کنید و توانمند سازید         

11- دیدگاه کارکنان را فهم کنید       

12- درباره مراحل بعدی صحبت کنید 

13- کوچ در لحظه

14- به یادگیری مستمر متعهد باشید   

15- کوچینگ کارکنان در محیط کار را به یک عادت تبدیل کنید     

مسائل کوچینگ کارکنان     

1- زمان و مسافت

2- عدم واقع‌بینی و فقدان مهارت‌های بین فردی

3- عدم برنامه‌ریزی بلندمدت

4- فرهنگ شرکت

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: کوچینگ اجرایی

مقدمه    

تعریف کوچینگ اجرایی       

اهداف کوچینگ اجرایی       

مزایای کوچینگ اجرایی      

کوچ‌های اجرایی چه کاری انجام می‌دهند         

انواع کوچ‌های اجرایی         

1- کوچ‌های رهبری          

2- منتورینگ       

3- مشاوره کاری  

4- سایر کوچ‌ها    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: کوچینگ رهبری

مقدمه    

تعریف کوچینگ رهبری       

اهداف کوچینگ رهبری       

از کوچینگ رهبری چه انتظاری دارید؟ 

مزایای کوچینگ رهبری      

چه کسی از مزایای کوچینگ رهبری بهره‌مند می‌شود؟      

مهارت‌های اساسی در کوچینگ رهبری

چگونه کوچینگ به توسعه رهبری کمک می‌کند؟ 

چگونه مراجع می‌تواند برای کوچینگ رهبری آماده شود؟   

چگونه می‌توانید کوچینگ رهبری را انجام دهید؟ 

کوچ رهبری چه‌کاری انجام می‌دهد؟   

شما از یک کوچ رهبری چه انتظاری دارید؟       

نمونه‌هایی از رهبران کوچینگ           

کوچینگ مدیریت  

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: کوچینگ کارراهه

مقدمه    

تعریف کوچینگ کارراهه      

اهمیت کوچینگ کارراهه      

1- شما قادر به یافتن شغل نیستید      

2- کابوس شبانه شما مصاحبه است    

3- برای تغییر آماده‌اید        

4- از کار خود راضی نیستید  

5- شبکه‌سازی دستاوردهای زیادی دارد           

6- تصور می‌کنید که رسانه‌های اجتماعی یک مد زودگذر هستند      

7- خواهان ترفیع/ ارتقاء هستید         

8- لازم است که ادامه تحصیل دهید   

9- می‌خواهید از محل کار خلاص شوید           

10- شما به کمک نیاز دارید 

اهداف کوچینگ کارراهه      

کوچ کارراهه چگونه به شما کمک می‌کند تا به اهداف خود دست‌یابید؟           

1- کوچ کارراهه به شما کمک می‌کند تا نقش خود را فهم کنید       

2- کوچ کارراهه کمک می‌کند فهم کنید که چه کسی هستید          

چگونه می‌توان به یک کوچ کارراهه شد

1- فهم مهارت‌های موردنیاز

2- انتخاب برنامه آموزشی   

3- توسعه چشم‌انداز کوچینگ منحصربه‌فرد        

4- شروع کوچینگ

5- شروع کسب‌وکار جدید    

6- ایجاد وب‌سایت

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: کوچینگ مصاحبه

مقدمه    

تعریف کوچینگ مصاحبه      

اهمیت کوچینگ مصاحبه     

اهداف کوچینگ مصاحبه      

انواع کوچینگ مصاحبه        

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: سایر انواع کوچینگ‌ها

1- کوچینگ گروهی          

2- کوچینگ تیمی 

3- کوچینگ عملکرد          

4- کوچینگ مهارت‌ها        

5- کوچینگ فروش           

6- کوچینگ کارآمد

7- کوچینگ استراتژی        

8- کوچینگ توانمندسازی    

9- کوچینگ سیستماتیک     

10- کوچینگ پرزنتیشن      

11- کوچینگ اصلاحی       

منابع و مأخذ فصل 

منابع و مأخذ

پیشگفتار

سال‌هاست که اصطلاح «کوچ و کوچینگ» در دنیا و کشور مطرح شده است. هر چند که اصطلاح کوچینگ مفهومی علمی و با ارزش می‌باشد لیکن به دلیل اقدامات برخی افراد شومن، متاسفانه به یک اصطلاح زرد تبدیل شده که وجه ارزشمند آن را کمرنگ نموده‌ است چرا که این افراد سودجو که با مباحث روان‌شناسی، رفتارشناسی و مدیریت آشنایی عمیقی ندارند از طریق دریافت یک سری مدارک صوری و کم ارزش خود را «کوچ» قلمداد و اقدام به کوچینگ دیگران می‌نمایند. پس مبتنی بر همین دغدغه بر آن شدیم که در یک مجموعه کتاب به واکاوی علمی این مفهوم بپردازیم. استارت اولیه تدوین این مجموعه کتاب‌ها در سال 1400 زده شد تا اینکه در آبان 1402 یک مجموعه کتاب چهار جلدی در خصوص کوچینگ ساختاربندی گردید.

شایان ذکر است که هدف این مجموعه کتاب‌ها این نیست که افراد پس از خواندن آن‌ها بتوانند خود را «کوچ» بنامند بلکه این مجموعه کتاب‌ها برای توصیف و تشریح درست اصطلاح کوچینگ تدوین شده‌اند هر چند که مطالعه این مجموعه کتاب‌ها به فرایند کوچ شدن افراد کمک بسزایی خواهد کرد لیکن یک کوچ حرفه‌ای علاوه بر اشرافیت به مفاهیم این مجموعه کتاب‌ها لازم است که مفاهیم دیگری به ویژه رفتارشناسی دیسک، ویژگی‌های شخصیتی و… را بدانند تا بتوانند مراجع خود را درست درک و همچنین شایسته راهنمایی کنند. ضمناً ساختار این مجموعه کتاب‌های چهارگانه به شرح زیر می‌باشد.

کتاب اول با عنوان «کوچینگ؛ مفاهیم، سبک‌ها و رویکردها» مشتمل بر 7 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: تعاریف و مفاهیم کوچینگ؛
 • فصل دوم: سوپر ویژن کوچ؛
 • فصل سوم: کوچینگ به چه معنا نیست؛
 • فصل چهارم: حالت‌ها و قالب‌های کوچینگ؛
 • فصل پنجم: سبک‌های کوچینگ؛
 • فصل ششم: رویکردهای کوچینگ؛
 • فصل هفتم: کوچینگ اثربخش.

کتاب دوم با عنوان «کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شخصی و خانوادگی» مشتمل بر 6 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: لایف کوچینگ؛
 • فصل دوم: کوچینگ ذهنیت؛
 • فصل سوم: کوچینگ خلاقیت؛
 • فصل چهارم: کوچینگ شهودی؛
 • فصل پنجم: کوچینگ نشاط؛
 • فصل ششم: سایر انواع کوچینگ‌ها.

کتاب سوم با عنوان «کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی» مشتمل بر 8 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: بیزینس کوچینگ؛
 • فصل دوم: اسمال بیزینس کوچینگ؛
 • فصل سوم: کوچینگ کارکنان؛
 • فصل چهارم: کوچینگ اجرایی؛
 • فصل پنجم: کوچینگ رهبری؛
 • فصل ششم: کوچینگ کارراهه؛
 • فصل هفتم: کوچینگ مصاحبه؛
 • فصل هشتم: سایر انواع کوچینگ‌ها.

کتاب چهارم با عنوان «کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها» مشتمل بر 13 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: تکنیک‌های عمومی کوچینگ؛
 • فصل دوم: تکنیک‌های تخصصی کوچینگ؛
 • فصل سوم: مدل‌های کوچینگ؛
 • فصل چهارم: مدل کوچینگ گرو (GROW)؛
 • فصل پنجم: مدل کوچینگ کلییر (CLEAR)؛
 • فصل ششم: مدل کوچینگ استپا (STEPPA)؛
 • فصل هفتم: مدل کوچینگ راه‌حل محور (Solution-Focused Model)؛
 • فصل هشتم: مدل کوچینگ اسکار (OSKAR)؛
 • فصل نهم: مدل کوچینگ فیول (FUEL)؛
 • فصل دهم: مدل کوچینگ پدال (PEDAL)؛
 • فصل یازدهم: مدل کوچینگ ووپ (WOOP)؛
 • فصل دوازدهم: مدل کوچینگ AOR؛
 • فصل سیزدهم: سایر مدل‌های کوچینگ.

امیدواریم که این مجموعه کتاب چهارگانه بتواند گامی مؤثر در راستای آشنایی افراد با اصطلاح کوچینگ بردارد. مطالعه این مجموعه کتاب‌ها به افراد زیر پیشنهاد می‌گردد:

 • اساتید، مدرسین و معلمینی که علاقه‌مندند که مفهوم کوچینگ را به دانشجویان، دانش‌پذیران، فراگیران و دانش آموزان خود به صورت عمیق‌تری تدریس نمایند؛
 • دانشجویان رشته‌های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، روانشناسی و مشاوره به عنوان رفرنس درسی؛
 • افرادی که علاقه‌مند هستند در زندگی شخصی و کاری خود موفق شوند؛
 • افرادی که علاقه‌مند هستند به عنوان یک کوچ حرفه‌ای فعالیت کنند؛
 • کارشناسان واحد منابع انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در راستای پیاده‌سازی اثربخش کوچینگ در محیط کار؛
 • مدیران شرکت و سازمان‌ها و همچنین مالکین و صاحبین کسب‌وکارها که علاقه‌مندند به عنوان یک رهبر سازمانی ایفای نقش کنند.

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و مهاجران، آرش (1402)؛ کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و مهاجران، 1402)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

مؤلفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر آرش مهاجران

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-8150-06-2

سال انتشار

1402

تعداد صفحات

146

قطع

رقعی

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.