کتاب تفکر استراتژیک‌

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت تفکر استراتژیک

تعریف تفکر استراتژیک / اهمیت تفکر استراتژیک / مزایای تفکر استراتژیک / 1- رویکرد ذهن باز / 2- پرسش مدام / 3- قوه ادراک / ویژگی‌های اصلی متفکران استراتژیک / 1- آن‌ها همیشه در حال یادگیری هستند / 2- آن‌ها همیشه از دیگران مشاوره می‌گیرند / 3- آن‌ها از خطر کردن نمی‌ترسند / 4- آن‌ها هرگز اهداف سازمانی را فراموش نمی‌کنند / ابزارهای تفکر استراتژیک / آیا شما یک متفکر استراتژیک هستید؟ / 1- متفکران استراتژیک / 2- متفکران غیراستراتژیک / مهارت‌های تفکر استراتژیک / مراحل بهبود مهارت‌های تفکر استراتژیک / بهبود مهارت‌های تفکر استراتژیک / 1- وظایف را اولویت‌بندی کنید / 2- اهداف خود را به روشنی بیان کنید / 3- تحقیق و شناسایی گزینه‌ها برای رسیدن به اهداف / 4- پرسش‌های استراتژیک مطرح کنید / 5- مشاهده و تأمل کنید / 6- ایده‌های مخالف را در نظر بگیرید / 7- از سوگیری‌ها آگاه باشید / 8- مهارت‌های گوش دادن را بهبود ببخشید / 9- بر مهارت‌های پرسشگری تسلط پیدا کنید / 10- پیامدها را فهم کنید / 11- از آموزش رسمی استقبال کنید / 12- گزینه‌ها و ریسک‌ها را به طور عینی تجزیه‌وتحلیل کنید / 13- بر اساس تحقیق و تحلیل خود در مورد انجام یک اقدام تصمیم بگیرید / 14- یک برنامه اجرایی ایجاد کنید / 15- در طول مسیر، خود را سازگار و اصلاح کنید / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: تفکر سیستمی

تعریف تفکر سیستمی / سطوح فهم در تفکر سیستمی / 1- رویدادها / 2- روندها (الگوهای رویدادها) / 3- ساختارهای سیستمی / 4- چشم‌انداز مشترک / اهداف ضمنی در تفکر سیستمی / نگرش کوتاه‌مدت؛ آفت تفکر سیستمی / چند ریشه‌ای بودن مسائل / تفکیک رابطه علت و معلولی از همبستگی / رفتار خلاف شهود / عدم سرزنش شرایط محیطی / تفکر سیستمی بازخوردی / نقاط اهرمی و اثر پروانه‌ای / پارادوکس ایکاروس / اصل تضاد / عارضه خستگی تصمیم / 1- قضاوت قاضی‌ها در آزاد کردن زندانیان / 2- راز لباس تکراری مارک زاکربرگ و استیو جابز / 3- سندرم یاک شیوینگ / قوانین تفکر سیستمی سنگه / ۱- مسائل امروز، ناشی از راه‌حل‌های دیروز است / ۲- هرچه بیشتر فشار بیاورید، سیستم شما را بیشتر پس خواهد زد / ۳- راه‌حل‌ها و رفتارهای مقطعی نتایج بدی به دنبال دارند / ۴- همه مشکلات با یک راهکار حل نمی‌شوند / ۵- درمان ممکن است بدتر از بیماری باشد / ۶- سعی و اجبار در رشد سریع‌تر، نتیجه‌ای معکوس و رشدی کندتر را به بار می‌آورد / ۷- همیشه علت و معلول در کنار هم نیستند / ۸- تغییرات کوچک می‌توانند نتایج بزرگی در پی داشته باشند / ۹- می‌توانید کیک خود را تهیه کرده و آن را نیز میل کنید، اما نه یک‌باره / ۱۰- تقسیم یک فیل بزرگ به دو قسمت، دو فیل کوچک پدید نمی‌آورد / ۱۱- هرگز نباید شرایط محیطی را سرزنش کرد (هیچ مقصری وجود ندارد) / آرکتایپ‌های سیستمی / انواع آرکتایپ‌های سیستمی / 1- آرکتایپ انتقال بار / 2- آرکتایپ موفقیت، سهم موفق‌هاست: آیا تنها شرط رشد، شایستگی است؟ / 3- آرکتایپ گلوله‌های برفی و محدودیت‌های رشد / 4- آرکتایپ تعدیل اهداف / 5- آرکتایپ اعتیاد / 6- آرکتایپ چشم و هم‌چشمی (ازدیاد پی‌درپی) / 7- آرکتایپ اصلاحات ناموفق: چطور راه‌حل امروز تبدیل به معضل فردا می‌شود؟ / 8- آرکتایپ محدودیت‌های موفقیت؛ چرا چرخه‌های رونق و رکود به وجود می‌آید؟ / 9- آرکتایپ رشد و عدم سرمایه‌گذاری: چطور رشد سازمان باعث توقف آن می‌شود؟ / 10- آرکتایپ حلقه‌های تعادلی با تأخیر / 11- آرکتایپ تراژدی مشترکات: چرا تصمیمات منطقی فردی باعث فاجعه جمعی می‌شود؟ / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: تفکر انتقادی

ماهیت تفکر انتقادی / تعریف تفکر انتقادی / ویژگی‌ها و صفات متفکران انتقادی / عناصر تفکر انتقادی / 1- مهارت‌های تفکر انتقادی / 2- گرایش به تفکر انتقادی / فرایند تفکر انتقادی / روش‌های آموزش تفکر انتقادی / بخش 1: فراگیران را به روشن‌فکری تشویق نمایید / بخش 2: به فراگیران در برقراری اتصالات کمک نمایید / بخش 3: آموزش اطلاعات قابل‌اعتماد به فراگیران / مهارت‌های اصلی تفکر انتقادی / دسته‌بندی اول؛ پیوند – ساختاربندی – شناخت / دسته‌بندی دوم؛ مدل مهارت‌های تفکر انتقادی / دسته‌بندی سوم؛ مهارت‌های تفکر انتقادی در محیط کار (دیدگاه اول) / دسته‌بندی چهارم؛ مهارت‌های تفکر انتقادی در محیط کار (دیدگاه دوم) / فرایند حل مسئله با رویکرد تفکر انتقادی / روش‌های بهبود و توسعه تفکر انتقادی / 1- انتخاب کنید / 2- خودآگاه باشید / 3- مفهوم تفکر انتقادی را فهم کنید / 4- همه گزینه‌ها را بشناسید / 5- باورهای خود را بررسی کنید / 6- دیدگاه شخصی خود را تنظیم کنید / 7- مفروضات را رها کنید / 8- فرضیات خود را زیر سؤال ببرید / 9- فرضیات اساسی را بیان کنید / 10- سفسطه‌های منطقی را خوب فهم کنید / 11- در درجه اول از منطق و استدلال استفاده کنید / 12- بیاموزید در مورد همه چیز پرسش کنید / 13- پرسش‌های اساسی را بیان کنید / 14- از فرایند ذهنی خود آگاه باشید / 15- سوگیری‌های خود را فهم کنید / 16- از خودمحوری اجتناب کنید / 17- خودتان و اقداماتتان را زیر سئوال ببرید / 18- به یک خودمنتقد تبدیل شوید / 19- تحلیل اطلاعات را درست انجام دهید / 20- ارتباطات بدون خشونت برقرار کنید / 21- گوش دادن فعال را تمرین کنید / 22- تا زمانی که خودتان پژوهش نکرده‌اید، از دریافت اطلاعات از دیگران اجتناب کنید / 23- بنیان گسترده‌ای از دانش داشته باشید / 24- تفاوت بین غیرممکن و غیرمحتمل را بدانید / 25- معکوس تفکر کنید / 26- شواهد موجود را ارزیابی کنید / 27- از چندین دیدگاه برای بررسی موضوع موردنظر استفاده‌کنید / 28- به منبع اطلاعات توجه کنید / 29- به چند حرکت جلوتر تفکر کنید / 30- کتاب‌های عالی بخوانید / 31- خودتان را به جای دیگران قرار دهید / 32- برای بهبود کارکرد مغز خود حداقل 30 دقیقه در روز اختصاص دهید / 33- به یاد داشته باشید که برای خودتان تفکر کنید / 34- به یک پیشرفت تفکر کنید / 35- اشتباهات و شکست‌ها را تجزیه‌وتحلیل کنید / 36- جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید / 37- از نقشه‌های ذهنی استفاده کنید / 38- به ایده‌های جدید فکر کنید / 39- کنجکاوی خود را توسعه دهید / 40- با دلسوزی در مباحثات شرکت کنید / 41- تصمیم‌گیری‌ها را در محیط‌های چندگانه بررسی کنید / 42- یک مسئله را به خود اختصاص دهید تا روی آن کار کنید / 43- بدانید که هیچ کسی نمی‌تواند 100 درصد به طور انتقادی تفکر کند / 44- آینده‌نگاری خود را توسعه دهید / 45- خود را با متفکران انتقادی محاصره کنید / 46- خود را با افرادی باهوش‌تر از خود احاطه کنید / 47- با افراد گوناگون معاشرت کنید / 48- زمان تلف شده خود را به حداقل برسانید / 49- فعالیت‌های روزانه خود را برنامه‌ریزی کنید / 50- برای ارزیابی تصمیم‌گیری خود وقت بگذارید / 51- به طور مداوم تفکر انتقادی را تمرین کنید / 52- دفتر ثبت افکار را تهیه کنید / 53- شکست بخورید تا زمانی که موفق بشوید / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تفکر خلاق

تعریف تفکر خلاق / مراحل تفکر خلاق / مهارت‌های تفکر خلاق / بلوک‌های ذهنی تفکر خلاق / 1- تعصب / 2- تثبیت کارکردی / 3- درماندگی آموخته شده / 4- بلوک‌های روان‌شناختی / افسانه‌های تفکر خلاق / تکنیک‌های تفکر خلاق / 1- طوفان فکری / 2- نقشه‌برداری ذهنی / 3 – تغییر شکل روش‌های جدید / 4 – پیش‌بینی یک چیز جدید / 5- مهارت‌های نقش‌آفرینی برای خلاقیت / 6- شش روزنامه‌نگار / 7- بررسی تاریخی / راهکارهای بهبود تفکر خلاق / الف- چگونه تفکر خلاق را بهبود ببخشیم / روش 1: ایجاد شیوه‌های خلاق / 1- کاوش رسانه در خارج از منطقه راحتی / 2- هر روز چیز کوچکی بسازید / 3- پیاده‌روی کنید / 4- ساعات اوج خود را مشخص کنید / 5- یک دفترچه یادداشت داشته باشید / 6- به دنبال الهام باشید / روش 2: تغییر ذهنیت / 1- قضاوت را رها کنید / 2- در برابر چیزهای جدید گشوده باشید / 3- ریسک کنید / 4- به استعداد فکر نکنید / روش 3: جستجوی کمک از دیگران / 1- معاشرت منظم داشته باشید / 2- با افراد هم‌فکر در ارتباط باشید / 3- بازخورد درخواست نمایید / ب- چگونه می‌توان خلاقانه تفکر کرد / روش 1: ورود به فضای خلاقانه / 1- وقتی کمی خواب‌آلود هستید بر ایده‌های خلاقانه خود تمرکز کنید / 2- اگر ایده ندارید، کمی ورزش کنید / 3- موسیقی‌های بی‌کلام را گوش کنید / 4- برای الهام گرفتن تمرکز کنید / 5- چراغ‌ها را خاموش کنید تا کمی بیشتر الهام بگیرید / 6- در منطقه‌ای با رنگ آبی کار کنید / 7- روالی ایجاد کنید که به شما کمک کند تا ذهنیت خلاقانه پیدا کنید / 8- برخی محدودیت‌ها را ایجاد کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید / روش 2: تمرینات خلاقانه را امتحان کنید / 1- از رسانه‌های جدید استفاده کنید / 2- آزادانه بنویسید / 3- غذای جدیدی امتحان کنید تا خود را در خلق‌وخوی خلاق قرار دهید / 4- فهرستی از ایده‌های خلاقانه مختلف را برای یک پروژه آتی بنویسید / روش 3: مثبت و امیدوار باشید / 1- خود را از یک وظیفه خلاق جدا کنید تا بتوانید با شفافیت بیشتری تفکر کنید / 2- از رؤیاهای روز و چرت زدن به عنوان راهی برای شارژ مجدد استفاده کنید / 3- با خود و ایده‌های خود صبور باشید / ج- چگونه یک متفکر خلاق باشیم / قسمت 1: تغذیه مغز / 1- به طور گسترده مطالعه کنید / 2- با دیگران صحبت کنید / 3- از فعالیت‌هایی که شما را به چالش نمی‌کشند، اجتناب کنید / 4- از مکان‌هایی بازدید کنید که خلاقیت شما را تحریک می‌کند / 5- مدتی را در طبیعت سپری کنید / قسمت 2: آموزش مغز / 1- شکست‌های خود را در آغوش بگیرید / 2- با نقشه ذهنی افکار خود را تجسم کنید / 3- مدتی را به تنهایی سپری کنید تا بتوانید بهتر تفکر کنید / 4- تصمیم بگیرید که ذهن باز داشته باشید / 5- برای ایجاد چیزهای جدید از دست خود استفاده کنید / 6- مسائل را دوباره مفهوم‌سازی کنید / 7- بین خلاقیت و بهره‌وری تفاوت قائل شوید / قسمت 3: پیدا کردن زمان و مکان خلاق / 1- به خودتان وقت دهید تا تفکر کنید / 2- در بهترین زمان کار کنید / 3- محیط کاری را ایجاد کنید که خلاقیت را پرورش دهد / 4- وقت خود را به خلاقیت اختصاص دهید، اما سعی نکنید زمان آن را برنامه‌ریزی کنید / 5- از ساختار و روال‌ها دوری کنید / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – حامد جنتی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-40-8

سال انتشار

1400

تعداد صفحات

‏‫170

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب تفکر استراتژیک‌”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.