بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در بین دانشجویان دانشگاه  امام علی (ع)

344 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در بین دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)

جواد فقیهی پور

سید حسین آتشی

سمیه فقیهی پور                                 

ایرج مشهدی اسماعیل

چکیده

نتايج تحقيقات اخير نشان مي دهد كه هوش هيجاني كاركنان در موفقيت و كارآمدي سازمان‌ها نقش مهمي ايفا مي كند. از طرفي مشخص شده است كه وظيفه‌شناسي يكي از متغيرهاي دخيل در (چگونگي) مديريت و فرماندهي است. با بررسي‌هاي اوليه مشخص شده كه هوش هيجاني در افراد وظيفه‌شناس به ميزان قابل توجهي بالا است. با توجه به اينكه دانشجويان دانشگاه افسري امام علي(ع) پس از فارغ‌التحصيلي مسئوليت‌هاي مديريتي را به عهده مي‌گيرند، مطالعة اندازه و چگونگي رابطة هوش هيجاني و وظيفه‌شناسي در دانشجويان مذكور مي‌تواند نتايج كاربردي و مؤثري را در ارتقاي سطح كيفيت فرماندهي آنان به دنبال داشته باشد. در این پژوهش که از نوع همبستگی است، پرسشنامة هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامة شخصیتی NEOPI -R  بر روی 507 نفر از دانشجویان دانشگاه امام علی(ع) که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، توزیع گردید. داده‌ها به وسيلة نرم‌افزار SPSS و به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و روش رگرسیون خطی  تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند که بین تمامی ابعاد مختلف هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی همبستگی قوی (معنی‌داری در سطح 01/0) وجود دارد. همچنین برابر نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه، میانگین نمرات هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی دانشجویان، با افزایش سال تحصیلی کاهش می‌یابد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هوش هیجانی، به تنهایی حدود 42 درصد از کل تغییرات متغير وظیفه‌شناسی را توجیه می‌کند. آموزش ابعاد مختلف هوش هیجانی سبب افزایش میزان وظیفه‌شناسی می‌گردد، به گونه‌ای که دانشجوی دارای هوش هیجانی بالا، دارای قدرت طرح‌ریزی خیلی فعال، فردی هدفمند، با اراده و مصمم مي‌باشد.

 

واژگان كليدي

هوش هیجانی، ضریب هوش هیجانی، وظیفه‌شناسی، دانشگاه امام علی(ع)

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

فقیهی‌پور، جواد و آتشی، سید‌حسین و فقیهی‌پور، سمیه و مشهدی اسماعیل، ایرج (1389)؛ بررسی رابطة بین هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در بین دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 39.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور و همکاران، 1389

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6436
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وظیفه‌شناسی در بین دانشجویان دانشگاه  امام علی (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.