شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی

211 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی

دکتر نوش‌آفرین چترچی

دکتر جواد فقیهی‌پور

 

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی ‌در سازمان تأمین اجتماعی بود. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد.

روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور همزمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی‌ استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب‌) و اداره کل شرق (18 شعب‌) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده‌ها، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و برای نمونه‌گیری، از روش گلوله برفی استفاده شد به طوریکه در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه‏های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری‌های سه‌گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفت.

در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل‌های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی‌های تذکر اثربخش و همچنین ویژگی‌های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

 

واژگان کلیدی: تفاوت نسلی، مدیریت بین‌نسلی، ابزارهای تنبیه کارکنان، سازمان تامین اجتماعی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

چترچی، نوش‌آفرین و فقیهی‌پور، جواد (1399)؛ شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، دوره 15، شماره پیاپی 55، شماره 2.

استناد داخل متن:

چترچی و فقیهی‌پور، 1399

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6362
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین‌نسلی در سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.