برچسب: برنامه‌ریزی آموزش

 

برنامه‌ریزی آموزش کارکنان

برنامه‌ریزی آموزش کارکنان عبدالحسین فرهودی مقدم جواد فقیهی پور چکیده توانایی ها و قابلیت های...
170 بازدید 1400/12/08 0