برچسب: رفتارشناسی دیسک

 

معرفی دوره رفتارشناسی دیسک

معرفی دوره رفتارشناسی دیسک مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) کاربردهای...
113 بازدید 1400/12/12 0