برچسب: عزت‌نفس

 

راهکارهای افزایش عزت‌نفس

راهکارهای افزایش عزت‌نفس عزت‌نفس متشکل از افکار، احساسات و باورهایی است که درباره خود داریم....
298 بازدید 1401/07/24 0
 

تعریف عزت‌نفس

تعریف عزت‌نفس اصطلاح عزت‌نفس برای توصیف حس ذهنی کلی یک شخص از میزان ارزش یا ارزشمندی...
311 بازدید 1401/07/24 0