برچسب: Attitudinal Quotient

 

سوگیری‌های شناختی

تعریف سوگیری در زبان انگلیسی واژه بایاس (Bias) به معنی تمایل داشتن به یک سمت،...
113 بازدید 1402/09/27 0
 

انواع تحریف‌های شناختی

انواع تحریف‌های شناختی آرون بک اولین کسی بود که تئوری تحریف‌های شناختی را ارائه کرد...
89 بازدید 1402/09/27 0
 

تحریف شناختی

تحریف شناختی تحریف‌های شناختی روشی است که ذهنمان ما را در مورد موضوعی که حقیقت...
86 بازدید 1402/09/27 0
 

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی خطاهای شناختی از جمله بحث‌های مهم در حوزه مدیریت و روانشناسی محسوب می‌شوند. این...
93 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی سازمانی

هوش نگرشی سازمانی نگرش منفی می‌تواند کارکردهای حیاتی سازمان را تهدید کند. همچنین می‌تواند مانند...
109 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی شخصی

هوش نگرشی شخصی نگاه منفی به زندگی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامتی، روابط و احساس...
89 بازدید 1402/09/27 0