برچسب: Growth Mindset

 

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد وقتی صحبت از موفقیت می‌شود، تصور می‌کنیم که افرادی که...
109 بازدید 1402/09/27 0