دکتر جواد فقیهی‌پور

دکتر جواد فقیهی‌پور؛ مشاور و مدرس در حوزه رفتارشناسی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

  • بیوگرافی
  • دوره ها

دکتر جواد فقیهی‌پور دانش‌آموخته مقطع دکتری منابع انسانی از دانشگاه تهران، مشاور و مدرس در حوزه رفتارشناسی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و مؤلف بیش از ۷۰ عنوان کتاب در حوزه مدیریت می‌باشد.

هیچ دوره ای یافت نشد