دکتر جواد فقیهی‌پور

دکتر جواد فقیهی‌پور

جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران)
مدرس و مشاور شخصی و سازمانی
متخصص حوزه رفتارشناسی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

  • بیوگرافی
  • دوره ها
  • تدریس بیش از 250 کارگاه و دوره آموزشی
  • تالیف، ترجمه و تدوین بیش از 120 عنوان کتاب در حوزه مدیریت
  • تدوین مقالات متعدد داخلی و خارجی
  • همکاری در اجرای ده‌ها عنوان طرح پژوهشی
  • مشاوره در حوزه شخصی – خانوادگی / شغلی – سازمانی
  • مشاهده رزومه کامل دکتر جواد فقیهی‌پور