بررسی میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت در دانشگاه امام علی (ع)

290 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

بررسی میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت در دانشگاه امام علی (ع)

جواد فقیهی پور

حمید عظیمی

سميه فقيهي‌پور

مصطفی رادسر

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تمرکز، رسمیت و پیچیدگی در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس نظریه استیفن رابینز بود. در واقع سه متغیر مذکور در مجموع متغیر ساختار سازمانی را تشکیل می‌دهند. روش پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي و نمونه آماري شامل74 نفر که از میان صاحبنظران، مدیران، فرماندهان و اساتید سازمانی دانشگاه افسری امام علی(ع) در قلمرو زمانی نیمه دوم سال 1391 كه با روش نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شدند. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد. در تبیین کاربرد یافته‌های پژوهش حاضر برای دانشگاه‌ افسری امام علی (ع) چنین می‌توان استدلال نمود که آگاهی از ابعاد ساختاری دانشگاه (متغیرهای رسمیت، پیچیدگی و تمرکز)، بی‌شک برای تصمیم‌گیرندگان در سطوح عالی و میانی ضروری بوده و می‌تواند نقش بسزایی در انتخاب راهکارهای مناسب در جهت پیشبرد کارآمد اهداف سازمانی داشته باشد. نتایج آزمون T  و آمار توصیفی نشان داد که  به‌ ترتیب متغیرهای تمرکز  با میانگین 595/31 ، رسمیت با میانگین 689/22 و پیچیدگی با میانگین  878/14 دارای بیشترین میانگین امتیازی بودند. لذا چنین می‌توان استنباط نمود که میزان تمرکز و رسمیت در دااف زیاد می‌باشد و این در حالی است که میزان پیچیدگی پایین است. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای پیچیدگی و رسمیت و تمرکز از لحاظ آماری رابطه  معناداری وجود ندارد. در نهایت می‌توان چنین استنباط نمود که نتایج پژوهش حاضر تا حدودی نتایج تحقیقات رابینز و همکارانش را تایید می‌نماید. لذا استنباط می‌گردد که تمرکز و رسمیت بالا را فقط می‌توان در سازمان‌هایی پیاده‌سازی نمود که از پیچیدگی نسبتا پایینی برخوردار باشند.

             

واژگان کلیدی: رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، ساختار سازمانی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

فقیهی‌پور، جواد و عظیمی، حمید و فقیهی‌پور، سمیه و رادسر، مصطفی (1392)؛ بررسی ساختار سازمانی (پیچیدگی، تمرکز و رسمیت) دانشگاه امام علی(ع)، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 49.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور و همکاران، 1392

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6412
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد بررسی میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت در دانشگاه امام علی (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.