توسعه مدل برندینگ کارفرما در دانشگاه‌های دولتی ایران

172 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

توسعه مدل برندینگ کارفرما در دانشگاه‌های دولتی ایران

دکتر سیدرضا سیدجوادین

دکتر طهمورث حسنقلی‌پور یاسوری

دکتر عباسعلی رستگار

جواد فقیهی‌پور

چکیده

امروزه برندینگ کارفرما به عنوان مهمترین استراتژی کاری در سطح بین‌الملل محسوب می‌شود. کار این فرایند، تبدیل کردن هویت یک سازمان به عنوان یک کارفرما است. نتیجه‌ حاصل، نمایش تصویری از سازمان در هر دو بُعد داخلی و خارجی به عنوان یک کارفرما خواهد بود. در این پژوهش محققین سعی نمودند تا با توسعه مدل برندینگ کارفرما در حوزه دانشگاه‌های دولتی، به کمیّت و کیفیت جذب و نگهداشت اساتید دانشگاه بپردازند. جهت توسعه مدل برندینگ کارفرما، به طور متوالی از دو رویکرد کمّی (تحلیل محتوای کمّی) و رویکرد کیفی (روش دلفی یا مصاحبه با خبرگان و متخصصان) استفاده گردید. با توجه به تحلیل داده‌ها در بخش تحلیل محتوای کمّی ادبیات مربوط به مقوله برندینگ کارفرما، مدل نظری پژوهش مشتمل بر پنج متغیر جبران خدمت و مزایا؛ محیط و شرایط کاری؛ تعادل کار و زندگی؛ فرهنگ سازمانی و شهرت سازمانی ارایه گردید. همچنین تحلیل داده‌ها در بخش روش دلفی نشان داد که متغیر محیط و شرایط کاری دارای بیشترین اهمیت و متغیر جبران خدمت مزایا دارای کمترین اهمیت در بین اساتید دانشگاه می‌باشند. در نهایت نیز مدل مفهومی پژوهش یا مدل توسعه یافته برندینگ کارفرما در دانشگاه‌های دولتی ایران ارایه گردید.

 

واژگان کلیدی

برندینگ کارفرما؛ جذب و نگهداشت اساتید؛ دانشگاه‌های دولتی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

Seyed Javadin, Seyed Reza & Hasangholi Pour Yasori, Tahmores & Rastegar, Abbasali and Faghihi Pour, Javad (2016), Development of Employer Branding Model in Iranian Public Universities, Merit Research Journal of Business and Management (ISSN: 2408-7041) Vol. 4(5) pp. 042-054.

استناد داخل متن:

Seyed Javadin et al,  2016

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6321
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد توسعه مدل برندینگ کارفرما در دانشگاه‌های دولتی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.