شناسایی عوامل موثر بر ‌موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد (مورد مطالعه: مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران)

414 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی عوامل موثر بر ‌موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد (مورد مطالعه: مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران)

دکتر قاسم رمضانپور نرگسی

دکتر جواد فقیهی‌پور

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر ‌موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران صورت گرفت. در همین راستا، سوال اصلی پژوهش این بود که چه عواملی در موفقیت شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد موثر می‌باشند؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از روش گراندد تئوری صورت گرفت. در این پژوهش، گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه با مسئولین مرکز رشد و مدیر عامل شرکت‌های دانش بنیان مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران به عمل آمد. روش نمونه‌گیری پژوهش از نوع گلوله برفی بود به طوریکه محققین پس از انجام 35 مصاحبه‌ به اشباع نظری دست یافت که در نهایت‌ روش داده‌های موصوف به روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تکنیک گراندد تئوری و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA 10 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که عوامل تاثیرگذار بر ‌موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان را می توان مشتمل بر عوامل فردی (مشتمل بر دانش؛ تجربه کاری و ویژگی‌های شخصیتی)، عوامل شرکتی (مشتمل بر ایده محوری؛ مدیریت استراتژیک؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت بازاریابی؛ تحقیقات بازاریابی؛ تیم کاری؛ سرمایه و تامین مالی؛ همکاری با شرکت‌های بزرگ)، عوامل محیطی (مشتمل بر حمایت مرکز رشد و حمایت دولت) و زمینه فعالیت در نظر گرفت.

 

واژگان کلیدی

شرکت‌ دانش‌بنیان، مرکز رشد، عوامل فردی، عوامل شرکتی، عوامل محیطی، سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

Ramazanpour Nargessi, Ghassem and Faghihi Pour, Javad (2018), Identify factors affecting the success of knowledge-based companies in Incubators (Study: Iranian Research Organization for Science and Technology – IROST), Asian Research Journal of Business Management Issue 4 (Vol.5), ISSN: 2321-9246.

استناد داخل متن:

Ramazanpour Nargessi and Faghihi Pour, 2018

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6396
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی عوامل موثر بر ‌موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد (مورد مطالعه: مرکز رشد سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.