شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

240 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

ناهید حیدری

جواد فقیهی‌پور

چکیده

پژوهش حاضر با موضوعیت سازمان تامین اجتماعی و با محوریت اخلاق حرفه‌ای و همچنین با هدف شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش توسعه‌ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع اکتشافی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. ضمنا رویکرد تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته می‌باشد و مشتمل بر دو روش گراندد تئوری (کیفی) و روش تحلیل محتوای کمّی (کمّی) در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر، برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای با سوالات باز استفاده گردید. جمعیت آماری مشتمل بر کلیه مدیران شعب و ستاد اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بود. لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 115 نفر در نظر گرفته شد.

نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که می‌توان راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی را در قالب 30 محور در نظر گرفت. لیکن با توجه به تعداد فراوانی پاسخگویان و تاکید آنان بر محورهای موصوف، در نهایت 6 محور (آموزش‌؛ تشویقات؛ انگیزش شغلی؛ جذب و استخدام؛ رویه‌های عادلانه و منصفانه؛ ارزیابی عملکرد) به عنوان راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان در اولویت قرار گرفتند. شایان ذکر است که در نهایت برای 6 محور موصوف تعداد 38 راهکار ارایه گردید.

 

واژگان کلیدی

اخلاق حرفه‌ای، آموزش‌، تشویقات، سازمان تامین اجتماعی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

Heidari, Nahid and Faghihi Pour, Javad (2018), Recognition and Prioritization of Operational Approaches to Institutionalization Professional Ethics of Social Security Organization’s Personnel (Case Study: Western Tehran Social Security General Office), Asian Research Journal of Business Management Issue 3 (Vol.5), ISSN: 2321-9246.

استناد داخل متن:

Heidari and Faghihi Pour, 2018

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6334
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای عملیاتی برای نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.