شناسایی و اولویت‌بندی کدهای اخلاقی مرتبط با مشاغل تخصصی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

163 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی و اولویت‌بندی کدهای اخلاقی مرتبط با مشاغل تخصصی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

ناهید حیدری

جواد فقیهی‌پور

چکیده

پژوهش حاضر با محوریت اخلاق حرفه‌ای و با موضوعیت سازمان تامین اجتماعی و با هدف شناسایی و اولویت‌بندی کدهای اخلاقی مرتبط با مشاغل تخصصی کارکنان سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. تاکید اصلی پژوهشگران بر تعیین کدهای اخلاقی مرتبط با مشاغل تخصصی سازمان مورد مطالعه متمرکز بود.

پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش توسعه‌ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع اکتشافی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. ضمنا رویکرد تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته می‌باشد و مشتمل بر دو روش گراندد تئوری (کیفی) و روش تحلیل محتوای کمّی (کمّی) در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر، برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای با سوالات باز استفاده گردید. جمعیت آماری مشتمل بر کلیه مدیران شعب و ستاد اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بود. لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 115 نفر در نظر گرفته شد.

‌پژوهشگران با نظرخواهی از خبرگان سازمانی مشاغل تخصصی در سازمان تامین اجتماعی را مشتمل بر پنج دسته در نظر گرفتند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که می‌توان برای مشاغل پشتیبانی 11 کد اخلاقی؛ برای مشاغل برون سازمانی 9 کد اخلاقی؛ برای مشاغل مرتبط با کارفرما 9 کد اخلاقی؛ برای مشاغل مرتبط با بیمه شدگان 8 کد اخلاقی؛ برای مشاغل مرتبط با مستمری بگیران 9 کد اخلاقی در نظر گرفت. در نهایت نیز سه کد اخلاقی اشرافیت بر امور؛ تعامل با ارباب رجوع و همچنین بردباری و متانت، به عنوان کدهای اخلاقی مشترک تمامی مشاغل تخصصی سازمان مورد مطالعه در نظر گرفته شدند.

 

واژگان کلیدی

کدهای اخلاقی، اخلاق حرفه‌ای، تعامل با ارباب رجوع، اشرافیت بر امور، بردباری و متانت، سازمان تامین اجتماعی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

Heidari, Nahid and Faghihi Pour, Javad (2018), Recognition and prioritization of related ethical codes to specified jobs of social security organization personnel (Case study: Western Tehran Social Security General Office), Asian Research Journal of Business Management Issue 4 (Vol.5), Issn: 2321-9246.

استناد داخل متن:

Heidari and Faghihi Pour, 2018

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6328
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی و اولویت‌بندی کدهای اخلاقی مرتبط با مشاغل تخصصی کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.