شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

185 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

ناهید حیدری

دکتر جواد فقیهی‌پور

چکیده

هدف در این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بود. تاکید اصلی پژوهشگر بر تعیین کدهای اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان سازمان موصوف تمرکز داشت. پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهش توسعه‌ای کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع اکتشافی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد. ضمنا رویکرد تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته می‌باشد و مشتمل بر دو روش گراندد تئوری (کیفی) و روش تحلیل محتوای کمّی (کمّی) در نظر گرفته شد. در تحقیق حاضر، برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای با سوالات باز استفاده گردید. جمعیت آماری مشتمل بر کلیه مدیران شعب و ستاد اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بود. لذا با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 115 نفر در نظر گرفته شد. زمان انجام کار با قلمرو زمانی منطبق و در محدوده زمانی سال 1396 بود. نتایج تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با سوالات باز نشان داد که می‌توان برای مشاغل عمومی 31 کد اخلاقی و 93 کد رفتاری در نظر گرفت. ضمناً کدهای اخلاقی 1)تعامل با ارباب رجوع؛ 2)تعهد سازمانی؛ 3)اشرافیت بر امور دارای بیشترین اهمیت شناسایی گردیدند.

 

کلمات کليدي:

اخلاق، کدهای اخلاقی، کدهای رفتاری، اخلاق حرفه‌ای، سازمان تامین اجتماعی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

حیدری، ناهید و فقیهی‌پور، جواد (1396)؛ شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)، کنفرانس بین المللی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای، انجمن مدیریت ایران، بهمن 1396.

استناد داخل متن:

حیدری و فقیهی‌پور، 1396

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6309
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اخلاق حرفه‌ای کارکنان سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.