طراحی الگوی رابطه مبتنی بر نیاز بین کارکنان و سازمان با رویکردی کیفی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)

324 بازدید
دکتر جواد فقیهی‌پور

طراحی الگوی رابطه مبتنی بر نیاز بین کارکنان و سازمان با رویکردی کیفی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)

دکتر جواد فقیهی‌پور

چکیده

رابطه کارکنان – سازمان در حوزه رابطه استخدامی و به منظور جذب و نگهداشت کارکنان مطرح می‌گردد. در این پژوهش، این رابطه بر اساس میزان نیاز متقابل بین کارکنان و سازمان مورد بحث قرار گرفت. لذا با استفاده از روش تحقیق کیفی (‌روش دلفی) به گردآوری داده‌ها از صاحبنظران و خبرگان یک سازمان نظامی (دانشگاه امام علی (ع)) پرداخته شد. تحلیل‌ها داده‌ها حاکی از آن است که انواع نیازهای سازمان به کارکنان مشتمل بر سه دسته (ویژگی‌های فردی، شایستگی‌ها و الزامات سازمانی) می‌باشد. همچنین انواع نیازهای کارکنان به سازمان نیز در دو دسته نیازهای مالی و نیازهای شغلی در نظر گرفته شد. از سویی در این پژوهش علل عدم نیاز سازمان به کارکنان نیز به سه دلیل اصلی (دلایل فردی، مدیریتی و سازمانی) و علل عدم نیاز کارکنان به سازمان نیز به دو دسته اصلی (دلایل فردی و سازمانی) تقسیم‌بندی گردید. همچنین ماتریس رابطه مبتنی بر نیاز بین کارکنان و سازمان در 9 وضعیت (بی‌تفاوتی متقابل، علاقه یک طرفه فرد نسبت به سازمان، ترویج فرهنگ چاپلوسی و تملق‌گویی نسبت یه سازمان، انجام کار در حد انجام وظیفه، روابط متقابل در قالب قوانین و مقررات، روابط نسبتاً متقابل با تاکید بر جلب رضایت سازمان، وضعیت کاملاً رابطه‌مدار، تعامل مثبت و متقابل، تعادل مثبت در روابط) ترسیم گردید. در انتهای پژوهش نیز کاربردهای این پژوهش در سازمان‌های نظامی مطرح گردیدند. به طوریکه نتایج این پژوهش در مواردی نظیر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان، طرحریزی و پیاده‌سازی برنامه‌های جذب و نگهداشت کارکنان، تعیین نوع سبک مدیریت مدیران و در نهایت برنامه‌ریزی رویه خدمتی کارکنان در سازمان کاربرد دارند.

 

واژگان کلیدی

رابطه مبتنی بر نیاز، کارکنان، سازمان، سازمان نظامی.

به این مقاله اینگونه استناد کنید:

استناد پایان متن:

فقیهی‌پور، جواد (1395)؛ طراحی الگوی رابطه مبتنی بر نیاز بین کارکنان و سازمان با رویکردی کیفی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)، فصلنامه علمی و ترویجی منابع انسانی ناجا، شماره 46.

استناد داخل متن:

فقیهی‌پور، 1395

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.faghihipour.ir/?p=6406
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دکتر جواد فقیهی پور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد طراحی الگوی رابطه مبتنی بر نیاز بین کارکنان و سازمان با رویکردی کیفی (مورد مطالعه: یک سازمان نظامی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.