دسته: مقالات کارتیمی و تیم‌سازی

 

انواع تیم‌ها

انواع تیم‌ها دیکشنری مریم وبستر، یک تیم را به عنوان تعدادی از افراد درگیر در...
148 بازدید 1402/10/18 0
 

تیم یا گروه

تعریف تیم یک تیم، گروهی از افراد است که برای رسیدن به یک هدف مشترک...
114 بازدید 1402/10/18 0