برچسب: آموزش کارکنان

 

برنامه‌ریزی آموزش کارکنان

برنامه‌ریزی آموزش کارکنان عبدالحسین فرهودی مقدم جواد فقیهی پور چکیده توانایی ها و قابلیت های...
53 بازدید 1400/12/08 0