برچسب: انواع تحریف‌های شناختی

 

انواع تحریف‌های شناختی

انواع تحریف‌های شناختی آرون بک اولین کسی بود که تئوری تحریف‌های شناختی را ارائه کرد...
89 بازدید 1402/09/27 0