برچسب: تعریف عزت‌نفس

 

تعریف عزت‌نفس

تعریف عزت‌نفس اصطلاح عزت‌نفس برای توصیف حس ذهنی کلی یک شخص از میزان ارزش یا ارزشمندی...
209 بازدید 1401/07/24 0