برچسب: درماندگی آموخته‌شده

 

درماندگی آموخته‌شده

درماندگی آموخته‌شده روانشناسان برای اولین بار مفهوم درماندگی آموخته‌شده‌ را در سال 1967 پس از...
269 بازدید 1401/07/23 0