برچسب: Perception

 

ادراک

تعریف ادراک ادراک مفهومی نزدیک به نگرش است. ادراک فرآیندی است که موجودات زنده طی...
76 بازدید 1402/09/27 0