دسته: مقالات مدیریت منابع انسانی

 

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار مقدمه در دهه نود قرن بیستم، نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی...
112 بازدید 1402/10/18 0
 

تعریف معنویت

تعریف معنویت بر اساس نتایج تحقیقات، بین تعاریف ارائه شده از معنویت تفاوت دیدگاه‌های بسیاری...
424 بازدید 1402/10/18 0