دسته: مقالات مدیریت معنویت سازمانی

 

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار مقدمه در دهه نود قرن بیستم، نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی...
144 بازدید 1402/10/18 0
 

تعریف معنویت

تعریف معنویت بر اساس نتایج تحقیقات، بین تعاریف ارائه شده از معنویت تفاوت دیدگاه‌های بسیاری...
573 بازدید 1402/10/18 0