برچسب: انتشارات دارالفنون

 

زامبی‌های سازمانی

زامبی‌های سازمانی مولفین: دکتر جواد فقیهی پور، دکتر فاطمه کریمی جعفری ناشر: دارالفنون فروست: دستنامه...
299 بازدید 1400/12/04 0
 

دستنامه قرارداد روانشناختی

دستنامه قرارداد روانشناختی مولفین: جواد فقیهی پور، سمیه فقیهی‌پور، فاطمه کریمی جعفری ناشر: دارالفنون فروست:...
269 بازدید 1400/12/04 0
 

دستنامه شهرت سازمانی

دستنامه شهرت سازمانی مولفین: جواد فقیهی‌ پور، سمیه فقیهی پور ناشر: دارالفنون شابک: 2-8-95486-600-978 نوبت...
165 بازدید 1400/12/04 0
 

دستنامه تعلق خاطر

دستنامه تعلق خاطر مولفین: دکتر عباسعلی رستگار، جواد فقیهی پور، جواد قلیچ‌ لی ناشر: دارالفنون...
185 بازدید 1400/12/04 0