برچسب: تغییر نگرش

 

تقویت نگرش مثبت

تقویت نگرش مثبت 1- بررسی کنید که چرا می‌خواهید نگرش خود را بهبود ببخشید انگیزه...
164 بازدید 1401/07/22 0
 

حفظ نگرش مثبت

حفظ نگرش مثبت 1- برای خود بیانیه مأموریت شخصی بنویسید آیا شما بیانیه مأموریت شخصی دارید؟...
72 بازدید 1401/07/22 0
 

تغییر نگرش منفی

تغییر نگرش منفی 1- فهم کنید که چگونه نگرش بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد نگرش...
109 بازدید 1401/07/22 0