برچسب: دیسک

 

معرفی دوره رفتارشناسی دیسک

معرفی دوره رفتارشناسی دیسک مدرس: دکتر جواد فقیهی‌پور (دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران) کاربردهای...
275 بازدید 1400/12/12 0