برچسب: منبع کنترل

 

تعریف منبع کنترل

تعریف منبع کنترل جولیان بی راتر مفهوم منبع کنترل را در سال 1954 ارایه نمود....
229 بازدید 1401/07/23 0