برچسب: هوش نگرشی

 

درماندگی آموخته‌شده

درماندگی آموخته‌شده روانشناسان برای اولین بار مفهوم درماندگی آموخته‌شده‌ را در سال 1967 پس از...
170 بازدید 1401/07/23 0
 

تعریف منبع کنترل

تعریف منبع کنترل جولیان بی راتر مفهوم منبع کنترل را در سال 1954 ارایه نمود....
137 بازدید 1401/07/23 0
 

تقویت نگرش مثبت

تقویت نگرش مثبت 1- بررسی کنید که چرا می‌خواهید نگرش خود را بهبود ببخشید انگیزه...
165 بازدید 1401/07/22 0
 

حفظ نگرش مثبت

حفظ نگرش مثبت 1- برای خود بیانیه مأموریت شخصی بنویسید آیا شما بیانیه مأموریت شخصی دارید؟...
72 بازدید 1401/07/22 0