دسته: مقالات رفتارشناسی

 

تعریف خود کارآمدی

خود کارآمدی تعریف خود کارآمدی در هنگام مواجهه با یک چالش، آیا می‌توانید برخیزید و...
25 بازدید 1401/07/27 0
 

سه‌گانه تاریک شخصیت

سه‌گانه تاریک شخصیت اصطلاح ‌سه‌گانه تاریک شخصیت به سه ویژگی شخصیتی منفی یعنی خودشیفتگی، ماکیاولیسم و...
33 بازدید 1401/07/24 0
 

سه‌گانه روشن شخصیت

سه‌گانه روشن شخصیت کافمن و همکارانش در سال 2019 مفهومی با عنوان سه‌گانه روشن شخصیت...
29 بازدید 1401/07/24 0
 

راهکارهای افزایش عزت‌نفس

راهکارهای افزایش عزت‌نفس عزت‌نفس متشکل از افکار، احساسات و باورهایی است که درباره خود داریم....
45 بازدید 1401/07/24 0