دسته: مقالات رفتارشناسی

 

راهکارهای افزایش خودکارآمدی

راهکارهای افزایش خودکارآمدی خودکارآمدی به میزان باور یک شخص در خصوص توانایی‌هایش برای دستیابی به...
1439 بازدید 1401/07/27 0
 

تعریف خود کارآمدی

خود کارآمدی تعریف خود کارآمدی در هنگام مواجهه با یک چالش، آیا می‌توانید برخیزید و...
508 بازدید 1401/07/27 0
 

سه‌گانه تاریک شخصیت

سه‌گانه تاریک شخصیت اصطلاح ‌سه‌گانه تاریک شخصیت به سه ویژگی شخصیتی منفی یعنی خودشیفتگی، ماکیاولیسم و...
3652 بازدید 1401/07/24 0
 

سه‌گانه روشن شخصیت

سه‌گانه روشن شخصیت کافمن و همکارانش در سال 2019 مفهومی با عنوان سه‌گانه روشن شخصیت...
757 بازدید 1401/07/24 0
 

راهکارهای افزایش عزت‌نفس

راهکارهای افزایش عزت‌نفس عزت‌نفس متشکل از افکار، احساسات و باورهایی است که درباره خود داریم....
295 بازدید 1401/07/24 0