برچسب: نگرش

 

هوش نگرشی سازمانی

هوش نگرشی سازمانی نگرش منفی می‌تواند کارکردهای حیاتی سازمان را تهدید کند. همچنین می‌تواند مانند...
62 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی شخصی

هوش نگرشی شخصی نگاه منفی به زندگی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامتی، روابط و احساس...
58 بازدید 1402/09/27 0
 

ماهیت هوش نگرشی

قدرت نگرش موفقیت از طریق نگرش حاصل می‌شود. نگرش شما نسبت به هر چیزی در...
64 بازدید 1402/09/27 0
 

تغییر نگرش منفی

تغییر نگرش منفی 1- فهم کنید که چگونه نگرش بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد نگرش...
201 بازدید 1401/07/22 0