کتاب مهارت هوش نگرشی؛ تحریف‌ها، سوگیری‌ها و مغلطه‌ها

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: تحریف‌های شناختی

خطاهای شناختی/ تحریف شناختی/ رفتار درمانی شناختی/ انواع تحریف‌های شناختی/ 1- تفکر همه‌یاهیچ     / 2- تعمیم افراطی/ 3- فیلتر ذهنی/ 4- نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت/ 5- نتیجه‌گیری زودهنگام/ 6- بزرگ‌نمایی و کوچک نمایی/ 7- استدلال هیجانی/ 8- بایدها/ 9- فاجعه‌سازی/ 10- به خود گرفتن و سرزنش/ 11- مغلطه‌های کنترل/ 12- مغلطه انصاف/ 13- مغلطه تغییر/ 14- همیشه حق با شماست/ 15- مغلطه پاداش بهشت/ 16- برچسب زدن/ 17- برچسب‌ زدن جهانی/ منابع و مأخذ فصل        

فصل دوم‌: سوگیری‌های شناختی

تعریف سوگیری/ تعریف سوگیری شناختی/ 1- خطای ادراکی/ 2- خطای تفسیری/ 3- خطای تشخیصی/ تفاوت سوگیری‌های شناختی و مغلطه‌های منطقی / یوریستیک (میان‌بر ذهنی)/ علائم سوگیری‌های شناختی/ دلایل بروز سوگیری‌های شناختی/ علل بروز سوگیری‌های شناختی/ تأثیرات سوگیری‌های شناختی/ نحوه مقابله با سوگیری‌های شناختی/ 1- توسعه فهم/ 2- کاهش سرعت تصمیم‌گیری/ 3- تلنگرها/ راهکارهای مقابله با سوگیری‌های شناختی/ نکاتی برای مقابله با سوگیری‌های شناختی/ انواع سوگیری‌های شناختی/ سوگیری‌های شناختی تصمیم‌گیری/ 1- اثر شترمرغ/ 2- اثر بارنوم/ 3- اثر پیش‌فرض/ 4- اثر قالب‌بندی/ 5- اثر کالای مجانی/ 6- سوگیری لنگر/ 7- اثر نزدیک شدن به هدف/ 8- اثر پرداخت غیر نقدی/ 9- اثر مجوز اخلاقی/ 10- اثر دکوی/ 11- اثر دیدرو/ 12- اثر اطلاعات غلط/ 13- اثر مواجهه صرف/ 14- اثر حقیقت واهی/ 15- اثر قافیه به‌مثابه دلیل/ 16- سوگیری محافظه‌کاری/ 17- سوگیری اطلاعاتی/ 18- سوگیری اطلاعات مشترک/ 19- سوگیری پیشرفت/ 20- سوگیری تمایل به ریسک صفر/ 21- سوگیری نتیجه‌نگری/ 22- سوگیری توجه/ 23- سوگیری حسابداری ذهنی/ 24- سوگیری منفی‌نگری/ 25- سوگیری حمایت از انتخاب/ 26- سوگیری زیان‌گریزی/ 27- سوگیری حفظ وضعیت موجود/ 28- سوگیری تنزیل اغراق‌آمیز / 29- توهم بدن شناگر/ 30- هیوریستیک اطلاعات در دسترس/ 31- سندرم شی‌ء براق/ 32- سوگیری انتخاب/ 33- اثر تأیید اجتماعی/ 34- اثر هم‌نوایی اجتماعی/ 35- سوگیری هم‌نوایی/ 36- سوگیری اتوماسیون/ 37- اثر گوگل/ 38- سوگیری قانون اعداد کوچک/ 39- افسانه انتخاب دیگر/ 40- تردمیل خوشبختی/ سوگیری‌های شناختی ارزیابی/ الف- ارزیابی عملکرد خود/ 1- سوگیری اعتمادبه‌نفس بیش از حد/ 2- سوگیری خودمحوری / 3- سوگیری تأییدی/ 4- اثر پس‌زدگی/ 5- سوگیری خوش‌بینی/ 6- سوگیری نقطه کور/ 7- سوگیری جانب‌گرایی درون‌گروهی/ 8- اثر اجماع کاذب/ 9- سوگیری جهل گروهی/ 10- اثر دانینگ کروگر/ 11- سندرم ایمپاستر/ ب- ارزیابی عملکرد دیگران/ 12- اثر هاله‌ای و اثر شاخ/ 13- اثر آنجلینا/ 14- اثر مرکزیت و اثر ملایمت/ 14-1- اثر مرکزیت/ 14-2- سوگیری اثر ملایمت/ 15- اثر موقعیت سریالی/ 15-1- سوگیری اثر تقدم/ 15-2- سوگیری اثر تأخر/ 16- اثر من‌سانی/ 17- سوگیری ارزیاب غیرمتعارف/ 18- سوگیری وابستگی/ 19- اثر مقایسه‌ای/ 20- سوگیری استریوتایپ       / 1- سوگیری ادراکی/ 21-1- سوگیری جنسیت/ 21-2- سوگیری سن‌گرایی/ 21-3- سوگیری قد/ 21-4- سوگیری نام/ 21-5- سوگیری وزن/ 21-6- سوگیری زیبایی/ 22- سوگیری تمرکز بر نکات برجسته/ 23- سوگیری مرجعیت/ 24- هیوریستیک نماینده/ پ- ارزیابی کارکرد/ 25- سوگیری تثبیت کارکردی/ ت- ارزیابی محصول/ 26-سوگیری نوآوری‌گرایی / 7- اثر کمیاب بودن محصول/ ث- ارزیابی زمان/ 28- سوگیری فروپاشی‌انگاری/ ج- ارزیابی موقعیت‌ها / 29- سوگیری برد باخت انگاری/ چ- ارزیابی رویدادها/ 30- سوگیری پس‌نگری/ 31- سوگیری تناسب/ 32- توهم خوشه‌ای/ ح- ارزیابی پدیده‌ها/ 33- قانون اوج-پایان/ 34- اثر پاداش نامشخص  / 35- اثر انزوا/ 36- سوگیری تفریطی/ 37- توهم دلبوف/ 38- اثر قدردانی/ 39- اثر تاچر/ 40- اثر زی‌گارنیک/ 41- اثر موهبت/ 42- سوگیری دوام‌نگری/ 43- سوگیری پیوندانگاری/ 44- سوگیری باورگرایی/ 45- اثر ایکیا/ 46- سوگیری عدالت جهانی/ سوگیری‌های شناختی ارتباطات/ 1- اثر هاثورن/ 2- اثر نفرین دانش/ 3- اثر مقاومت واکنشی/ 4- اثر موجی/ 5- هیوریستیک عاطفه/ 6- غریزه بازخورد منفی/ 7- سندروم سیندرلا/ 8- سوگیری اسپانسر/ 9- سوگیری فرهنگی/ 10- سوگیری موافقت/ 11- سوگیری مطلوبیت اجتماعی/ 12- سوگیری خوگیری/ 13- سوگیری ترتیب پرسش/ 14- سوگیری پرسش‌های جهت‌دار و جمله‌بندی/ سوگیری‌های شناختی انتظارات/ 1- پیشگویی کام‌بخش/ 1-1- انواع پیشگویی کام‌بخش/ 1-2- پیشگویی کام‌بخش در مقابل پیشگویی خود مخرب/ 1-3- اثر پلاسیبو و اثر نوسیبو        / 1-4- اثر پیگمالیون/ 1-5- اثر گالاتیا/ 1-6- اثر گولم/ 2- ادراک گزینشی/ 2-1- توجه گزینشی/ 2-2- نگهداشت گزینشی/ 3- اثر حضار (تسهیل اجتماعی)/ 4- انتشار مسئولیت/ سوگیری‌های شناختی دلایل اقدامات/ نظریه اسناد/ 1- سوگیری اسنادی/ 1-1- سوگیری خود خدمتی/ 1-2- خطای اساسی اسناد/ 1-3- خود اسنادی/ 1-4- سوگیری بازیگر- مشاهده‌گر/ 2- سوگیری فرافکنی/ 3- خطای شانس- خرافات    / 4- خطاهای تصادفی/

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: مغلطه‌های منطقی

سفسطه و مغلطه/ تعریف مغلطه منطقی/ انواع مغلطه‌های منطقی/ 1- مغلطه رسمی/ 2- مغلطه غیررسمی    / -1- مغلطه‌های ابهام/ 2-2- مغلطه‌های ربطی/ 2-3- مغلطه‌های کفایت/ متداول‌ترین مغلطه‌های منطقی/ 1- مغلطه مغلطه/ 2- مغلطه توسل به احتمال/ 3- مغلطه توسل به مرجعیت/ 3-1- مغلطه توسل به مرجعیت کاذب/ 3-2- مغلطه در برابر اجماع/ 3-3- مغلطه حرف من درآوری/ 3-4- مغلطه توسل به مراجع ناشناس/ 3-5- مغلطه توسل به سلبریتی/ 4- مغلطه توسل به هیجانات/ 4-1- مغلطه توسل به محبوبیت/ 4-2- مغلطه توسل به ترس/ 4-3- مغلطه توسل به حسادت/ 4-4- مغلطه توسل به نفرت/ 4-5- مغلطه توسل به ترحم/ 4-6- مغلطه توسل به طبیعت/ 5- مغلطه توسل به جهل/ 5-1- مغلطه دیرباوری شخصی/ 6- مغلطه مسئولیت اثبات/ 7- مغلطه توسل به سنت/ 8- مغلطه توسل به تصادف/ 9- مغلطه اشتباه گرفتن همبستگی با علیت/ 10- مغلطه حذف استثنا/ 11- مغلطه توسل به پیامدها/ 12- مغلطه تصدیق تالی/ 13- مغلطه توسل به تازگی/ 14- مغلطه توسل به خلوص/ 15- مغلطه شاه‌ماهی سرخ/ 16- مغلطه ژنتیکی/ 17- مغلطه حمله شخصی/ 17-1- مغلطه رفتار توهین‌آمیز/ 17-2- مغلطه توسل به انگیزه/ 17-3- مغلطه توسل به ظاهرسازی/ 17-4- مغلطه تداعی جرم   / 17-5- مغلطه حمله شخصی به زنان/ 17-6- مغلطه مسموم کردن چاه/ 18- مغلطه مرد پوشالی/ 19- مغلطه شیب لغزنده/ 20- مغلطه دوگانگی کاذب  / 21- مغلطه معادل‌سازی جعلی/ 22- مغلطه علت کاذب/ 23- مغلطه قیاس مع‌الفارق/ 24- مغلطه ترکیب‌بندی/ 25- مغلطه تفکیک/ 26- مغلطه ناپیرو/ 27- مغلطه تعمیم شتابزده / 28- مغلطه حکایتی/ 29- مغلطه مصادره به مطلوب/ 30- مغلطه بوم‌شناسی/ 31- مغلطه دوپهلوگویی/ 32- مغلطه استدلال یک‌طرفه/ 33- مغلطه هزینه هدر رفته/ 34- مغلطه تیرانداز تگزاس/ 35- مغلطه چیدن گیلاس/ 36- مغلطه اد هاک/ 37- مغلطه پس‌چه‌ایسم/ 38- مغلطه وینچستری/ 39- مغلطه تیغ هانلون/ 40- مغلطه تیغ اوکام/ 41- مغلطه برنامه‌ریزی / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر حامد جنتی‌ – ساناز مصطفوی – آرش مهاجران

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-49-1

سال انتشار

1400

تعداد صفحات

252

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مهارت هوش نگرشی؛ تحریف‌ها، سوگیری‌ها و مغلطه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.