کتاب کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: تکنیک‌های عمومی کوچینگ

تکنیک‌های کوچینگ          

1- برنامه‌ریزی عصبی کلامی (NLP)

2- تکنیک‌های رهاسازی هیجانی (EFT)       

3- تکنیک‌های مصاحبه      

4- پرسش‌های تشریحی     

5- مدیتیشن هدایت‌شده      

6- تجسم هدایت‌شده         

7- عبارات تأکیدی مثبت     

8- تغییر دیدگاه    

9- جستجوی شواهد          

10- کوچینگ رفتاری شناختی          

تکنیک‌هایی برای انگیزش مراجعین    

1- ایجاد یک محیط مناسب 

2- تعیین اهداف منطقی و دست‌یافتنی 

3- کار را با اراده شروع کنید 

تکنیک‌هایی برای هدف‌گذاری مراجعین

1- اهداف با نیت  

2- پاداش‌های آنی

3- از علم عادت‌ها استفاده کنید         

تکنیک‌هایی برای مدیران و رهبران    

1- قدردانی از کارکنان       

2- رابطه‌سازی     

3- جلب اعتماد واقعی         

4- تعیین اهداف مشخص    

5- انگیزش         

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: تکنیک‌های تخصصی کوچینگ

تکنیک‌های لایف کوچینگ  

1- رویدادنگاری   

2- تکنیک‌های ذهن‌آگاهی  

3- گوش دادن فعال           

تکنیک‌های کوچینگ شغلی  

1- ارزیابی مهارت‌ها و ابزارهای روان‌سنجی      

2- تمرین «یک روز عالی»  

3- نقش‌آفرینی    

تکنیک‌های کوچینگ اجرایی و کوچینگ کارکنان

1- آگاهی از اهداف سازمانی بزرگ‌تر  

2- آگاهی از سوگیری‌های ناخودآگاه   

3- تعیین هدف رهبری       

تکنیک‌های کوچینگ گروهی

1- ایجاد انتظارات مشترک  

2- کوچینگ همتایان و مسئولیت‌پذیری

3- از گروه‌های شبکه‌سازی اجتماعی استفاده کنید           

تکنیک‌های کوچینگ اثربخش           

1- بررسی پنج دقیقه‌ای پیش از جلسه داشته باشید           

2- تمرینات تمرکز، تنفس یا آرامیدگی 

3- تکنیک هدف‌گذاری اسمارت را انجام دهید    

4- اجازه دهید پس از هر جلسه مراجعین مهم‌ترین آموخته‌های خود را بنویسند  

5- پرسش‌های تشریحی مطرح کنید   

6- از قدرت نوشتن استفاده کنید         

7- حضور و تمرکز کامل داشته باشید  

8- مراجع خود را رصد کنید  

9- دفترچه پیشرفت کوچینگ

10- تکالیف خانگی برای تقویت مسئولیت‌پذیری

11- فهرست انجام کارهای روزانه را تعیین کنید 

12- از هر جلسه برای بدل شدن به یک کوچ بهتر استفاده کنید       

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: مدل‌های کوچینگ

ماهیت مدل‌های کوچینگ    

مزایای یک مدل کوچینگ   

انواع مدل‌های کوچینگ       

1- مدل‌های کوچینگ آموزشی          

2- مدل‌های کوچینگ گروهی و تیمی 

3- مدل‌هایی برای لایف کوچ‌ها        

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: مدل کوچینگ گرو

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ گرو    

1- هدف

2- واقعیت کنونی  

3- راهکارها        

4- اراده یا بهترین راه         

مدل‌های کوچینگ T-GROW و RE-GROW      

1- مدل کوچینگ TGROW         

2- مدل کوچینگ RE-GROW    

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: مدل کوچینگ کلییر

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ کلییر   

1- انعقاد قرارداد   

2- گوش دادن     

3- کاوش           

4- اقدام 

5- بازبینی          

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: مدل کوچینگ استپا

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ استپا   

1- موضوع          

2- شناسایی هدف 

3- هیجان          

4- ادراک           

5- برنامه           

6- سرعت          

7- اقدام/ اصلاح   

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: مدل کوچینگ راه‌حل محور

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ راه‌حل محور      

1- پرسش‌های نظام‌مند      

2- مقیاس بندی   

3- تخیل

منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: مدل کوچینگ اسکار

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ اسکار  

1- نتیجه

2- وضعیت         

3- گزینه‌ها         

4- اقدامات         

5- بازبینی          

منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: مدل کوچینگ فیول

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ فیول   

1- چارچوب‌بندی گفتگو      

2- فهم وضعیت کنونی       

3- کشف وضعیت مطلوب    

4- تدوین برنامه موفقیت     

منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: مدل کوچینگ پدال

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ پدال   

منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: مدل کوچینگ ووپ

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ ووپ   

منابع و مأخذ فصل

فصل دوازدهم: مدل کوچینگ AOR

مقدمه    

تشریح مدل کوچینگ AOR           

منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: سایر مدل‌های کوچینگ

1- مدل کوچینگ اچیو        

2- مدل کوچینگ سیگار      

3- مدل کوچینگ SOLVE           

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

پیشگفتار

سال‌هاست که اصطلاح «کوچ و کوچینگ» در دنیا و کشور مطرح شده است. هر چند که اصطلاح کوچینگ مفهومی علمی و با ارزش می‌باشد لیکن به دلیل اقدامات برخی افراد شومن، متاسفانه به یک اصطلاح زرد تبدیل شده که وجه ارزشمند آن را کمرنگ نموده‌ است چرا که این افراد سودجو که با مباحث روان‌شناسی، رفتارشناسی و مدیریت آشنایی عمیقی ندارند از طریق دریافت یک سری مدارک صوری و کم ارزش خود را «کوچ» قلمداد و اقدام به کوچینگ دیگران می‌نمایند. پس مبتنی بر همین دغدغه بر آن شدیم که در یک مجموعه کتاب به واکاوی علمی این مفهوم بپردازیم. استارت اولیه تدوین این مجموعه کتاب‌ها در سال 1400 زده شد تا اینکه در آبان 1402 یک مجموعه کتاب چهار جلدی در خصوص کوچینگ ساختاربندی گردید.

شایان ذکر است که هدف این مجموعه کتاب‌ها این نیست که افراد پس از خواندن آن‌ها بتوانند خود را «کوچ» بنامند بلکه این مجموعه کتاب‌ها برای توصیف و تشریح درست اصطلاح کوچینگ تدوین شده‌اند هر چند که مطالعه این مجموعه کتاب‌ها به فرایند کوچ شدن افراد کمک بسزایی خواهد کرد لیکن یک کوچ حرفه‌ای علاوه بر اشرافیت به مفاهیم این مجموعه کتاب‌ها لازم است که مفاهیم دیگری به ویژه رفتارشناسی دیسک، ویژگی‌های شخصیتی و… را بدانند تا بتوانند مراجع خود را درست درک و همچنین شایسته راهنمایی کنند. ضمناً ساختار این مجموعه کتاب‌های چهارگانه به شرح زیر می‌باشد.

کتاب اول با عنوان «کوچینگ؛ مفاهیم، سبک‌ها و رویکردها» مشتمل بر 7 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: تعاریف و مفاهیم کوچینگ؛
 • فصل دوم: سوپر ویژن کوچ؛
 • فصل سوم: کوچینگ به چه معنا نیست؛
 • فصل چهارم: حالت‌ها و قالب‌های کوچینگ؛
 • فصل پنجم: سبک‌های کوچینگ؛
 • فصل ششم: رویکردهای کوچینگ؛
 • فصل هفتم: کوچینگ اثربخش.

کتاب دوم با عنوان «کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شخصی و خانوادگی» مشتمل بر 6 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: لایف کوچینگ؛
 • فصل دوم: کوچینگ ذهنیت؛
 • فصل سوم: کوچینگ خلاقیت؛
 • فصل چهارم: کوچینگ شهودی؛
 • فصل پنجم: کوچینگ نشاط؛
 • فصل ششم: سایر انواع کوچینگ‌ها.

کتاب سوم با عنوان «کوچینگ؛ انواع کوچینگ در سطح شغلی و سازمانی» مشتمل بر 8 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: بیزینس کوچینگ؛
 • فصل دوم: اسمال بیزینس کوچینگ؛
 • فصل سوم: کوچینگ کارکنان؛
 • فصل چهارم: کوچینگ اجرایی؛
 • فصل پنجم: کوچینگ رهبری؛
 • فصل ششم: کوچینگ کارراهه؛
 • فصل هفتم: کوچینگ مصاحبه؛
 • فصل هشتم: سایر انواع کوچینگ‌ها.

کتاب چهارم با عنوان «کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها» مشتمل بر 13 فصل در نظر گرفته شد:

 • فصل اول: تکنیک‌های عمومی کوچینگ؛
 • فصل دوم: تکنیک‌های تخصصی کوچینگ؛
 • فصل سوم: مدل‌های کوچینگ؛
 • فصل چهارم: مدل کوچینگ گرو (GROW)؛
 • فصل پنجم: مدل کوچینگ کلییر (CLEAR)؛
 • فصل ششم: مدل کوچینگ استپا (STEPPA)؛
 • فصل هفتم: مدل کوچینگ راه‌حل محور (Solution-Focused Model)؛
 • فصل هشتم: مدل کوچینگ اسکار (OSKAR)؛
 • فصل نهم: مدل کوچینگ فیول (FUEL)؛
 • فصل دهم: مدل کوچینگ پدال (PEDAL)؛
 • فصل یازدهم: مدل کوچینگ ووپ (WOOP)؛
 • فصل دوازدهم: مدل کوچینگ AOR؛
 • فصل سیزدهم: سایر مدل‌های کوچینگ.

امیدواریم که این مجموعه کتاب چهارگانه بتواند گامی مؤثر در راستای آشنایی افراد با اصطلاح کوچینگ بردارد. مطالعه این مجموعه کتاب‌ها به افراد زیر پیشنهاد می‌گردد:

 • اساتید، مدرسین و معلمینی که علاقه‌مندند که مفهوم کوچینگ را به دانشجویان، دانش‌پذیران، فراگیران و دانش آموزان خود به صورت عمیق‌تری تدریس نمایند؛
 • دانشجویان رشته‌های مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، روانشناسی و مشاوره به عنوان رفرنس درسی؛
 • افرادی که علاقه‌مند هستند در زندگی شخصی و کاری خود موفق شوند؛
 • افرادی که علاقه‌مند هستند به عنوان یک کوچ حرفه‌ای فعالیت کنند؛
 • کارشناسان واحد منابع انسانی شرکت‌ها و سازمان‌ها در راستای پیاده‌سازی اثربخش کوچینگ در محیط کار؛
 • مدیران شرکت و سازمان‌ها و همچنین مالکین و صاحبین کسب‌وکارها که علاقه‌مندند به عنوان یک رهبر سازمانی ایفای نقش کنند.

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و مهاجران، آرش (1402)؛ کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و مهاجران، 1402)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

مؤلفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر آرش مهاجران

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-8150-07-9

سال انتشار

1402

تعداد صفحات

114

قطع

رقعی

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب کوچینگ؛ تکنیک‌ها و مدل‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.