کتاب رفتار اخلاقی؛ رویکردی کاربردی به اخلاق حرفه‌ای

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: منشور اخلاقی و رفتاری

مقدمه    

تعریف اخلاق حرفه‌ای        

تعریف منشور اخلاقی         

اهمیت منشور اخلاقی         

نکات کلیدی در منشور اخلاقی          

انواع منشورهای اخلاقی      

1- منشور اخلاقی مبتنی بر انطباق     

2- منشور اخلاقی مبتنی بر ارزش      

3- منشور اخلاقی برای حرفه‌ای‌ها     

تعریف منشور رفتاری          

شباهت‌ها و تفاوت‌های منشور اخلاقی و منشور رفتاری     

آنچه در منشور اخلاقی باید گنجانده شود          

1- محیط کار      

2- تعارض منافع   

3- حفاظت از دارایی‌های شرکت       

4- مبارزه با رشوه و فساد     

5- حضور و وقت‌شناسی      

6- غیبت بدون اطلاع قبلی  

7- آزار و اذیت جنسی         

8- استفاده از تلفن همراه در محیط کار

9- درس کد        

10- اعتیاد          

11- فرآورده‌های دودناک    

12- استفاده از اینترنت در محیط کار   

نحوه ایجاد منشور اخلاقی    

بخش 1: شناسایی ارزش‌های اصلی و اخلاق     

1- ارزش‌های شرکت/ شخصی خود را فهرست کنید        

2- در مورد ارزش‌های شرکت مباحثه کنید        

3- مشکلات اخلاقی گذشته شرکت را بررسی کنید          

4- منشورهای اخلاقی نوشته شده توسط دیگران را بررسی کنید      

بخش 2: تهیه پیش‌نویس منشور اخلاقی           

5- به منشور اخلاقی، عنوانی بدهید که در حافظه بماند     

6- فهرستی از محتوا را ایجاد کنید     

7- یک مقدمه یا پیشگفتار داشته باشید

8- ارزش‌های کلیدی را فهرست کنید  

9- در مورد اهمیت این ارزش‌ها بحث کنید        

10- در پایان منابعی را برای کارکنان ارائه دهید 

11- پیش‌نویس منشور را برای مباحثه تهیه کنید 

بخش 3: پیاده‌سازی منشور اخلاقی     

12- شخصی را مسئول قرار دهید       

13- از کارکنان بخواهید که منشور اخلاقی را امضا کنند    

14- از مشوق‌ها برای تشویق کارکنان برای رعایت منشور اخلاقی استفاده کنید

15- به طور منظم به منشور اخلاقی مراجعه کنید

16- کسی را داشته باشید که برای دریافت کمک به او مراجعه کنید  

راه‌های تقویت منشور اخلاقی در بین کارکنان    

1- آموزش مناسب ارائه دهید

2- به رفتار اخلاقی، پاداش بدهید       

3- الگو و سرمشق دیگران باشید       

4- با کارکنانتان خوب رفتار کنید       

منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم رفتار اخلاقی

مقدمه    

تعریف رفتار اخلاقی           

اهمیت رفتار اخلاقی           

مزایای رفتار اخلاقی در یک کسب‌وکار

1- ایجاد وفاداری در مشتریان          

2- افزایش شهرت شرکت   

3- نگهداشت کارکنان خوب 

4- محیط کاری مثبت        

5- اجتناب از بروز مسائل قانونی        

نمونه‌هایی از رفتار اخلاقی   

1- خودمختاری    

2- سودمندی       

3- عدالت           

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: تقویت رفتار اخلاقی در خود

چگونه اخلاقی رفتار کنیم    

بخش 1: شناخت اخلاق خودتان        

1- در مورد اخلاق بیاموزید   

2- به منبع اخلاقی درون خود رجوع کنید          

3- منشور اخلاقی خود را بنویسید       

4- به این فکر کنید که آیا از اخلاق خود پیروی کنید یا خیر           

5- اخلاق خود را به کار بگیرید         

بخش 2: تمرکز بر کار خود  

6- کار را در اولویت قرار دهید           

7- حرفه‌ای گرایی؛ رعایت استانداردها 

8- دستیابی به بهره‌وری و کیفیت کاری بالا     

9- در محیط کار، شهرت خوب خود را حفظ کنید

10- خودانضباطی را تمرین کنید        

11- زمانی را فقط برای کار در نظر بگیرید       

12- مراقب عوامل حواس‌پرتی خود باشید         

13- هرگونه تغییر در سرعت کار خود را شناسایی کنید      

14- تمام قوانین شرکت را رعایت کنید

15- از خود ابتکار عمل نشان دهید     

16- هوشمندانه کار کنید     

بخش 3: مدیریت زمان       

17- هر روز سر وقت در محل کار حاضر شوید   

18- به تدریج ساعات کاری را افزایش دهید      

19- مدتی را به استراحت اختصاص دهید         

20- تعادل کار و زندگی را به خوبی حفظ کنید    

بخش 4: پرهیز از اهمال‌کاری           

21- به انجام کاری که باید انجام شود، متعهد باشید        

22- سعی کنید به مدت 30 روز از اهمال‌کاری خودداری کنید          

23- روی انجام کارتان به خوبی تمرکز کنید     

بخش 5: با دیگران رفتار اخلاقی داشته باشید    

24- با دیگران همدلی کنید 

25- ازخودگذشتگی کنید     

26- شخصیتی قوی از خود نشان دهید

27- صادقانه رفتار کنید      

28- قابل اعتماد باشید        

29- به حقوق دیگران احترام بگذارید  

30- مسئولیت‌پذیر باشید      

31- پاسخگویی   

32- با همکاران خود همکاری کنید    

33- به قول‌ها و تعهدات خود احترام بگذارید      

34- ارتباط اثربخش برقرار کنید        

35- روابط حرفه‌ای را توسعه دهید      

بخش 6: اجتناب از رفتارهای غیراخلاقی رایج    

36- اعتماد را برای منافع خود نقض نکنید        

37- از جریحه‌دار کردن بدون دلیل احساسات دیگران خودداری کنید

38- دزدی نکنید  

39- سعی کنید ارزش‌های خود را به دیگران تحمیل نکنید 

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: ترویج رفتار اخلاقی در بین کارکنان

نگاه مدیران به کارکنانی که رفتار اخلاقی قوی دارند، چگونه است؟  

چگونه رفتار اخلاقی را در محیط کار ترویج دهیم؟           

روش 1: ایجاد استانداردهای اخلاقی   

1- تدوین یک منشور اخلاقی و رفتاری

2- استانداردهای رفتاری شرکت خود را مستند کنید         

3- منشورهای مقرراتی را دخیل نمایید، اما اجازه ندهید     

4- از اشتباهات خود درس بگیرید       

5- رفتار اخلاقی را از بالا به پایین الگوسازی کنید           

6- افرادی را استخدام کنید که استانداردهای اخلاقی مشابه شرکت شما دارند  

7- حرفه‌ای گرایی 

8- نظم و انضباط  

9- ادغام اخلاق با فرهنگ شرکت      

10- محیط کاری مناسب ایجاد کنید   

11- فهم نیازهای کارکنان  

12- فرهنگ بازخورد مستمر 

13- الهام بخشی  

14- حذف موانع   

15- رفتار اخلاقی را توسعه دهید        

روش 2: آموزش اخلاق در محیط کار   

16- منشور رفتاری شرکت را به کارکنان آموزش دهید      

17- اهداف شرکت را شفاف‌سازی کنید

18- برنامه‌های آموزشی که منحصر به سازمان شما هستند را اجرا کنید         

19- مهارت‌ها را در کنار تقویت رفتار اخلاقی توسعه دهید  

20- آموزش‌های اخلاقی را در برنامه آموزشی کارکنان جدید قرار دهید          

21- آموزش اخلاق را به صورت مستمر و برای کل شرکت برنامه‌ریزی کنید   

22- یک برنامه منتورینگ مناسب اجرا کنید      

روش 3: پاداش دادن به رفتار اخلاقی  

23- به رفتار اخلاقی پاداش دهید       

24- تصمیمات اخلاقی را بر فروش یا سود اولویت دهید    

25- به کارکنانی که در مورد محصولات یا خدمات نقایصی را مطرح می‌کنند  

26- کارکنان را بر اساس رفتار اخلاقی ارتقاء دهید          

27- ساختاری برای اشتراک سود ایجاد کنید     

روش 4: مقابله با رفتار نادرست          

28- سیاست‌های انضباطی را به وضوح بیان کنید

29- اطمینان حاصل کنید که کارکنان می‌توانند رفتارهای نادرست   

30- متخلفان را به موقع و به تناسب جرم تنبیه کنید        

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: رفتار غیراخلاقی

نمونه‌هایی از رفتارهای غیراخلاقی کارکنان در محیط کار  

1- دروغ 

2- اعتبار گرفتن از سخت‌کوشی دیگران           

3- آزار و اذیت کلامی        

4- خشونت         

5- کارهای غیر اداری        

6- وقفه‌های طولانی         

7- دزدی/ اختلاس

8- آزار و اذیت جنسی         

9- فعالیت‌های متقلبانه       

نمونه‌هایی از رفتارهای غیراخلاقی کارفرمایان یا مدیران  

1- روابط جنسی برای ارتقاء/ تصدی یک شغل   

2- اضافه‌کاری بدون حقوق یا اضافه‌کاری تا دیر وقت      

3- آزار و اذیت کلامی        

4- فشار نامناسب  

5- قوم و خویش بازی        

6- محیط کاری ناخوشایند   

7- انتظارات غیرواقعی        

چگونه یک مدیر می‌تواند رفتارهای غیراخلاقی را کنترل کند          

1- مدل‌سازی اخلاقی        

2- منابع انسانی و فرهنگ   

3- منشور اخلاقی 

4- قوانین اثربخش

5- پذیرش بازخورد/ شکایت 

6- پیامدهای رفتار غیراخلاقی را فهرست کنید   

7- اقدامات انضباطی فوری  

8- ارزیابی و اجرا  

چگونه مشکلات اخلاقی را حل کنیم؟  

روش 1: حل مشکلات اخلاقی در محیط کار به عنوان یک کارمند    

1- تا حد امکان اطلاعات جمع‌آوری کنید          

2- طرف‌های درگیر را شناسایی کنید  

3- مشکلات اخلاقی مرتبط را مشخص کنید     

4- رویه‌های استاندارد شرکت را بررسی کنید     

5- گزینه‌های خود را فهرست و ارزیابی کنید     

6- بهترین گزینه را انجام دهید         

7- همانطور که نتیجه را رصد می‌کنید، یک یادداشت از آن نگه دارید

8- در صورت نیاز همه چیز را به سطح بعدی ببرید          

روش 2: حل مشکلات اخلاقی در محیط کار به عنوان کارفرما یا سرپرست     

1- گزارش را به طور عینی بررسی کنید

2- خودتان تحقیق کنید      

3- همه طرف‌های ذینفع را شناسایی کنید        

4- مشکلات اخلاقی درگیر را شناسایی کنید     

5- از روش طوفان فکری به راه‌حل‌های ممکن برسید      

6- به دنبال حمایت خارجی باشید      

7- با طرف‌های آسیب دیده ملاقات کنید         

8- برنامه‌های آموزشی لازم را پیاده‌سازی کنید   

روش 3: حل مشکلات اخلاقی مربوط به جوان‌ترها          

1- موقعیت‌ها را در نظر بگیرید         

2- مشکل را شناسایی کنید  

3- اطلاعات جمع‌آوری کنید 

4- مشکلات مربوط به مسئولیت را در نظر بگیرید           

5- تعیین کنید که چه کسی در موقعیت قدرت است          

6- از منابع موجود استفاده کنید          

7- گزینه‌های خود را ارزیابی کنید      

8- برنامه خود را اجرایی کنید

منابع و مأخذ فصل 

فصل ششم: اخلاق مدیریتی

مقدمه    

مفهوم اخلاق مدیریتی        

تعریف اخلاق مدیریتی        

فعالیت‌های اخلاقی مدیران  

اهمیت اخلاق مدیریتی       

انواع اخلاق مدیریتی          

رویکردهای اخلاق مدیریتی 

موانع اخلاق مدیریتی         

نمونه‌هایی از اخلاق مدیریتی

نقش مدیریت در ایجاد فرهنگ اخلاقی

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: رهبری اخلاقی

مقدمه    

تعریف رهبری اخلاقی        

اهمیت رهبری اخلاقی        

چگونه به یک رهبر اخلاقی تبدیل شویم           

1- ارزش‌های خود را تعریف و همراستا کنید      

2- افراد با ارزش‌های مشابه را استخدام کنید     

3- ارتباط صمیمی را تشویق کنید       

4- از سوگیری‌های خودتان آگاه باشید 

5- الگوی زیردستان خود باشید         

6- الگوی نقشی خود را پیدا کنید        

7- مراقب خود باشید تا بتوانید از دیگران مراقبت کنید      

نمونه‌هایی از رهبری اخلاقی

منابع و مأخذ فصل

پیوست 1: منشور اخلاقی انجمن مدیریت منابع انسانی

1- مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای 

1-1- اصول بنیادین          

1-2- رهنمودها    

2- توسعه حرفه‌ای 

2-1- اصول بنیادین          

2-2- رهنمودها    

3- رهبری اخلاقی

3-1- اصول بنیادین          

3-2- رهنمودها    

4- انصاف و عدالت

4-1- اصول بنیادین          

4-2- رهنمودها    

5- تعارض منافع   

5-1- اصول بنیادین          

5-2- رهنمودها    

6- استفاده از اطلاعات        

6-1- اصول بنیادین          

6-2- رهنمودها    

منابع و مأخذ فصل

پیوست 2: پاسخ به پرسش‌های اخلاق کاری در مصاحبه شغلی

چگونه به پرسش‌های مصاحبه شغلی در مورد اخلاق کاری پاسخ دهید؟          

روش 1: پاسخ به پرسش‌های مصاحبه  

1- آماده پاسخگویی به پرسش‌های مختلف در مورد اخلاق کاری خود باشید    

2- پاسخ صادقانه‌ای ارائه دهید که متضمن اخلاق کاری قوی شما باشد         

3- برای تأیید پاسخ‌های خود، از نمونه‌هایی در زندگی واقعی خود استفاده کنید 

4- یک سناریوی دشوار در آخرین کار خود را شرح دهید    

روش 2: طرح پرسش‌های خود          

1- پرسش‌های مربوط به شغل احتمالی را مطرح کنید       

2- در مورد محیط تیمی در محل کار سؤال بپرسید          

3- از پرسش در مورد مزایا و حقوق اجتناب کنید 

روش 3: فهم اخلاق کاری خود          

1- اولویت‌های خود را در مورد کار مشخص کنید

2- رابطه خود را با شغل فعلی‌تان بررسی کنید    

3- یک طرح کلی از احساستان در مورد جنبه‌های مختلف شغل خود تدوین کنید           

4- موقعیت‌هایی ویژه در کارراهه خود را در نظر بگیرید    

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

پیشگفتار

در کتاب اولی که با عنوان «اخلاق حرفه‌ای: مفاهیم، تعاریف و کاربردها)» با کمک دوستان تدوین و به چاپ رسانیدم بر مفاهیم تئوریک این مبحث بسیار تأکید داشتم. در کتاب دوم یعنی کتاب «نهادینه‌سازی اخلاق حرفه‌ای در سازمان تأمین اجتماعی» به واکاوی عملیاتی مفاهیم اخلاق حرفه‌ای در بین مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی پرداختم. این دو کتاب در سال 1396 عرضه شدند. در این خلال (یعنی از سال 1396 تا 1401) با توجه به دغدغه‌هایی که در سطح سازمان‌ها مشاهده می‌کردم تصمیم به تدوین کتاب سومی با محوریت اخلاق حرفه‌ای گرفتم. دغدغه من برای تدوین کتاب سوم این بود که مدیران و کارکنان در مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر اخلاق حرفه‌ای، رفتار اخلاقی، منشور اخلاقی، منشور رفتاری، اخلاق کاری، اخلاق کسب‌وکار، اخلاق در محیط کار و… دچار سردرگمی شده‌اند و نیاز است که یک رفرنس از منابع دست اول و بروز، به شفافیت این اصطلاحات و همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی و در عین حال ساده برای ترویج اخلاق حرفه‌ای در بین کارکنان و همچنین تقویت اخلاق حرفه‌ای در خود کارمند یا مدیر عرضه گردد لذا کتاب سوم با عنوان «رفتار اخلاقی؛ رویکردی کاربردی به اخلاق حرفه‌ای» در قالب 7 فصل ساختاربندی گردید به گونه‌ای که منشور اخلاقی و منشور رفتاری در فصل اول، تعاریف و مفاهیم رفتار اخلاقی در فصل دوم، تقویت رفتار اخلاقی در خود در فصل سوم، ترویج رفتار اخلاقی در بین کارکنان در فصل چهارم، رفتار غیراخلاقی در فصل پنجم، اخلاق مدیریتی در فصل ششم و همچنین رهبری اخلاقی در فصل هفتم ارائه شدند. همچنین «منشور اخلاقی انجمن مدیریت منابع انسانی» در پیوست شماره 1 و «پاسخ به پرسش‌های اخلاق کاری در مصاحبه شغلی» در پیوست شماره 2 ضمیمه گردیدند. امیدوارم مطالب مندرج در کتاب، راهگشای مدیران و کارکنان شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار گیرد.

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و مصطفوی، ساناز و مهاجران، آرش و وحیدی سبزوار، علی (1402)؛ رفتار اخلاقی؛ رویکردی کاربردی به اخلاق حرفه‌ای، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1402)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

مؤلفین: دکتر جواد فقیهی‌پور – ساناز مصطفوی – دکتر آرش مهاجران – علی وحیدی سبزوار

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-8150-02-4

سال انتشار

1402

تعداد صفحات

168

قطع

رقعی

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب رفتار اخلاقی؛ رویکردی کاربردی به اخلاق حرفه‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.