کتاب اخلاق حرفه‌ای (مفاهیم، تعاریف و کاربردها)

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان (رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت – انجمن مدیریت ایران)

یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران برجسته و کارآمد سازمان‌های پیشرو، تلاش جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی سرمایه های انسانی است. این مدیران با ترویج مفاهیم و رعایت موازین اخلاقی تلاش دارند تا فضای جدیدی از تعهد و رسالت سازمانی تعریف نمایند. در همین راستا توجه به مفاهیم اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین الزامات سازمانها تعریف و تبیین شده است. از اواخر قرن بیستم میلادی تاکنون طرح موضوعات اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در دانشکده‌های مدیریت از یک سو و بنگاه‌ها از سوی دیگر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه با توجه به هم‌راستایی این موضوعات با الزامات توسعه پایدار، مجامع علمی نیز حساسیت بیشتری در اجرای این مفاهیم در سازمانها به عمل آورده‌اند. مجله فورچون به عنوان یکی از معتبرترین مراجع رده‌بندی شرکت‌ها، از سال 2005 به بعد در رتبه‌بندی 500 بنگاه برتر جهان، ميزان تعهد آنها به مسائل اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی را به عنوان يكي از معيارهاي سنجش و رتبه‌بندي خود قرار داده ‌است، طبیعتا در مسئولیت‌های سازمانی که خود ریشه در مسئولیت‌های اخلاقی دارد، راز ماندگاری، بقا و توسعه سازمانها در گرو رعایت مسائل اخلاقی است. توجه به ابعاد مختلف اخلاق حرفه‌ای و آموزش مدیران و کارشناسان با رویکرد توسعه و تقویت مبانی فرهنگ سازمانی یکی از الزامات جهت ایجاد تعامل سازنده بین کلیه ذینفعان می‌باشد. در این راستا  تاکید بر ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند صداقت، تعهد، عدالت و انصاف، وفاداری، پاسخگویی، شفافیت، دوری از فساد، رعایت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی تنها بخش‌هایی از این مفهوم برجسته را نمایان می‌کند.

رويكرد اخلاقی مبتنی بر تفکر فضيلت‌گرايانه فضای سالم، شفاف و عاری از بی‌‌عدالتی را در سازمانها ایجاد می‌کند وکمک می‌نماید تا در رويارويي با معضلات اخلاقي، صرفاً احكام و فضيلت‌هاي اخلاقي ملاک عمل قرار گیرد. در این زمینه تدوین منشور اخلاقي یکی از گام‌های موثر در ایجاد و توسعه مبانی علمی اخلاق حرفه‌ای بر اساس رویکرد فضیلت‌گرایانه می‌باشد. این منشور کمک می‌نماید تا ابعاد مختلف اخلاق حرفه‌ای از حوزه فردی‌، سازمانی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و تعهد و التزام مدیران و کارکنان را به رعایت اصول و قواعد اخلاقی‌ جلب نماید. ذکر این نکته ضروری است که اخلاق حرفه‌ای باید به عنوان یک رویکرد استراتژیک مورد توجه مدیران ارشد سازمانها باشد تا بتوان با اتخاذ تصميمات منطقي و خردمندانه جهت تعالی سرمایه‌های انسانی همت گماشت. بنابراين برای توسعه مفاهیم اخلاقی نيازمند نگرش سيستمي هستيم که تمامی ابعاد و اجرای مفاهیم اخلاقی را مورد امعان نظر قرار دهیم. بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به این رویکرد در مقام تبيين و تحليل مسائل اخلاقي آسیب‌های جدی به سازمان وارد می‌کند.

امید است با مطالعه این کتاب ارزشمند مدیران، صاحبنظران، محققان، استادان و دانشجویان بتوانند ضمن ارتقاء دانش علمی خود در حوزه اخلاق حرفه‌ای، نسبت به جاری‌سازی آن در زندگی شخصی، سازمانی و اجتماعی خود همت گمارند و شاهد ترفیع رفتارهای عالمانه و اخلاقی در مناسبات حرفه‌ای و اجتماعی باشیم.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف

فصل اول: درآمدی بر اخلاق

مقدمه / ماهیت اخلاق‌ / ترمینولوژی اخلاق / تعریف اخلاق / اهمیت اخلاق / تفاوت مورال و اتیکس / علم اخلاق / انقلاب کپرنیکی در اخلاق / فلسفه اخلاق / نظریه افلاطون / نظریه ارسطو / موضوع اخلاق / اخلاق از دیدگاه اسلامی / رویکردی فرهنگی به اخلاق / استانداردهاي معنوي / قانون طلایی اخلاق / تفاوت بین اخلاق و قانون / ارزش‌ها؛ جوهره اخلاقیات و اصول اخلاقی / تغییرپذیری اخلاق / مزایای برنامه‌های اخلاقی / حوزه‌هاي اخلاق / اخلاق توصیفی / اخلاق هنجاري یا دستوري / اخلاق کاربردي (فرا اخلاق) / تعریف اخلاق کاربردی / نظام های اخلاقی (چارچوب های اخلاقی یا نظریه های اخلاقی) / نظام وظیفه‌گرا / نظام فایده‌گرا / نظام عدالت‌گرا / نظام آزادي‌گرا / نظام خیر‌گرا / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل دوم: رفتار اخلاقی

مقدمه / ماهیت رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی / مبناي اخلاقي بودن رفتار / نظام سه ارزشی در رفتار اخلاقی / رفتار ضد اخلاقی / رفتار غیر اخلاقی / رفتار اخلاقی / آموزش اخلاق / معمای اخلاقی / مسئولیت اجتماعی سازمان / تغییر رفتار اخلاقی / مراحل فرآیند رشد اخلاقی / اخلاق دگر پیروي / فردگرایی و مبادله / انتظارات متقابل و همنوایی میان فردي / نظام اجتماعی / قرارداد اجتماعی / رشد اخلاقی / نظريه تحول اخلاقي سازمان‌ها / سازمان غير اخلاقي / سازمان قانون‌گرا / سازمان اخلاقي ابزار انگار / سازمان اخلاق فردگرا / سازمان هویت اخلاقی / پیشایندهای رفتار اخلاقي كاركنان / پیشایندهای سطح كلان رفتار اخلاقي كاركنان / فرهنگ / اقتصاد / محيط سياسي / تکنولوژی / مذهب / قانون / پیشایندهای سطح مياني رفتار اخلاقي كاركنان / رقابت / نظام پاداش / اصول رفتاري / خصوصيات شغلي / منابع / فرهنگ سازماني / اهداف سازمان / رفتار مدير / جو سازماني / اختيار سمت / ارزيابي عملكرد / افراد مرجع / پیشایندهای سطح خرد رفتار اخلاقي كاركنان / نگرش / نيت (قصد) / قدرت نفس / مركز كنترل / وابستگي ميداني / دموگرافي / تاثير والدين / سطح توسعه اخلاقي / ارزش‌ها / باورها / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل سوم: اخلاق کار

مقدمه / تعریف اخلاق کار (اخلاق شغلی) / ابعاد اخلاق کار / پیشایندها اخلاق کار / بیگانگی سازمانی / رضایت شغلی / سبک مدیریت / عدالت سازمانی / پیامدهای اخلاق کار / رفتار شهروندي سازمانی / رضايت شغلي / استرس شغلي / تعهد سازماني / رفتار سازمانی مثبت / پرسش‌هاي فصل /منابع فصل

فصل چهارم: اخلاق سازمانی

مقدمه / تعریف اخلاق سازماني / اهمیت اخلاق در سازمان /ضرورت اخلاق در سازمان / ترویج تلقی درست از سازمان و محیط آن در فرهنگ سازمانی / ممیزي اخلاقی اهداف و مأموریت سازمانی / ممیزي اخلاقی تصمیم‌سازي / کارکردهاي اخلاق در سازمان / برنامه‌هاي مدیریت اخلاق / اصول اخلاق سازمانی / امانتداری / خدمتگذاری / مسئولیت‌پذیری / انضباط کاری / مهرورزی / بردباری / دادورزی / فوايد مديريت اخلاق در محيط كار / بلوغ اخلاقي سازمان / نگرش اخلاقی در انجام وظیفه و مسئولیت / مشکلات و موانع علمی و عملی اخلاق / زمینه‌هاي کارکردي اخلاق سازمانی / اخلاق تحقیق و توسعه / اخلاق در تولید / اخلاق در بازاریابی / اخلاق در منابع انسانی / اخلاق در امور مالی / اخلاق سازماني حاكم و اخلاق سازماني كلامي / توسعه اخلاق سازمانی / موانع رشد اخلاق در سازمان‌ها / موانع برون سازمانی / موانع درون سازمانی / پیامدهای اخلاق سازمانی / تعالي سازماني / عملکرد سازمانی / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل پنجم: منشور اخلاقی

مقدمه / منشور اخلاقی و منشور رفتاري / تعریف منشور اخلاقی / تعریف منشور رفتار‌ي / ضرورت منشور اخلاقی در سازمان / طیف منشور اخلاقی / مزایای منشور اخلاقی سازمان / افزایش خوشنامی و ارائه چهره‌اي مطلوب از سازمان / بهبود مدیریت ریسک و بحران / توسعه فرهنگ یکپارچه و ارزش‌هاي شفاف و استوار / ممانعت از اتخاذ جریمه و اقامه دعوي علیه سازمان / منابع منشور اخلاقی در سازمان / اخلاق اجتماعی / وفای به عهد / کمک متقابل / احترام به افراد / پرهیز از خشونت / تقویت اعتماد عمومی / رعایت نظم و انضباط عمومی / راستگویی / ترویج روحیه عدالت‌خواهی و عدالت‌گري / اخلاق فردي / اخلاق حرفه‌اي / توزیع منشور اخلاقی / ارزیابی منشور اخلاقی / رویکردی دینی به منشور اخلاقی / معیارهاي جهانی منشور اخلاقی / اصل امانت / اصل مالکیت / اصل اعتبار و اعتماد / اصل شفافیت / اصل منزلت / اصل انصاف / اصل شهروندي / اصل حساسیت / راهکارهایی براي تدوین برنامه اخلاقی / فرآیند تدوین منشور اخلاقی / تعیین ارزش‌هاي سازمان / تعیین ذینفعان سازمان / مشارکت کارکنان در فرایند تدوین ضوابط اخلاقی / کسب پشتیبانی و حمایت مدیریت عالی / بکارگیری مدیران کلیدي سازمان / تدوین منشور اخلاقی در سطحی فراگیر / جامعیت منشور اخلاقی / روشنگری محدوده‌هاي خاکستري / استفاده از برنامه‌هاي ستادي و پشتیبانی‌کننده / نکات اساسی در تدوین منشور اخلاقی / عوامل مؤثر در تدوین منشور اخلاقی / عوامل فردي / عوامل حرفه‌اي / عوامل سازمانی / عوامل محیطی / دلایل عدم موفقیت منشور اخلاقی / مطالعات جدید پیرامون منشورهاي اخلاقی / نمونه‌هایی از منشور اخلاقی / منشور اخلاقی دانشگاه / منشور اخلاقی شرکت سایپا یدك / منشور اخلاقی شرکت پیشتازان تجارت آپادانا / منشور اخلاقی بانک ملی ایران / منشور اخلاقی شرکت پارس خودرو / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل ششم: مبانی اخلاق حرفه‌اي

مقدمه / مفهوم حرفه / تاریخچه اخلاق حرفه‌اي / ماهیت اخلاق حرفه‌ای / اخلاق حرفه‌ای؛ برآیند اخلاق سازمانی و اخلاق کار / اخلاق حرفه‌ای؛ مسئولیت‌پذیری در زندگی شغلی / مفهوم اخلاق حرفه‌اي / تعاریف اخلاق حرفه‌اي / اهميت اخلاق حرفه‌اي / اخلاق حرفه‌اي در سازمان / ویژگی‌هاي اخلاق حرفه‌اي / مسئولیت‌پذیري / برتري‌جویی و رقابت‌طلبی / صادق بودن / احترام به دیگران / احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعی / عدالت و انصاف / همدردي با دیگران / وفاداري / بومي بودن اخلاق حرفه‌اي / ارزش‌هاي شاخص در اخلاق حرفه‌اي / معقول و موجه بودن / وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیري / حس احترام و ملاحظه / عدالت / اعتمادپذیري / صداقت / درستکاري / کدهای اخلاقی و رفتاری؛ ابراز ایجاد اخلاق حرفه‌ای / مفهوم کدهای اخلاقی و کدهای رفتاری / مشکلات کدها و آیین‌نامه‌های اخلاقی / کدهاي اخلاقی انجمن بازاریابی آمریکا / کدهای اخلاقی مهندسین برق و الکترونیک / اصول اخلاقی فیدیک / عوامل نهادینه‌سازي اخلاق حرفه‌اي در سازمان / سلامت سازمانی؛ پیشایند اصلی اخلاق حرفه‌اي / پیامدهای اصلی اخلاق حرفه‌اي / موفقیت سازمان / خود کنترلی (خودنظارتی) کارکنان / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل هفتم: رویکردی اسلامی به اخلاق حرفه‌ای

مقدمه / اخلاق حرفه‌ای در نظام توحیدی / مبانی نظري اخلاق حرفه‌اي در اسلام / مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در نظام دینی / امانتداری / رازداری / فروتنی در برابر دیگران / رعایت حق دیگران / صداقت / مسئولیت‌پذیری / دادورزی / شفافیت / وفاداری / صبر و بردباری / میانه‌روی و اعتدال / شهامت در رأی / اصول اخلاق حرفه‌اي در نهج‌البلاغه / اصل احترام و تكريم ديگران (حرمت) / اصل آزادي / اصل انصاف / اصل وفاي به عهد / اصل امانت / اصل صداقت / اصل مسئوليت‌پذيري / اصل نقادي و انتقادپذيري / اصل قانون‌مداري / اصل مدارا و سعه صدر / اصل اعتدال / اصل فروتني و مهرباني / اصل رازداري / تحلیل نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر از منظر اخلاق حرفه‌ای / مدل مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان / مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در قرآن / مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در سیره نبوی / مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در سیره علوی / مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای سازمان در سیره مهدوی / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

بخش دوم‌: کاربردها

فصل هشتم: اخلاق حرفه‌ای در بخش آموزش و پژوهش

مقدمه / اخلاق در دانشگاه / هویت سازمانی دانشگاه / عناصر محیطی دانشگاه / عهد‌نامه اخلاقی و منشور اخلاقی دانشگاه / اخلاق حرفه‌اي در آموزش عالی / اصول ترویج اخلاق در دانشگاه / اصل تقدم اخلاق در رفتار ارتباطی درون شخصی بر رفتار ارتباطی برون شخصی / اصل تاثیر جهانی فساد در دانشگاه / اصل پرهیز از تحویلی‌نگری / اصل نیاز به سند جامع اخلاقی / اصل اسلامی بودن اخلاق دانشگاهی / اصول اخلاق حرفه‌اي در آموزش عالی / اصل احترام به شأن و آزادي انسانها / اصل وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیري / اصل سودمندي و عدم آسیب‌رسانی / اصل عدم تبعیض / اصل توجه به نظام ارزش‌هاي جامعه / اخلاق حرفه‌اي اعضاي هیئت علمی / اخلاق مديريتى مديران آموزش عالى / اخلاق در آموزش / اخلاق حرفه‌ای آموزش و تدريس / الزامات اخلاق حرفه‌اي معلمي / الزامات اخلاق حرفه‌اي معلمي از منظر دانشگاه‌هاي مختلف دنیا / توانمند‌سازي دانشجويان / ارتباط بي‌طرفانه با دانشجويان / رازداري / احترام به همکاران / احترام به موسسه / تسلط به محتوا / ارزشيابي معتبر دانشجويان / تسلط به اصول آموزش / الزامات اخلاق حرفه‌ای معلمي از منظر تعاليم اسلامي / دلسوزي نسبت به دانشجويان و تفقد از ايشان / احترام به شخصيت دانشجويان / رعايت عدالت و مساوات / رعايت اصول علمي آموزش و تدريس / اصول كلاس‌داري و شرايط كلاس / مشورت و نظر‌خواهي از دانشجويان / حفظ حيثيت و شئونات شغل معلمي / شهامت در اظهار حق / فروتني و عمل به علم / نقش استاد در تربيت اخلاقي فراگيران / اخلاق در پژوهش / تعریف اخلاق پژوهش / ابعاد اخلاق پژوهش / اصول اخلاقی پژوهش / حریم خصوصی و محرمانگی / شفافیت / مسئولیت / سلامت اخلاقی / عدالت / احترام به کرامت و حقوق انسان‌ها / مدیریت داده‌ها / جنبه‌های منفی پژوهش / پیشایندهای اخلاق پژوهش / یادگیري اجتماعی / دینداري دانشجویان / فشار هنجاري جامعه / نگرش منفی جامعه و جامعه علمی / عوامل نظارتی / جامعه‌پذیري آموزشی ناقص / نگرش ابزاري به پژوهش / اخلاق در نگارش‌های علمی / مسئولیت اخلاقی نویسندگان / ویژگی‌هایی نویسندگان / ترتیب و جایگاه نویسندگان / قدردانی از همکاران مقاله / استفاده صحیح از دستاوردهای دیگران / انتشار دستاوردهای انتشاریافته به یک زبان جدید / دستکاری در داده‌ها و نتایج / ارسال مقاله به مجلات / مسئولیت اخلاقی مجلات علمی / مسئولیت‌ اخلاقی داوران مقالات علمی / مسئولیت‌ اخلاقی سردبیران و اعضاي هيئت تحريريه نشریات علمی / مسئولیت‌ اخلاقی مدیر مسئول نشریات علمی / ماهیت سو‌ء‌رفتارهای پژوهشی / راهکارهای عملیاتی برای تحقق اخلاق پژوهش / اخلاق دانشجويى / انجمن‌های علمي؛ ابزار رشد اخلاق حرفه‌اي / نظام‌نامه اخلاقي دانشگاه / نظام‌نامه اخلاقي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي / اخلاق حرفه‌ای معلمان / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل نهم: اخلاق حرفه‌ای در بخش سلامت

مقدمه / اخلاق حرفه‌ای پرستاری / اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری / دوره دانشجویی؛ مبدا آموزش اخلاق حرفه‌ای پرستاری / قواعد اخلاق حرفه‌ای در پرستاری / عوامل تسهیل‌کننده رعایت اخلاق حرفه‌ای / عوامل مدیریتی / عوامل فردی پرستاران / عوامل مرتبط با بیماران / عوامل موثر بر ارتباط درمانی و حرفه‌ای مؤثر / موانع رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه‌ای / بعُد مديريتي / بعُد فردي و مراقبتي / بعُد محيطي / اخلاق حرفه‌ای پرستاران از ديدگاه بيماران / مسئوليت‌پذيري / كيفيت مراقبت / احترام به بيمار / ارزش‌های موثر بر اخلاق حرفه‌ای پرستاران / ارزش‌هاي عام موثر بر اخلاق حرفه‌ای / ارزش‌هاي خاص موثر بر اخلاق حرفه‌ای / پیامدهای اخلاق حرفه‌ای پرستاری / مسئولیت اجتماعی پرستاران / معنویت پرستاران / نظامنامه‌هاي اخلاق در پرستاري / نظامنامه اخلاقي پرستاري انجمن پرستاران كانادا / بهداشت و تندرستي / شان انساني / حفظ اسرار / عدالت / مسئوليت‌پذيري / نظامنامه اخلاقي پرستاري انجمن پرستاران آمريكا / اخلاق حرفه‌ای مامایی / اخلاق پزشکی / تعریف اخلاق پزشکی / اخلاق حرفه‌ای روانشناسان / مفهوم اخلاق حرفه‌ای روانشناسان / اصول اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان درمانی / اصل خودمختاري یا احترام به استقلال مراجع / اصل عدم آسیب‌رسانی / اصل نیکوکاري یا سودمندي / اصل عدالت یا منصفانه عمل کردن / اصل صادقانه عمل کردن یا وفاداري / اصول اخلاق در روانشناسي / آسيب نرساندن / احترام به استقلال و خودمختاري / سودرساني به ديگران / منصفانه رفتار كردن / وفاداري / متانت و وقار سازگارانه / درمانگري با دلسوزي و مهرباني / توجه به برتر بودن و كسب امتياز / پذيرش مسئوليت / ویژگی‌های شخصیتی؛ پیشایند اصلی اخلاق حرفه‌ای روانشناسان / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل دهم: اخلاق حرفه‌ای در بخش خدمات

مقدمه / اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی و کتابداري / مسئولیت‌هاي اخلاقی کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی / اخلاق گردشگري و هتلداری / روابط سالم و انساني در محل كار / دلبستگی و علاقه به کار / پشتکار و جدیت در کار / ابتکار عمل / چالش‌پذیری / اخلاق حرفه‌ای در حرفه کارگزاری / اصول اخلاقی در حرفه کارگزاری / معیارهای رفتار حرفه‌ای در حرفه کارگزاری / حرفه‌ای‌گری / علم به قوانین / استقلال و بی‌طرفی / عدم تحریف / عدم سوء‌رفتار / رقابت سالم / تلاش و پشتکار / نگهداری سوابق / ارتقای دانش حرفه‌ای / سلامت بازار سرمایه / عدم استفاده از اطلاعات نهانی / عدم دستکاری بازار / وظایف در قبال مشتریان / توجه به منافع / رفتار منصفانه / اقدام متناسب / رازداری / ارتباط با مشتری / وظایف در قبال کارفرما / تعهد / عدم دریافت منافع اضافی / رفتار با کارکنان تحت مدیریت / رعایت حقوق / رشد / مسئولیت نظارتی / تضاد منافع / افشای تضاد منافع / رعایت اولویت معاملات / افشای دستمزد ارجاع / اخلاق حرفه‌ای حسابرسان / ماهیت اخلاق حرفه‌ای حسابرسان / ابعاد اخلاق حرفه‌ای حسابرسان / رفتار حرفه‌ای حسابرس / صداقت و درستکاري حسابرس / عملکرد حرفه‌ای حسابرس / استقلال و بی‌طرفی حسابرس / رازداري حسابرس / اصول اخلاق حرفه‌ای حسابرسان ديوان محاسبات كشور / امانت، اعتماد، اعتبار / درستكاري / استقلال، بی‌طرفی و پرهیز از غرض‌ورزي / بی‌طرفی سیاسی / رازداري حرفه‌ای / صلاحیت حرفه‌ای / اخلاق حرفه‌ای فروشندگی / اخلاق حقوقی/ اخلاق قضایی / اخلاق حرفه‌ای در نظارت و بازرسی / معضلات اخلاقی نظارت و بازرسی / ضرورت اخلاق برای بازرسان / جایگاه اخلاق حرفه‌ای بازرسی در نظارت الکترونیک / اخلاق در تجارت / دیدگاه‌هاي اخلاق تجارت / رابطه تجارت، قانون و اخلاق / نگرشی دینی به اخلاق کسب و کار / رویکرد اسلامی به فلسفه اخلاق تجارت / آسیب‌شناسی اخلاقی تجارت / یکپارچکی اخلاقی / فراکارکردگرایی / کارکرد فلسفه اخلاق اسلامی تجارت / اخلاق رسانه‌اي / مدل منفعت‌طلبی / مدل حقوق / مدل عدالت / کدهاي اخلاقی در حرفه خبرنگاري / ارزش‌هاي اخلاقی سازمان‌هاي رسانه‌اي / اصول اخلاقي جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای / حقيقت را ابتدا كشف و سپس منتشر نماييد / به حداقل رساندن آسيب‌ها / مستقل عمل كنيد / پاسخگو باشيد و شفاف عمل كنيد / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل یازدهم: اخلاق حرفه‌ای مدیران

مقدمه / اخلاق در مدیریت / اقتصاد و اخلاق مدیریت / قانون و اخلاق مدیریت / فلسفه هنجاري و اخلاق مدیریت / ارزش‌ها و اخلاق مدیریت / اصل عدل / اصل احسان / اصل تقدم مصالح معنوي بر مصالح مادي / فلسفه اخلاق در علم مدیریت / رفتار اخلاقي مديريت / مسئولیت‌هاي اخلاقی مدیران / اخلاق‌ورزي در زندگی شخصی / اخلاق‌ورزي در شغل / نظام‌مند کردن همه امور در حرفه و پرهیز از سلیقه / وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان / مؤلفه‌هاي اخلاق حرفه‌اي در مدیریت / مؤلفه‌هاي فردي / مؤلفه‌هاي سازمانی / مؤلفه‌هاي معنوي / پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم‌گیری مدیران / قانون جاويدان / سودمندگرايي (تئوري فرجام‌گرايي) / وظيفه‌گرايي (تئوري آغازگرايي) / عدالت توزيعي / آزادي فردي / كدهاي پنج منظومه اخلاقي در شركت ذوب آهن اصفهان / ادراكات اخلاق حرفه‌اي مديران / پیشایندهای اخلاق حرفه‌ای مدیران / مسئولیت اجتماعی شرکت / معنویت / خود شیفتگی / تعارض نقش / ذینفعان / فرهنگ سازمانی / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

فصل دوازدهم: اخلاق حرفه‌ای در مهندسی

مقدمه / اخلاق حرفه‌ای مهندسی / تاریخچه اخلاق مهندسي / مفهوم و ماهیت اخلاق مهندسي / تعریف اخلاق مهندسی / ضرورت اخلاق مهندسي / آموزش اخلاق مهندسی / مسئوليت حرفه‌اي مهندسان / حوزه‌هاي اخلاقی در مهندسی / اخلاق تکنیکی یا فنی / اخلاق حرفه‌ای / اخلاق اجتماعی / اخلاق خرد و کلان در مهندسی / اخلاق خرد / اخلاق کلان / موضوعات سنتی در اخلاق مهندسی / مراحل تصميم‌سازي در مسائل اخلاقي / آيين‌نامه‌های اخلاقی در حرفه مهندسی / مفاهیم آیین‌نامه‌هاي اخلاقی / ضرورت وجود آیین‌نامه‌هاي اخلاقی / ساختار کلی آيين‌نامه‌های اخلاقی / اصول اساسی / قوانین اساسی / راهکارها / اصول تدوین آیین‌نامه‌هاي اخلاقی / مزایای آيين‌نامه‌های اخلاقي / آیین‌نامه‌هاي اخلاقی و توسعه پایدار / انواع آیین‌نامه‌هاي اخلاقی در مجامع مهندسی / آیین‌نامه اخلاق حرفه‌اي مهندسان در ایران / ساختار آيين‌نامه‌ / ارزش‌هاي اخلاق حرفه‌اي / قوانین اخلاق حرفه‌اي / پایبندي به ایمنی، سلامت، رفاه عمومی و حفاظت از محیط زیست / شایستگی و مسئولیت‌پذیري / انصاف / صداقت و درستکاري / احترام / رفتار حرفه‌ای / نظامنامه رفتار حرفه‌اي اخلاقی در مهندسی ساختمان / اصول اخلاق حرفه‌ای / رفتار حرفه‌ای / مصاديق رفتار حرفه‌ای اخلاقي در مهندسي ساختمان / اصول اخلاق حرفه‌ای معماری و شهرسازی / بخشی از آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور در ایران / بخشی از سوگند‌نامه مهندسی در ایران / آيين‌نامه‌ اخلاقی انجمن مهندسین آمریکا (ECPD) / آیین‌نامه اخلاقی انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی جامعه مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) / آیین‌نامه اخلاقی سازمان مهندسین برق آمریکا (AIEE) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور / بخشی از آیین‌نامه اخلاقی مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) / بخشی از آیین‌نامه اخلاقی انجمن ملی مهندسان حرفه‌اي (NSPE) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی مؤسسه مهندسان عمران آفریقاي جنوبی (SAICE) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی مهندسان استرالیا / بخشی از آيين‌نامه‌ رفتار حرفه‌ای مؤسسه مهندسان عمران انگلیس (ICE) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی انجمن مهندسان عمران ژاپن (JSCE) / بخشی از آيين‌نامه‌ اخلاقی مهندسان هند / پرسش‌هاي فصل / منابع فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر حمیدرضا سهیلی – دکتر جواد فقیهی‌پور – حسین مهدوی‌نسب

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران

شابک

978-600-8171-59-1

سال انتشار

1396

تعداد صفحات

‏‫449

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اخلاق حرفه‌ای (مفاهیم، تعاریف و کاربردها)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.