کتاب چالش‌های نسلی در سازمان

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان  (رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت – انجمن مدیریت ایران)

 

«رهبری نسل‌ها در سازمان»

یکی از ویژگی‌های متمایز و برتر سازمان‌های نوین، رهبری قدرتمند و یکپارچه نسل‌های سازمانی است. در بیشتر سازمان‌ها حداقل حضور سه نسل به چشم می‌خورد، نسلی که با عنوان پیش‌کسوت و افراد با تجربه بالا با سازمان همکاری می‌کنند، نسلی که تولدشان هم زمان با دوران انقلاب اطلاعات و اینترنت بود و نسلی که بیشتر کارهای خود را از طریق اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و … انجام می‌دهند. با نگاهی گذرا به ویژگی هر کدام از نسل‌های فوق در می‌یابیم که چه چالش‌های آشکار و پنهانی در مدیریت و رهبری این نسل‌ها، سازمان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

آنچه در سازمان‌ها باید مورد تعمق قرار گیرد، شناخت ویژگی‌های هر نسل و ایجاد ارتباط سازنده، اثربخش و چابک بین نسل‌ها می‌باشد. نسلی که از جنگ جهانی اول خاطرات بسیاری دارد و حافظه‌ای قدرتمند دارد تا نسلی که چابکی یادگیری و خلاقیت و نوآوری را با خود همراه دارد.

بیشتر محققان معتقدند در سازمان‌های امروزی مدیران بیشتر از آن که فعالیت‌هایشان بر اساس اصول مدیریت باشد، باید توانایی رهبری و هدایت نسل‌ها را داشته باشند تا بتوانند با ایجاد محیطی خلاق و پویا، ضمن حفظ و بهبود ارزش‌های سازمانی از طریق درک مشترک بین نسل‌ها از توانمندی‌ها و قابلیت‌های آنان جهت موفقیت سازمانی بهره‌مند گردند. 

کتاب حاضر که حاصل تلاش و مطالعات ارزشمند جناب آقای دکتر جواد فقیهی‌پور و جناب آقای دکتر ایوب امیری می‌باشد به طرح ویژگی‌های هر کدام از نسل‌های سازمانی می‌پردازد.

انجمن مدیریت ایران مطالعه این کتاب را به مدیران و رهبران سازمان‌ها توصیه می‌کند تا با شناخت دقیق ویژگی‌های نسل‌ها، مدیران بتوانند از مزایای فوق‌العاده آن برای ایجاد فضایی خلاق، نوآور و پرچاذبه برای سازمان‌ها بهره گیرند و نسبت به برنامه‌ریزی برای سرآمدی سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل نسل‌ها برای توسعه فردی و سازمانی اقدامات شایسته به عمل آورند.

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم مدیریت بین نسلی

مقدمه / مفهوم نسل / دسته‌بندی نسلی در ایران / 1- دیدگاه چیت‌ساز قمی / 2- دیدگاه غفاری و تمیزی‌فر / 3- دیدگاه بوستانی و چاری صادق / 4- دیدگاه مسافری قمی و همکاران / 5- دیدگاه حیدری و صحرانورد / دسته‌بندی نسلی در خارج از کشور / 1- دسته‌بندی آمریکایی / 2- دسته‌بندی هارت / 3- دسته‌بندی MMI & GU / 4- دسته‌بندی تونگ و همکاران / 5- دسته‌بندی کویین / 6- دسته‌بندی کدرینگتون / 7- دسته‌بندی مارتین / 8- دسته‌بندی شریواستاوا و همکاران / 9- دسته‌بندی بیسیک / اهمیت مدیریت بین نسلی در سازمان / 1- مدیریت چهار نسل در محیط کار / 2- ارتقای تعلق‌خاطر کارکنان / 3- شناسایی مشترکات نسل‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: مروری بر ویژگی‌های نسل‌ها

نسل کهنه سربازان / 1- سابقه/ تاریخچه/ توضیح / 2- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها / 3- دیدگاه نسبت به کار / 4- انتقادات / 5- انگیزه دهنده‌ها / بومرها / 1- سابقه/ تاریخچه/ توضیح / 2- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها / 3- دیدگاه نسبت به کار / 4- انتقادات / 5- انگیزه دهنده‌ها / نسل X / 1- سابقه/ تاریخچه/ توضیح / 2- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها / 3- دیدگاه نسبت به کار / 4- انتقادات / 5- انگیزه دهنده‌ها / نسل Y / 1- سابقه/ تاریخچه/ توضیح / 2- ویژگی‌ها/ مهارت‌ها / 3- دیدگاه نسبت به کار / 4- انتقادات / 5- انگیزه دهنده‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: ارزش‌های کاری در نگاه نسل‌ها

مقایسه ارزش‌های مرتبط با کار در بین نسل‌های مختلف / 1- خانواده / 2- ارزش‌ها / 3- پول / 4- تحصیلات / 5- چشم‌انداز / 6-شیوه ارتباطات / 7- ابزار ارتباطات / 8- روابط / 9- وفاداری / 10- اقتدار و سلسله‌مراتب / 11- آمادگی تغییر / 12- تعارضات / 13- تصمیم‌گیری / 14- نگرش نسبت به کار / 15- دیدگاه نسبت به محیط کار / 16- اخلاق کاری / 17- تعادل کار و زندگی / 18- انتظارات شغلی / 19- کار با سایر نسل‌ها / 20- آموزش / 21- توسعه / 22- توسعه کار راهه / 23- ارائه بازخورد / 24- پاداش‌ها و جبران خدمت / 25- بازنشستگی / انطباق افراد با ترجیحات نسلی در یک تیم مؤثر / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: اقدامات مؤثر در مدیریت بین نسلی

برقراری رابطه بین نسلی / 1- خود گشودگی / 2- تساوی / 3- حمایتگری / 4- مثبت‌گرایی / احترام مثبت و معین به خویشتن / انتقال احساس خوشایند خود نسبت به دیگران / داشتن احساس مثبت و خوشایند در فراگرد ارتباطی / 5- همدلی / تمرکز بر فرآیند جانشینی مؤثر / 1- به‌طور منظم فرصت‌های ارتقای سازمانی را برای کارکنان توضیح دهید / 2- از کارکنان قدیمی به‌عنوان مربی کارمندان جدید استفاده کنید / 3- از نیروهای بازنشسته به‌عنوان مشاور شرکت استفاده کنید / 4- الزامات کاری انعطاف‌پذیری را شکل دهید / 5- انگیزه‌ها و مشوق‌های متفاوتی را برای نسل‌های مختلف در نظر بگیرید / اقدامات سازمان در مدیریت بین نسلی کارکنان / پیشنهادات کاربردی در مدیریت بین نسلی / 1- انعطاف‌پذیری را برای همه نسل‌ها لحاظ نمایید / 2- انگیزه دادن و پاسخگویی به نیازهای گروه‌های نسلی مختلف / 3- اهمیت به آموزش / 4- به منظور نگهداشت کارکنان نسل X و نسل Y، فناوری خود را به‌روز نگه دارید / 5- تدبیر و تشویق حرکات جانبی در شرکت / 6- ارتباطات بسیار مهم است و سبک‌های ارتباطی متفاوت است / 7- بازخورد برای هر نسل مهم است، به ویژه برای نسل Y / 8- یک محیط فراگیر ایجاد کنید / 9- استفاده از فرآیندهای گروهی، اما با دقت استفاده کنید / 10- فرایندها و خط‌مشی‌های کارمندیابی و انتخاب را بازبینی کنید / 11- همه خط‌مشی‌ها و قوانین خود را بازبینی کنید / 12- به نحوی که اداره خود را ساختاربندی کرده‌اید توجه کنید / 13- امکانات دیگر را در محل کار ارائه دهید / 14- بازنشستگی مرحله‌ای، همراه با مشاوره رسمی برای بازنشستگی کارکنان / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: ابزارهای مدیریت بین نسلی

کتاب کار / 1- آنچه در این کتاب کار ارائه می‌گردد / 2- چه کسی باید از این کتاب کار استفاده کند؟ / 3- چگونه از این کتاب کار استفاده کنید / ارزیابی سیستم‌های بین نسلی سازمانی (ACIS) / قسمت اول: ارزیابی خط‌مشی / نمرات ارزیابی خط‌مشی خود را تفسیر نمایید / قسمت دوم: ارزیابی عملیات‌ها / نمرات ارزیابی عملیات‌های خود را تفسیر نمایید / خلاصه ابزارهای توصیه شده / 1- نمرات ارزیابی خط‌مشی / 2- نمرات ارزیابی عملیات‌ها / مراحل اقدام / 1- تحلیل اثر نسلی / 1-1- هدف / 1-2- داده‌ها / 1-3- کاربرد ابزار / 1-4- مثال شماره 1 / 1-5- مثال شماره 2 / 2- مربیگری درجه 360 / 2-1- هدف / 2-2- داده‌ها / 2-3- کاربرد ابزار / 2-4- انواع برنامه‌های مربیگری / 2-5- مثال شماره 1 / 2-6- مثال شماره 2 / 3- تیم‌های نیروی کار بین نسلی / 3-1- هدف / 3-2- داده‌ها / 3-3- کاربرد ابزار / 3-4- اجرا / 3-5- مثال شماره 1 / 3-6- مثال شماره 2 / 4- قدرت دیدگاه / 4-1- هدف / 4-2- داده‌ها / 4-3- کاربرد ابزار / 4-4- مثال شماره 1 / 4-5- مثال شماره 2 / 5- مسابقه تیم بین نسلی / 5-1- هدف / 5-2- داده‌ها / 5-3- کاربرد ابزار / 5-4- اجرا / 5-5- مثال شماره 1 / 5-6- مثال شماره 2 / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تمرینات مدیریت بین نسلی

تمرینات مدیریت بین نسلی / 1- گفتگوی فوری / 2- خط سن / 3- شما هم همین‌طور؟‌ / جمع‌بندی / منابع و مأخذ فصل

پیوست؛ معرفی منابع بیشتر جهت مطالعه

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران

شابک

978-600-8171-98-0

سال انتشار

1398

تعداد صفحات

‏‫122

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب چالش‌های نسلی در سازمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.