کتاب مدیریت بین نسلی در سازمان تامین اجتماعی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان (رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی و قائم‌مقام دبیر کل انجمن مدیریت ایران)

 

«هوشمندی در مدیریت بین نسلی»

سازمان‌ها موجودات زنده‌ای هستند که همواره چرخه عمر آن‌ها از تولد تا کهن‌سالی و افول را مانند انسان‌ها تجربه می‌کنند. یک سازمان همیشه شاهد حضور نسل‌های مختلف در فرآیند فعالیت‌های خود می‌باشد. از یک‌سو افراد باتجربه با سوابق بالای مدیریتی را در خود جای می‌دهد و از سوی دیگر همواره در جذب نسل‌های جدید و چابک می‌کوشد. این تنوع نسل‌ها ضمن ایجاد مزیت در سازمان‌ها، چنانچه مدیریت نشود می‌تواند مسائل و معضلاتی را برای سازمان‌ها ایجاد نماید.

مدیریت نسلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی، تجربی و مهارتی یکی از موضوعاتی است که نیازمند کسب دانش کافی برای بهره‌مندی از این ظرفیت بالقوه و بالفعل می‌باشد. با نگاهی به سوابق و کارکردهای سازمان‌های موفق درمی‌یابیم که این سازمان‌ها از نظر سرمایه‌های انسانی در سه طیف قرار دارند. گروه اول هیئت مؤسس، بنیان‌گذاران و یا مدیران میان‌سال و کهن‌سال هستند، گروه دوم مدیران میانی و یا عملیاتی که در دوره میان‌سالی و جوانی به سر می‌برند و گروه سوم نسل جوانی که تازه‌وارد سازمان شده‌اند.

طبیعی است که هرکدام از این نسل‌ها، خود اندوخته‌ای را به همراه دارند. گروهی با تکیه بر تجارب ارزشمند و کاربردی خود تصمیم می‌گیرند، گروهی بر اساس تغییرات محیطی و گروهی بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها و علوم جدید وظایف و تصمیمات خود را اعمال می‌کنند. در این میان اگر عوامل گسست‌ها، شکاف‌ها، تقابل و تعارض میان این گروه‌ها مدیریت نشود، سازمان به مرحله افول نزدیک می‌شود و چنانچه هوشمندانه بتوان نسبت به درک مشترکات و ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین این نسل‌ها برنامه‌ریزی نمود می‌توان امیدوار بود که سازمان نه تنها به بقای خود ادامه می‌دهد بلکه دائماً با نوآوری، خلق ارزش و دستاوردهای مطلوبی برای سازمان و کلیه ذی‌نفعان ایجاد می‌کند.

این کتاب حاصل تحقیق و پژوهش نگارندگان در زمینه مدیریت بین‌ نسلی می‌باشد. مطالعه این کتاب به مدیران پیشرو، اساتید و پژوهشگران این حوزه توصیه می‌شود.

بخشی از فصل پنجم کتاب

جمع‌بندی نتایج

در نوشتار حاضر، مؤلفین به دنبال بررسی تفاوت بین انواع ابزارهای مدیریت منابع انسانی یعنی ابزارهای تشویق، تنبیه، انگیزه‌بخشی و رضایت‌مندی شغلی در سازمان تأمین اجتماعی بودند. در تحلیل اولیه داده‌های گردآوری شده 7084 کد اولیه از فحوای کلام مشارکت‌کنندگان استخراج شد. به گونه‌ای که در ابزارهای تشویق تعداد 1944، ابزارهای تنبیه تعداد 1494، ابزارهای انگیزه‌بخشی تعداد 1871، ابزارهای رضایتمندی شغلی تعداد 1775 احصا گردید.

1- جمع‌بندی ابزارهای تشویق

در خصوص ابزارهای تشویق می‌توان چهار ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)پاداش غیرمالی؛ 2)پاداش مالی (غیرنقدی)؛ 3)پاداش مالی (نقدی)؛ 4)ویژگی‌های تشویق.

1- در ابزار پاداش غیرمالی می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر قدردانی شایسته؛ انتصابات شایسته؛ شغل شایسته و ارتباطات شایسته تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار پاداش غیرمالی به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: قدردانی رسمی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ملاقات با مدیران سازمان؛ کارهای تیمی.
 • نسل دوم: قدردانی رسمی؛ عدالت سازمانی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ معرفی کارمند نمونه؛ مدیریت مشارکتی؛ ارتباطات مطلوب؛ تقدیرنامه؛ حمایت سازمانی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ شایسته‌سالاری؛ آزادی عمل؛ تفویض اختیار؛ امنیت شغلی؛ ارائه بازخورد؛ مدیریت دانش؛ ملاقات با مدیران سازمان؛ کارهای تیمی.
 • نسل سوم: قدردانی رسمی؛ عدالت سازمانی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ معرفی کارمند نمونه؛ مدیریت مشارکتی؛ ارتباطات مطلوب؛ تقدیرنامه؛ حمایت سازمانی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ احترام به کارکنان؛ شایسته‌سالاری؛ کار راهه؛ آزادی عمل؛ تفویض اختیار؛ امنیت شغلی؛ ارائه بازخورد؛ مدیریت دانش؛ گردش شغلی؛ کار بامعنا؛ کارهای تیمی.
 • نسل چهارم: قدردانی رسمی؛ عدالت سازمانی؛ تشویق کتبی؛ تشویق کلامی؛ معرفی کارمند نمونه؛ مدیریت مشارکتی؛ ارتباطات مطلوب؛ تقدیرنامه؛ حمایت سازمانی؛ مطلوبیت محیط کار؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ احترام به کارکنان؛ شایسته‌سالاری؛ کار راهه؛ آزادی عمل؛ تفویض اختیار؛ امنیت شغلی؛ ارائه بازخورد؛ مدیریت دانش؛ مدیریت استعداد؛ گردش شغلی؛ ملاقات با مدیران سازمان؛ کارهای تیمی؛ زمان ویژه برای با هم بودن؛ استقلال شغلی؛ ساعت کاری منعطف و شناور؛ فعالیت‌های اجتماعی؛ منتورینگ.

2- در ابزار پاداش مالی (غیرنقدی) می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر پاداش ارتقایی؛ پاداش زمانی؛ پاداش رفاهی؛ پاداش تفریحی؛ پاداش قدردانی و پاداش دانشی تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار پاداش مالی (غیرنقدی) به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ بن کارت؛ برنامه‌های سلامتی.
 • نسل دوم: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ رتبه یا گروه تشویقی؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ادامه تحصیل؛ بن کارت؛ صبحانه و ناهار کاری؛ کاهش ساعت کاری؛ برنامه‌های سلامتی؛ تشویق غیرنقدی؛ تندیس.
 • نسل سوم: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ رتبه یا گروه تشویقی؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ادامه تحصیل؛ بن کارت؛ صبحانه و ناهار کاری؛ کاهش ساعت کاری؛ برگزاری جشن‌ها و مراسمات؛ برنامه‌های سلامتی؛ تشویق غیرنقدی؛ تندیس.
 • نسل چهارم: مرخصی تشویقی؛ ارتقای شغلی؛ خدمات رفاهی؛ تورها و سفرها؛ هدایا؛ آموزش؛ رتبه یا گروه تشویقی؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ادامه تحصیل؛ بن کارت؛ صبحانه و ناهار کاری؛ کاهش ساعت کاری؛ برگزاری جشن‌ها و مراسمات؛ برنامه‌های سلامتی؛ تندیس؛ تغذیه مناسب؛ سرویس حمل‌ونقل رایگان.

3- در ابزار پاداش مالی (نقدی) می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر پرداخت مالی و تسهیلات وام تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار پاداش مالی (نقدی) به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: پرداخت مالی.
 • نسل دوم: پرداخت مالی و تسهیلات وام.
 • نسل سوم: پرداخت مالی و تسهیلات وام.
 • نسل چهارم: پرداخت مالی.

4- در ابزار ویژگی‌های تشویق می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر تشویق به‌موقع؛ تشویق آشکار؛ تشویق متناسب؛ جذابیت تشویق؛ تشویق متنوع و تشویق مستمر تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار ویژگی‌های تشویق به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: —
 • نسل دوم: تشویق به‌موقع.
 • نسل سوم: تشویق به‌موقع؛ تشویق آشکار؛ تشویق متناسب؛ جذابیت تشویق.
 • نسل چهارم: تشویق به‌موقع؛ تشویق آشکار؛ تشویق متناسب؛ جذابیت تشویق؛ تشویق متنوع؛ تشویق مستمر.

2- جمع‌بندی ابزارهای تنبیه

در خصوص ابزارهای تنبیه می‌توان چهار ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)تنبیهات غیرمالی؛ 2)تنبیهات مالی؛ 3)پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش؛ 4)نظام مدون تنبیه.

1- در ابزار تنبیهات غیرمالی می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر تنبیهات غیرمالی منفی و تنبیهات غیرمالی مثبت تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار تنبیهات غیرمالی به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ جابجایی محل کار؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ ارجاع به رده بالاتر؛ معرفی به هیئت تخلفات اداری؛ کاهش نمرات ارزیابی عملکرد؛ ارجاع به مشاور.
 • نسل دوم: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ توبیخ؛ جابجایی محل کار؛ خاموش‌سازی؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ افزایش ساعت کار؛ تشویق افراد نمونه؛ افزایش حجم کاری؛ نظارت و کنترل شدید؛ ارجاع به رده بالاتر؛ معرفی به هیئت تخلفات اداری؛ وادار به عذرخواهی کردن از ارباب‌رجوع؛ کاهش تشویق؛ محول نمودن امور غیر جذاب؛ اعمال مقررات انضباطی شدید؛ عدم تفویض اختیار؛ عدم موافقت با مرخصی تشویقی؛ اجبار در خواندن یک کتاب.
 • نسل سوم: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ توبیخ؛ جابجایی محل کار؛ خاموش‌سازی؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ افزایش ساعت کار؛ تشویق افراد نمونه؛ افزایش حجم کاری؛ نظارت و کنترل شدید؛ ارجاع به رده بالاتر؛ معرفی به هیئت تخلفات اداری؛ کاهش نمرات ارزیابی عملکرد؛ وادار به عذرخواهی کردن از ارباب‌رجوع؛ کاهش تشویق؛ محول نمودن امور غیر جذاب؛ اعمال مقررات انضباطی شدید؛ اخذ تعهدنامه؛ عدم تشویق؛ ارجاع به مشاور؛ تفاوت در استفاده از مرخصی؛ کاهش فضای کاری.
 • نسل چهارم: تذکر شفاهی؛ تذکر کتبی؛ توبیخ؛ جابجایی محل کار؛ خاموش‌سازی؛ عدم موافقت با مرخصی استحقاقی؛ افزایش ساعت کار؛ تشویق افراد نمونه؛ افزایش حجم کاری؛ نظارت و کنترل شدید؛ ارجاع به رده بالاتر؛ کاهش نمرات ارزیابی عملکرد؛ وادار به عذرخواهی کردن از ارباب‌رجوع؛ محول نمودن امور غیر جذاب؛ اعمال مقررات انضباطی شدید؛ اخذ تعهدنامه؛ عدم تشویق؛ عدم تفویض اختیار؛ اعطای مرخصی اجباری.

2- در ابزار تنبیهات مالی می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر تنبیهات مالی منفی و تنبیهات مالی مثبت (ارتقا افراد نمونه) تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار تنبیهات مالی منفی به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه‌کار؛ تنزل؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال.
 • نسل دوم: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه‌کار؛ تنزل؛ کاهش پرداخت‌های مالی؛ کسر از حقوق؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال؛ اخراج؛ کاهش تسهیلات؛ حذف امتیازات سازمانی؛ تأخیر در افزایش حقوق؛ کاهش رتبه.
 • نسل سوم: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه‌کار؛ تنزل؛ کاهش پرداخت‌های مالی؛ کسر از حقوق؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال؛ اخراج؛ حذف امتیازات سازمانی؛ تأخیر در افزایش حقوق؛ تفاوت در استفاده از مزایا؛ کاهش حقوق؛ تفاوت در پاداش‌های مالی؛ ارتقا افراد نمونه؛ عدم موافقت با مأموریت‌ها؛ تفاوت در استفاده از پاداش‌ها.
 • نسل چهارم: کاهش مزایای شغلی؛ کاهش مبلغ اضافه‌کار؛ تنزل؛ کاهش پرداخت‌های مالی؛ کسر از حقوق؛ عدم ارتقاء شغلی؛ کاهش پاداش‌های شغلی؛ تعلیق و انفصال؛ اخراج؛ کاهش تسهیلات؛ حذف امتیازات سازمانی؛ تأخیر در افزایش حقوق؛ تأخیر در ترفیع؛ کاهش حقوق؛ ارتقا افراد نمونه؛ تفاوت در استفاده از پاداش‌ها؛ تأخیر در پرداخت مزایا.

3- در ابزار پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر رویه‌های مدیریت منابع انسانی و رویه‌های مدیریتی تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار پیش‌نیازهای تنبیه اثربخش به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول: ریشه‌یابی مشکل؛ رویکرد اجتناب از تنبیه.
 • نسل دوم: ریشه‌یابی مشکل؛ رویکرد اجتناب از تنبیه؛ اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده؛ فرصت اصلاح و جبران؛ فرصت دفاع؛ کم‌کاری مدیران؛ آموزش و توجیه کارکنان؛ عدالت سازمانی؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ استخدام درست؛ شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف.
 • نسل سوم: ریشه‌یابی مشکل؛ رویکرد اجتناب از تنبیه؛ اقدامات پیش‌گیرنده و بازدارنده؛ فرصت اصلاح و جبران؛ فرصت دفاع؛ کم‌کاری مدیران؛ آموزش و توجیه کارکنان؛ عدالت سازمانی؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ شفافیت مسئولیت‌ها و وظایف؛ استقرار نظام شایسته‌سالاری.
 • نسل چهارم: ریشه‌یابی مشکل؛ فرصت اصلاح و جبران؛ فرصت دفاع؛ هشدار دادن؛ ملزم به اصلاح اشتباه؛ شناخت دقیق کارکنان؛ آموزش و توجیه کارکنان؛ عدالت سازمانی؛ ارزیابی عملکرد مناسب.

4- در ابزار نظام مدون تنبیه می‌توان به ترتیب بر متغیرهایی نظیر ویژگی‌های تنبیه اثربخش؛ ویژگی‌های تذکر اثربخش؛ نظام تنبیه تأکید نمود. ضمناً مؤلفه‌های ابزار نظام مدون تنبیه به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد:

 • نسل اول:
 • نسل دوم: قواعد تنبیه؛ تنبیه متناسب با خطا؛ تنبیه متناسب با شخصیت فرد؛ برخورد بدون غرض‌ورزی؛ برخورد قاطعانه؛ تذکر غیررسمی؛ برخورد شفاف؛ سلسله‌مراتب تنبیه؛ تنبیه جدی؛ تنبیه بدون اغماض؛ تنبیه مبتنی بر پشیمانی؛ شدت تنبیه.
 • نسل سوم: قواعد تنبیه؛ تنبیه متناسب با خطا؛ تنبیه متناسب با شخصیت فرد؛ برخورد بدون غرض‌ورزی؛ برخورد قاطعانه؛ تذکر غیررسمی؛ تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار؛ تنبیه به‌موقع؛ برخورد شفاف؛ تنبیه بدون تخریب شخصیت؛ سلسله‌مراتب تنبیه؛ تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی؛ تنبیه جدی؛ تنبیه منصفانه؛ تنبیه در چارچوب ارزش‌ها؛ تنبیه بدون اغماض؛ اعتدال در تنبیه؛ تنبیه متناسب با سن فرد؛ شدت تنبیه؛ تنبیه موردی.
 • نسل چهارم: قواعد تنبیه؛ تنبیه متناسب با خطا؛ تنبیه متناسب با شخصیت فرد؛ برخورد بدون غرض‌ورزی؛ برخورد قاطعانه؛ تذکر غیررسمی؛ تنبیه با رویکرد اصلاح رفتار؛ تنبیه به‌موقع؛ برخورد شفاف؛ تنبیه بدون تخریب شخصیت؛ سلسله‌مراتب تنبیه؛ تنبیه متناسب با جایگاه سازمانی؛ تنبیه جدی؛ تنبیه منصفانه؛ تنبیه در چارچوب ارزش‌ها؛ تنبیه ضمن حفظ انگیزه؛ تذکر دوستانه؛ اعتدال در تنبیه؛ تنبیه با رویکرد بهبود عملکرد؛ اثربخشی تنبیه؛ تفاوت بین خطاهای عمدی و سهوی؛ تذکر از طریق شخص ثالث؛ تذکر مبتنی بر حمایت.

3- جمع‌بندی ابزارهای انگیزشی

در خصوص ابزارهای انگیزشی می‌توان 9 ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)رویه‌های مدیریتی؛ 2)محیط کار؛ 3)توانمندسازی؛ 4)مالی؛ 5)مسیر پیشرفت؛ 6)مزایا؛ 7)ویژگی‌های مدیر؛ 8)استخدام؛ 9)ساختاری. ضمناً مؤلفه‌های ابزارهای انگیزشی به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد.

 

 • نسل اول: ادامه تحصیل؛ ارتقاء شغلی؛ امنیت شغلی؛ برند کارفرما؛ پرداخت انگیزشی؛ پیشرفت کارکنان؛ تشویق مالی؛ توجیه کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ رسمی نمودن؛ شرایط و محیط کاری؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ مدیریت مشارکتی؛ مرخصی تشویقی؛ هدایا.
 • نسل دوم: ابزارهای مالی؛ احترام به کارکنان؛ ارائه بازخورد؛ ارتقاء شغلی؛ اردو؛ استقلال شغلی؛ اعتماد سازمانی؛ افزایش حقوق و مزایا؛ امکانات رفاهی؛ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب؛ امکانات ورزشی؛ امنیت شغلی؛ انتصاب؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ برگزاری مسابقات؛ بها دادن به خلاقیت و نوآوری؛ پاداش؛ پرداخت انگیزشی؛ پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا؛ پرداخت تشویقی؛ تبریک مناسبت‌ها؛ تسهیلات؛ تشویق؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تشویق متناسب؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعریف و تمجید؛ تعیین هدف؛ تفریحات ورزشی؛ تفویض اختیار؛ تقسیم‌کار صحیح؛ تنوع وظایف؛ توانمندسازی کارکنان؛ توجه به کارکنان؛ توجیه کارکنان؛ تهدید؛ جابجایی محل کار؛ جانشین‌پروری؛ جشن و مراسم؛ حقوق مناسب؛ حمایت سازمانی؛ درک کارکنان؛ دیده شدن کار کارکنان؛ روابط مطلوب؛ زمان کار منعطف؛ سفرهای رفاهی و تفریحی؛ سیاست‌های تشویقی؛ شایسته‌سالاری؛ شرایط و محیط کاری؛ شفافیت در قوانین؛ شناخت کارکنان؛ شناسایی و رفع نیازهای کارکنان؛ صداقت مدیران؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ عدالت در ارزیابی عملکرد؛ عدالت در انتصاب؛ عدالت در پاداش؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در تشویق؛ عدالت در تنبیه؛ عدالت در رفتار؛ عدالت سازمانی؛ عدم بی‌تفاوتی مدیران؛ فرصت رشد و پیشرفت؛ فرصت‌های یادگیری؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ کار تیمی؛ کار راهه؛ الگوسازی کارکنان؛ لبخند زدن؛ لوح تقدیر؛ مأموریت تشویقی؛ محیط جذاب؛ مدیریت استرس؛ مدیریت دانش؛ مدیریت مبتنی بر هدف؛ مدیریت مشارکتی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای بازنشستگی؛ مزایای شغلی؛ مزایای مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ ملزومات خوب و مرغوب؛ مهارت حل تعارض؛ مهدکودک؛ نشاط سازمانی؛ نظارت بر نحوه انجام کار؛ نگرش مثبت مدیران؛ همدلی با کارکنان.
 • نسل سوم: ابزار احساسات مثبت؛ ابزارهای مالی؛ احترام به کارکنان؛ احساس مهم بودن؛ اختیار در تغییر وظایف شغلی؛ ادامه تحصیل؛ ارائه چشم‌انداز سازمان؛ ارائه بازخورد؛ ارتباطات مطلوب؛ ارتقاء شغلی؛ اردو؛ استقلال شغلی؛ اضافه پرداختی؛ اعتماد سازمانی؛ افزایش حقوق و مزایا؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات ورزشی؛ امنیت شغلی؛ امیدبخشی به کارکنان؛ انتصاب؛ انتقادپذیری مدیران؛ اهمیت به کارکنان؛ ایجاد احساس ارزشمندی؛ ایجاد فضای اعتماد؛ ایجاد فضای دوستانه؛ ایجاد فضای همکاری؛ ایجاد گروه‌های غیررسمی؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ برند کارفرما؛ بها دادن به خلاقیت و نوآوری؛ پاداش؛ پاسخگویی مدیران؛ پرداخت انگیزشی؛ پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا؛ پرداخت تشویقی؛ پرداخت مالی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تأمین نیازهای مالی؛ تسهیلات؛ تسهیم در سودآوری؛ تشویق؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تشویق متناسب؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعریف و تمجید؛ تفویض اختیار؛ تقسیم‌کار صحیح؛ تقویت روحیه کارکنان؛ تنوع در نظام جبران خدمات؛ تنوع وظایف؛ توانمندسازی کارکنان؛ توانمندی مدیران؛ توجه به کارکنان؛ توجیه کارکنان؛ تهدید؛ جایزه تشویقی؛ جذابیت کار؛ حقوق مناسب؛ حقوق مناسب با عملکرد؛ حقوق و دستمزد؛ حمایت سازمانی؛ خدمات رفاهی؛ درک کارکنان؛ دیده شدن کار کارکنان؛ رعایت اخلاق؛ رفع مشکلات مالی؛ روابط مطلوب؛ سفرهای رفاهی و تفریحی؛ سلامت اداری؛ سلامت روان و جسم؛ شایستگی مدیران؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت‌بخشی به کارکنان؛ شرایط و محیط کاری؛ شفافیت اهداف؛ شفافیت در قوانین؛ شناخت کارکنان؛ شناسایی و رفع نیازهای کارکنان؛ صداقت مدیران؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ عدالت در ارزیابی عملکرد؛ عدالت در امکانات؛ عدالت در پاداش؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در تسهیلات؛ عدالت در تشویق؛ عدالت در تنبیه؛ عدالت در حقوق؛ عدالت در رفتار؛ عدالت در مزایا؛ عدالت سازمانی؛ عدم بی‌تفاوتی مدیران؛ غذای مجانی؛ فرصت رشد و پیشرفت؛ فرهنگ کاری مثبت؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ کار تیمی؛ کار چالشی؛ کار راهه؛ گزینش؛ گوش دادن مؤثر؛ لبخند زدن؛ لوح تقدیر؛ مأموریت تشویقی؛ مأموریت‌های تفریحی؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعدادها؛ مدیریت دانش؛ مدیریت مشارکتی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای رفاهی؛ مزایای غیرنقدی؛ مزایای مالی؛ مزایای مبتنی بر عملکرد؛ مسئولیت‌پذیری مدیران؛ مشوق مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ میزان علاقه‌مندی همکاران؛ نشاط سازمانی؛ نظام پیشنهادات؛ نظام تنبیه مناسب؛ نگرش مثبت مدیران؛ نهادینه کردن ارزش‌ها؛ هدایا؛ همدلی با کارکنان؛ هویت‌بخشی به کارکنان.
 • نسل چهارم: ابزارهای مالی؛ احترام به کارکنان؛ احترام متقابل؛ احساس مهم بودن؛ ادامه تحصیل؛ ارائه بازخورد؛ ارتباطات مطلوب؛ ارتقاء شغلی؛ اردو؛ استخدام؛ اشرافیت مدیر به کار؛ اضافه پرداختی؛ اعتماد سازمانی؛ افزایش حقوق و مزایا؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات ورزشی؛ امنیت شغلی؛ انتصاب؛ اهمیت به کارکنان؛ ایجاد احساس ارزشمندی؛ ایجاد فضای دوستانه؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ بازنشستگی پیش از موعد؛ بها دادن به خلاقیت و نوآوری؛ بها دادن به کارکنان؛ پاداش؛ پاسخگویی مدیران؛ پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا؛ پرداخت حقوق و مزایای مکفی؛ پرداخت مالی؛ پرداخت مبتنی بر شایستگی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تذکر خصوصی؛ تسهیلات؛ تشکیل گروه‌های ارزیابی مدیریتی؛ تشویق؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کارکنان به ریسک‌پذیری؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تشویق متناسب؛ تشویق متناسب با عملکرد؛ تفریحات ورزشی؛ تفویض اختیار؛ تقسیم‌کار صحیح؛ تمرکز بر نقاط قوت کارکنان؛ تنوع در پرداخت‌ها؛ تنوع در نظام جبران خدمات؛ تنوع وظایف؛ توازن بین درآمد و هزینه‌های زندگی؛ توانمندسازی کارکنان؛ توانمندی مدیران؛ توجه به کارکنان؛ جذابیت کار؛ چابکی سازمانی؛ حقوق مناسب؛ حقوق و دستمزد؛ حمایت سازمانی؛ حمایت مالی؛ حمایت همکاران؛ خدمات درمانی؛ خدمات رفاهی؛ درک کارکنان؛ دوری از بحث‌های حاشیه‌ای؛ دیده شدن کار کارکنان؛ رسمیت شناختن؛ رفع مشکلات کارکنان؛ روابط مطلوب؛ سبک رهبری مناسب؛ سرمایه‌گذاری روی کارکنان؛ سفرهای رفاهی و تفریحی؛ سلامت روان و جسم؛ شایستگی مدیران؛ شایسته‌سالاری؛ شرایط و محیط کاری؛ شفافیت اطلاعاتی؛ شفافیت در قوانین؛ شناخت کارکنان؛ شناسایی و رفع نیازهای کارکنان؛ صداقت مدیران؛ طراحی سیستم پاداش؛ طراحی مشاغل؛ عدالت در ارتقاء؛ عدالت در ارزیابی عملکرد؛ عدالت در امکانات؛ عدالت در آموزش؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در تشویق؛ عدالت در تقسیم وظایف؛ عدالت در خدمات رفاهی؛ عدالت در رفتار؛ عدالت در رویه‌های اداری؛ عدالت در مزایا؛ عدالت سازمانی؛ فرصت رشد و پیشرفت؛ فرهنگ کاری مثبت؛ فضای رقابتی سالم؛ قدردانی رسمی؛ کار تیمی؛ کار مبتنی بر علاقه؛ کاهش ساعت کاری؛ گوش دادن مؤثر؛ لوح تقدیر؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعدادها؛ مدیریت دانش؛ مدیریت مبتنی بر هدف؛ مدیریت مشارکتی؛ مراکز رفاهی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای انگیزشی مبتنی بر شخصیت کارکنان؛ مزایای انگیزشی مبتنی بر عملکرد؛ مزایای انگیزشی مستمر؛ مزایای رفاهی؛ مزایای شغلی؛ مزایای مالی؛ مزایای مبتنی بر عملکرد؛ مزایای نقدی؛ مشوق مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ مهارت حل تعارض؛ نشاط سازمانی؛ نظارت کافی؛ نظام پیشنهادات؛ هدایا؛ همدلی با کارکنان؛ همکاران خوب.

4- جمع‌بندی ابزارهای رضایت‌مندی شغلی

در خصوص ابزارهای رضایت‌مندی شغلی می‌توان 11 ابزار را در نظر گرفت که عبارتند از 1)اقدامات مدیر؛ 2)مدیریت منابع انسانی؛ 3)ویژگی محیط کار؛ 4)ویژگی شغل؛ 5)مزایای سازمانی؛ 6)مهارت مدیر؛ 7)اقدامات سازمانی؛ 8)ویژگی سازمان؛ 9)ویژگی مدیر؛ 10)اقدامات فرد؛ 11)ویژگی همکاران. ضمناً مؤلفه‌های ابزارهای رضایت‌مندی شغلی به تفکیک نسلی به صورت زیر می‌باشد.

 

 • نسل اول: احترام به کارکنان؛ ارائه بازخورد؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ حمایت سازمانی؛ شرایط محیط کار؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت سازمانی؛ کار تیمی؛ گردش شغلی؛ مدیریت استرس؛ وظایف مبتنی بر علاقه؛ همدلی با کارکنان.
 • نسل دوم: احترام به کارکنان؛ احترام بین همکاران؛ احترام متقابل بین مدیران و کارکنان؛ ارائه بازخورد؛ ارائه خدمات مشاوره رایگان برای کارکنان؛ ارتباطات مؤثر؛ ارتقا شغلی به‌موقع؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارتقای اعتمادبه‌نفس؛ ارزیابی عملکرد 360 درجه؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ استفاده از ابزارهای تشویقی؛ استفاده از مراکز رفاهی؛ استفاده از ابزارهای مالی؛ استقلال کاری؛ اشرافیت مدیر به کار؛ اضافه‌حقوق؛ اعتماد بین کارکنان؛ اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان؛ اعتماد مدیر به کارکنان؛ اعطای پاداش؛ اعطای لوح تقدیر؛ افزایش حقوق؛ افزایش رفاه کارکنان؛ افزایش روحیه کارکنان؛ افزایش مزایا؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات ورزشی؛ انتصاب مبتنی بر علاقه؛ انتقال و جابجایی اختیاری؛ انضباط سازمانی؛ اهداء جوایز نقدی و غیرنقدی؛ اهمیت دادن به کارکنان؛ ایجاد امنیت شغلی؛ ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت؛ ایجاد حس تعلق‌خاطر؛ ایجاد رقابت سالم؛ ایجاد شرکت‌های تعاونی؛ ایجاد غذاخوری؛ ایمنی شغل؛ آزادی عمل؛ آموزش مهارت‌ها؛ بازنشستگی پیش از موعد؛ بازنگری قوانین و دستورالعمل‌ها؛ برقراری نظام آموزشی مناسب؛ برگزاری جشن و مراسم؛ برگزاری دوره آموزشی؛ بهبود ساختار سازمانی؛ بهبود طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ پاداش جذاب؛ پاداش مالی؛ پاداش مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت به‌موقع اضافه‌کار؛ پرداخت به‌موقع افزایش حقوق؛ پرداخت به‌موقع پاداش؛ پرداخت به‌موقع حقوق؛ پرداخت به‌موقع مزایا؛ پرداخت متناسب با جایگاه شغلی؛ پرداخت‌های مالی به‌موقع؛ پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی؛ پیاده‌سازی نظام پیشنهادات؛ پیشرفت کاری؛ پیشرفت کاری به‌موقع؛ تأمین مسکن؛ تأمین وسیله ایاب و ذهاب؛ تسهیلات رفاهی؛ تسهیلات مالی؛ تشویق به رشد؛ تشویق به‌موقع و متناسب؛ تشویق به یادگیری؛ تشویق در حضور دیگران؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کارکنان؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تفریحات گروهی؛ تفریحات ورزشی؛ تفویض اختیار؛ تقسیم‌کار مناسب؛ تناسب شغل با شخصیت؛ تنبیه مؤثر؛ تنوع در تجهیزات اداری؛ تنوع در روابط اداری؛ تنوع در وظایف؛ توانمندی مدیر؛ توجه به توانمندی‌های کارکنان؛ توجه به حجم کار کارکنان؛ توجه به علایق کارکنان؛ توجه به کارکنان؛ توجه به مخاطرات شغلی کارکنان؛ توجه به نیازهای واقعی کارکنان؛ توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان؛ توجه مدیران به توانمندی‌های کارکنان؛ جامعه‌پذیری سازمانی؛ جانشین‌پروری؛ جلسات هم‌اندیشی بین کارکنان؛ حجم کاری معقول؛ حقوق و مزایا مناسب؛ حل تعارض؛ حل مشکلات کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ خدمات درمانی؛ خدمات رفاهی؛ درک کارکنان؛ دستمزد؛ دیده شدن کارکنان؛ رضایت از ارتقا؛ رضایت از حقوق و مزایا؛ رضایت از مافوق؛ رضایت از نوع کار؛ رضایت از همکاران؛ رفع نیازهای کارکنان؛ روابط مطلوب؛ ساعت کاری مناسب؛ سبک مدیریت؛ سفر تشویقی؛ سفر تفریحی؛ سفر سمینار آموزشی؛ سیستم پاداش؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت دادن به کارکنان؛ شرایط محیط کار؛ شفافیت در شرح وظایف کارکنان؛ شناخت کارکنان؛ شهرت سازمانی؛ طراحی صحیح مشاغل؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در استخدام؛ عدالت در افزایش حقوق؛ عدالت در انتصاب؛ عدالت در آموزش؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در پیشرفت؛ عدالت در تشویق و تنبیه؛ عدالت در تقسیم‌کار؛ عدالت در توزیع امکانات؛ عدالت در توزیع پاداش؛ عدالت در توزیع تسهیلات؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت در توزیع منابع؛ عدالت در میزان ساعت کار؛ عدالت سازمانی؛ علاقه فرد به شغل؛ فرصت ارتقا شغلی؛ فرصت آموزش؛ فرصت برای ادامه تحصیل؛ فرصت برای شکوفایی توانایی‌ها؛ فرصت پذیرش مسئولیت؛ فرصت پیشرفت؛ فرصت جبران اشتباهات؛ فرصت رشد؛ فرصت یادگیری؛ قدردانی از کارکنان؛ کار تیمی؛ کاهش ساعت کاری؛ کیفیت زندگی شخصی کارکنان؛ گردش شغلی؛ گسترش فناوری؛ گوش دادن مؤثر؛ ماهیت کار؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد؛ مدیریت دانش؛ مرخصی استحقاقی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای بازنشستگی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ معنادار کردن شغل؛ معیشت کارکنان؛ موفقیت در سازگاری با کار؛ نزدیکی محل سکونت و محل کار؛ نشاط سازمانی؛ نظارت مداوم مدیران؛ نظام جبران خدمت؛ نگرش مدیر؛ نگهداشت کارکنان؛ ورزش هفتگی؛ همدلی با کارکنان؛ همکاران وفادار؛ همکاری متقابل؛ همگام شدن مدیران با کارکنان؛ هویت بخشیدن به کارکنان.
 • نسل سوم: احترام به کارکنان؛ احترام بین همکاران؛ احترام متقابل بین مدیران و کارکنان؛ ارائه بازخورد؛ ارتباطات مؤثر؛ ارتقا شغلی به‌موقع؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر استعداد؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر توانایی؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد؛ ارتقای اعتمادبه‌نفس؛ ارتقای شایستگی کارکنان؛ ارزش قائل شدن برای دانش کارکنان؛ ارزش قائل شدن برای کار کارکنان؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ آزادی عمل؛ استعدادیابی سالیانه؛ استفاده از مراکز رفاهی؛ استفاده از ابزارهای مالی؛ استقلال کاری؛ اعتماد کارکنان به مدیر؛ اعتماد مدیر به کارکنان؛ اعطای پاداش؛ اعطای لوح تقدیر؛ افزایش پاداش؛ افزایش حقوق؛ افزایش رضایت از زندگی؛ افزایش رفاه کارکنان؛ افزایش روحیه کارکنان؛ افزایش همکاری کارکنان و مدیریت؛ امکان رشد و پیشرفت کارکنان؛ امکانات رفاهی؛ امکانات مالی؛ امکانات ورزشی؛ آموزش؛ آموزش مدیران؛ انتصاب مبتنی بر استعداد؛ انتصاب مبتنی بر تجربه؛ انتصاب مبتنی بر تحصیلات؛ انتصاب مبتنی بر تخصص؛ انتصاب مبتنی بر توانایی؛ انتصاب مبتنی بر روحیه؛ انتصاب مبتنی بر علاقه؛ انتصاب مبتنی بر مهارت؛ انتقال و جابجایی اختیاری؛ انضباط سازمانی؛ انگیزه‌های مالی؛ اهمیت دادن به کارکنان؛ ایجاد احساس ارزشمند بودن؛ ایجاد امنیت شغلی؛ ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت؛ ایجاد رقابت سالم؛ ایجاد شرکت‌های تعاونی؛ ایجاد غذاخوری؛ ایجاد و حفظ آرامش در محیط خانواده؛ ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان؛ برقراری نظام آموزشی مناسب؛ برگزاری دوره آموزشی؛ برنامه‌های تفریحی؛ برنامه‌های ورزشی؛ بها دادن به مهارت‌ها؛ بهبود سبک زندگی؛ بهبود مستمر در فرایندها؛ پاداش کافی؛ پاداش مالی؛ پاداش مبتنی بر عملکرد؛ پاسخگویی مدیران؛ پرداخت به‌موقع پاداش؛ پرداخت به‌موقع حقوق؛ پرداخت به‌موقع مزایا؛ پرداخت تشویقی؛ پرداخت مالی؛ پرداخت مبتنی بر توانایی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت متناسب با جایگاه شغلی؛ پرداخت مناسب؛ پرداخت‌های اضافه؛ پرورش کارکنان؛ پول؛ پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی؛ پیاده‌سازی نظام پیشنهادات؛ پیشرفت کاری؛ تأمین غذا؛ تأمین کسری نیروی انسانی؛ تأمین مالی؛ تأمین مسکن؛ تأمین وسیله ایاب و ذهاب؛ ترفیع؛ تسریع در پیشرفت؛ تسهیلات رفاهی؛ تسهیلات مالی؛ تشویق به‌موقع و متناسب؛ تشویق شفاهی؛ تشویق کارکنان؛ تشویق کتبی؛ تشویق مالی؛ تشویق مؤثر؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعیین نیازهای آموزشی کارکنان؛ تفریحات گروهی؛ تفهیم اهداف و انتظارات؛ تقسیم‌کار مناسب؛ تلاش برای ارتقاء کارکنان؛ تلاش جهت پرورش استعدادهای افراد؛ تناسب عملکرد – پاداش؛ تنبیه به‌موقع؛ تنبیه مؤثر؛ تنوع در وظایف؛ توانمندسازی کارکنان؛ توانمندی مدیر؛ توجه به حجم کار کارکنان؛ توجه به حقوق کارکنان؛ توجه به سبک تفکر کارکنان؛ توجه به علایق کارکنان؛ توجه به نیازهای زندگی شخصی؛ توجه به نیازهای واقعی کارکنان؛ توجه مدیران به تفاوت‌های فردی کارکنان؛ تور و سفر؛ جانشین‌پروری؛ چالشی بودن شغل؛ حجم کاری معقول؛ حضور مدیر در سازمان؛ حقوق کافی؛ حقوق و مزایا مناسب؛ حل تعارض؛ حل مشکلات کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ حمایت مدیران؛ حمایت همکاران؛ خدمات درمانی؛ خدمات رفاهی؛ خلق‌وخوی خوب مدیر؛ درآمد مناسب؛ درک کارکنان؛ دستمزد؛ دورکاری؛ دوست داشتن کار؛ دیده شدن کارکنان؛ رشد متناسب؛ رفع نیازهای کارکنان؛ روابط مطلوب؛ زمان کافی برای انجام کار؛ سازمان یادگیرنده؛ ساعت کاری مناسب؛ ساعت کاری منعطف؛ سلامت کارکنان؛ سیستم پاداش؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت دادن به کارکنان؛ شرایط کاری؛ شرایط محیط کار؛ شفافیت اهداف؛ شفافیت در شرح وظایف کارکنان؛ شفافیت سازمانی؛ شناخت کارکنان؛ شناخت نیازهای کارکنان؛ شهرت سازمانی؛ عدالت اداری؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در امتیازات؛ عدالت در انتصاب؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در تشویق و تنبیه؛ عدالت در تقسیم‌کار؛ عدالت در توزیع امکانات؛ عدالت در توزیع پاداش؛ عدالت در توزیع تسهیلات؛ عدالت در توزیع حقوق؛ عدالت در توزیع کارکنان در واحدها؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت در رفتار؛ عدالت سازمانی؛ عدم انتقادهای نابجا؛ علاقه فرد به شغل؛ غنی‌سازی شغلی؛ فرصت ارتقا شغلی؛ فرصت برای شکوفایی استعدادها؛ فرصت پیشرفت؛ فرصت رشد؛ فعالیت‌های اجتماعی؛ قدردانی از کارکنان؛ کار تیمی؛ کار جذاب؛ کار چالشی؛ کار راهه؛ کاهش ساعات اضافه‌کار؛ کمک به ارتقاء دانش کارکنان؛ کیفیت همکاران؛ گردش شغلی؛ گسترش فناوری؛ گوش دادن مؤثر؛ لباس فرم؛ لذت بردن از کار؛ مأموریت‌های سیاحتی و تفریحی؛ مثبت‌اندیشی سازمانی؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد؛ مدیریت دانش؛ مدیریت زمان؛ مرخصی استحقاقی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای رفاهی؛ مسئولیت اجتماعی؛ مشارکت مدیر با کارکنان؛ مشوق‌های مالی؛ معرفی کارکنان نمونه؛ معنادار کردن شغل؛ مهدکودک؛ میزان پرداختی‌ها؛ نزدیکی محل سکونت و محل کار؛ نشاط سازمانی؛ نظام جبران خدمت؛ نگهداشت کارکنان؛ هزینه نهار مناسب؛ همدلی با کارکنان.
 • نسل چهارم: احترام به کارکنان؛ احترام بین همکاران؛ احترام متقابل بین مدیران و کارکنان؛ ارائه بازخورد؛ ارتباطات مؤثر؛ ارتقا شغلی به‌موقع؛ ارتقاء شغلی کارکنان؛ ارتقاء شغلی مبتنی بر عملکرد؛ ارتقای اعتمادبه‌نفس؛ ارزش قائل شدن برای کار کارکنان؛ ارزیابی عملکرد مناسب؛ استقلال کاری؛ اضافه‌حقوق؛ اعتمادبه‌نفس مدیر؛ اعطای پاداش؛ اعطای هدیه؛ افزایش امور رفاهی؛ افزایش حقوق؛ افزایش دانش کارکنان؛ افزایش در مزایای غیر نقدی؛ افزایش روحیه کارکنان؛ امکانات پزشکی؛ امکانات تفریحی؛ امکانات رفاهی؛ امکانات شغلی؛ امکانات مالی؛ امنیت مالی؛ انتصاب مبتنی بر تحصیلات؛ انتصاب مبتنی بر تخصص؛ انتصاب مبتنی بر توانایی؛ انتصاب مبتنی بر سابقه؛ انتصاب مبتنی بر علاقه؛ اهمیت دادن به کارکنان؛ ایجاد امنیت شغلی؛ ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت؛ ایجاد رقابت سالم؛ ایجاد روحیه وفاداری؛ ایجاد غذاخوری؛ ایجاد یکپارچگی در بین کارکنان؛ آزادی عمل؛ آموزش؛ برخورد مبتنی بر عملکرد؛ برگزاری دوره آموزشی؛ برنامه‌های تفریحی؛ بن خرید؛ بهبود مستمر در فرایندها؛ پاداش زمانی؛ پاداش کافی؛ پاداش مالی؛ پاداش مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت به‌موقع حقوق؛ پرداخت به‌موقع مزایا؛ پرداخت مالی؛ پرداخت مبتنی بر شایستگی؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ پرداخت متناسب با تحصیلات؛ پرداخت متناسب با تخصص؛ پرداخت متناسب با توانایی؛ پیاده‌سازی نظام ارتقاء شغلی؛ پیاده‌سازی مدیریت مشارکتی؛ پیاده‌سازی نظام پیشنهادات؛ پیشرفت کاری؛ تأمین مالی؛ تأمین مسکن؛ تأمین وسیله ایاب و ذهاب؛ ترفیع؛ تسهیلات رفاهی؛ تشویق به‌موقع و متناسب؛ تشویق مستمر کارکنان؛ تشویق مؤثر؛ تعادل بین کار و زندگی؛ تعیین نیازهای آموزشی کارکنان؛ تفویض اختیار؛ تقسیم‌کار مناسب؛ تقویت ریسک‌پذیری کارکنان؛ تناسب شغل با شخصیت؛ تناسب عملکرد – پاداش؛ تنبیه به‌موقع؛ تنوع در وظایف؛ توانمندسازی کارکنان؛ توجه به نیازهای زندگی شخصی؛ تور و سفر؛ توسعه شغلی؛ جامعه‌پذیری سازمانی؛ حجم کاری معقول؛ حفظ شخصیت کارکنان؛ حقوق متناسب با عملکرد؛ حقوق و مزایا مناسب؛ حل تعارض؛ حل مشکلات کارکنان؛ حمایت سازمانی؛ حمایت مدیران؛ خدمات رفاهی؛ درک کارکنان؛ دیده شدن کارکنان؛ رشد مهارت‌های کارکنان؛ رفتار مناسب مدیر؛ روابط مطلوب؛ ساعت کاری مناسب؛ سبک مدیریت؛ سلامت کارکنان؛ شایسته‌سالاری؛ شخصیت دادن به کارکنان؛ شرایط کاری؛ شرایط محیط کار؛ طراحی سیستم‌های بهداشتی و ایمنی کارکنان؛ طرح تکریم کارکنان؛ عدالت در ارتقاء شغلی؛ عدالت در اضافه‌کار؛ عدالت در افزایش حقوق؛ عدالت در پرداخت؛ عدالت در ترفیع؛ عدالت در تشویق و تنبیه؛ عدالت در تقسیم‌کار؛ عدالت در توزیع حقوق؛ عدالت در توزیع مزایا؛ عدالت در توزیع منابع؛ عدالت سازمانی؛ غنی‌سازی شغلی؛ فرصت ارتقا شغلی؛ فرصت برای شکوفایی توانایی‌ها؛ فرصت برای شکوفایی مهارت‌ها؛ فرصت پیشرفت؛ فرصت رشد؛ فرصت یادگیری؛ فضای تفریحی؛ فضای ورزشی؛ قدردانی از کارکنان؛ کار تیمی؛ کار راهه؛ گردش شغلی؛ گسترش فناوری؛ گوش دادن مؤثر؛ مأموریت‌های ورزشی؛ مدیریت استرس؛ مدیریت استعداد؛ مراکز ورزشی؛ مرخصی استحقاقی؛ مرخصی تشویقی؛ مزایای انگیزشی؛ مزایای تفریحی؛ مزایای فرهنگی؛ مزایای مالی؛ مزایای مبتنی بر عملکرد؛ مزایای ورزشی؛ مشوق‌های مالی؛ نزدیکی محل سکونت و محل کار؛ نشاط سازمانی؛ نظام انتصابات؛ نگرش مدیر؛ همدلی با کارکنان؛ هویت بخشیدن به کارکنان.

پیشنهادات کاربردی

با توجه نتایج حاصل از نوشتار حاضر به سیاست‌گذاران و مدیران عالی سازمان تأمین اجتماعی موارد زیر توصیه و پیشنهاد می‌گردد:

 • اصلاح رویه‌های مدیریت منابع انسانی نظیر رویه‌های تشویق، تنبیه، انگیزه‌بخشی و رضایت شغلی مبتنی بر تفاوت‌های نسلی در بین کارکنان.
 • برگزاری دوره‌های آموزشی با عنوان «مدیریت بین نسلی» برای مدیران سطوح مختلف جهت آگاهی و اشرافیت مدیران با مقوله مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی.
 • تهیه منابع علمی در خصوص مدیریت بین نسلی برای آگاهی مدیران سطوح مختلف سازمان جهت آگاهی و اشرافیت مدیران با مقوله مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی.

پیشنهادات برای محققین آتی

موارد زیر به محققین برای انجام مطالعات آتی پیشنهاد می‌گردد:

 • پیشنهاد می‌گردد از آنجا که مطالعه حاضر در سطح اداره کل شرق و غرب تهران صورت گرفت، می‌توان همین مطالعه را در سطح کشور انجام داد تا به اعتبار الگوی مطالعه افزود.
 • پیشنهاد می‌گردد مطالعه حاضر را در سایر استان‌های کشور انجام داد تا تفاوت‌های فرهنگی نیز در خصوص تفاوت‌های نسلی مشخص گردد.
 • پیشنهاد می‌گردد مطالعه حاضر را در سایر سازمان‌های کشور انجام داد تا تفاوت‌های سازمانی نیز در خصوص تفاوت‌های نسلی مشخص گردد.
 • پیشنهاد می‌گردد نتایج مطالعه حاضر را در قالب یک مطالعه کمّی در اداره کل شرق و غرب و حتی سایر استان‌های کشور تبیین نمود.
 • پیشنهاد می‌گردد سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی نظیر نیازهای آموزشی کارکنان و… نیز با رویکرد تفاوت نسلی مورد مطالعه قرار گیرد.

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر نوش‌آفرین چترچی – دکتر جواد فقیهی‌پور

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

شابک

978-622-6952-15-6

سال انتشار

1399

تعداد صفحات

162

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت بین نسلی در سازمان تامین اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.