کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر ناصر میرسپاسی

 

فرهنگ سازمانی؛ پدیده‌ای که مشهود نیست در عین حال هدایت‌کننده رفتارهای سازمانی است

واژه فرهنگ در همه زبان‌ها معانی و مفاهیم متعدد دارد آنچه مورد بحث و معرفی از مفهوم فرهنگ به طور کلی و فرهنگ سازمانی به طور اخص در این مجموعه است باورهای ناملموسی است که بر رفتارهای کارکنان سازمان‌ها تاثیر قابل ملاحظه می‌گذارد.

بنابر اهمیت تاثیر این پدیده غیر ملموس بر موفقیت سازمان‌ها، شناخت فرهنگ هر سازمان و تغییرات بلندمدت آن و خلاصه مدیریت فرهنگ سازمانی از ضرورت‌های مدیریت رفتار سازمانی است و این شناخت به ویژه برای مدیران ارشد که راهبردهای سازمان‌ها را رقم می‌زنند ضروری است.

لازم است اشاره شود که انسان‌ها همیشه با باورها یعنی فرهنگ‌شان، کار، تفریح و زندگی می‌کنند و مدیران سازمان‌ها در تصمیم‌گیری عمده خود باید به این پدیده سازمانی و شناخت دقیق آن همت گمارند و اگر فرهنگ سازمان را همسو با استراتژی‌ها نمی‌یابند تلاش‌های موثری در جهت تحول فرهنگ سازمانی انجام گیرد و سپس به اجرای استراتژی مورد‌نظر خود اقدام نمایند. تصمیمات و استراتژی‌های مدیران ارشد سازمان‌ها اگر بستر فرهنگی مساعدی نداشته باشد هرگز با موفقیت دنبال نمی‌گردد‌. خلاصه آنکه در کنار رفتارهای ظاهری هر سازمان به عنوان یک جامعه کوچک، فرهنگ و باورهای عمیقی وجود دارد که تغییر آن به سادگی امکانپذیر نیست.

با حضور این پدیده ناملموس ولی تعیین‌کننده، رفتار سازمان را چگونه می‌توان مدیریت نمود که باورها و ارزش‌ها با اهداف و راهبردهای سازمان‌ها همسو باشد؟ چنین اقدامی را اصطلاحاً مدیریت فرهنگ سازمانی نامیده‌اند.

برای مدیریت کردن فرهنگ سازمانی توصیه‌های بسیار مطرح شده است که به طور خلاصه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

1- فرهنگ جاری سازمان شناسایی شود.

2- ریشه‌ها و بنیاد چنین فرهنگی را پیدا کرد.

3- تناسب یا عدم تناسب و‌یژگی‌های فرهنگی موجود سازمان را در جهت تحقق اهداف و ماموریت سازمان مشخص نمود.

4- راه‌حل‌های تدریجی برای همسو‌سازی فرهنگ سازمان با ماموریت و اهداف سازمان جستجو نمود.

5- تغییرات فرهنگی سازمان را در راستای همسو شدن با هدف‌های سازمان ارزیابی نمود.

6- به طور مستمر در تقویت فرهنگ سازمان مطلوب، تدابیر لازم را بکار گرفت.

چنین فرآیندی را به عنوان مدیریت فرهنگ سازمانی می‌توان توصیه کرد. ضمناً لازم به ذکر است که هر چه عمر سازمان‌ها بیشتر و گذشته آنها طولانی‌تر باشد تغییر ویژگی ناهمسو فرهنگی آنها با استراتژی‌هایی که تحول‌گرا باشد دشوار‌تر است و به این مقوله در کتاب‌های مدیریت فرهنگ سازمانی عمیقاً پرداخته شده است. امید است این کتاب ارزنده بتواند راهنمائی موثر برای مدیران ارجمند جامعه ایران که بستر عمیق فرهنگی خود را دارد مفید و کاربردی باشد.

ساختاربندی فصول کتاب

اگر از شما بخواهند که فرهنگ خود را توصیف کنید، چه خواهید گفت؟

توصیف فرهنگ کار ساده‌ای نیست. این کار مثل آن است که از ماهی پرسیده شود که شنا کردن در آب چگونه است؟ تنها هنگامی می‌توانیم فرهنگ خود را درک کنیم که خارج از آن و در معرض فرهنگ دیگری قرار داشته باشیم.

مولفین در کتاب حاضر با رویکردی ترکیبی از طریق بررسی مطالعات و پژوهش‌های میدانی صورت گرفته با محوریت فرهنگ سازمانی، الگویی جامع از فرهنگ سازمانی تدوین نمودند. از آن جایی که ویژگی ساختارمند بودن کتاب، یکی از الزامات در تدوین و تنظیم کتاب می‌باشد، از اینرو مطابق با الگوی احصا شده، فصل‌بندی کتاب حاضر در سه بخش و 11 فصل ساختاربندی شد. به گونه‌ای که بخش اول با عنوان «مفاهیم و تعاریف فرهنگ در سازمان» و مشتمل بر شش فصل (مفاهیم و تعاریف فرهنگ؛ مفاهیم و تعاریف فرهنگ سازمانی؛ ابعاد و ویژگی‌های فرهنگ سازمانی؛ گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی؛ انواع فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ حرفه‌ای)؛ بخش دوم با عنوان «پیشایندها و پیامدهای فرهنگ در سازمان» و مشتمل بر سه فصل (پیشایندها و تعاملات فرهنگ سازمانی؛ پیامدهای فردی و شغلی فرهنگ سازمانی؛ پیامدهای سازمانی فرهنگ سازمانی) و در نهایت بخش سوم با عنوان «ابزارهای فرهنگی در مدیریت سازمان» و مشتمل بر دو فصل (جامعه‌پذیری سازمانی؛ ابزار آموزش فرهنگ سازمانی و همچنین هوش فرهنگی؛ ابزار مدیریت تفاوت‌های فرهنگی) در نظر گرفته شد.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم و تعاریف فرهنگ در سازمان

فصل اول: مفاهیم و تعاریف فرهنگ

مقدمه / مفهوم و تعاریف فرهنگ / محتوا و عناصر فرهنگ / هنجارها / ارزش‌ها / عقاید و باورها / نمادها / صنایع فرهنگی و هنري / ویژگی‌های فرهنگ / فرهنگ آموخته می‌شود / فرهنگ، اجتماعی است / فرهنگ، خشنودی‌بخش است / فرهنگ، سازگاری می‌یابد / فرهنگ، یگانه‌ساز است / لایه‌های فرهنگ / شخصيت و فرهنگ / فناوری و فرهنگ / تکنولوژی / فناوری‌های نوین ارتباطی / اینترنت / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل دوم‌: مفاهیم و تعاریف فرهنگ سازمانی

مقدمه / مفهوم فرهنگ سازماني / تعاریف فرهنگ سازمانی / شکل‌گیری فرهنگ سازمانی / عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمانی / مؤسس يا مؤسسان / مديريت عالي سازمان / جامعه‌پذيري سازمانی / ساختار سازماني / فرايند استخدام / الزامات محيطي و رويدادهاي حساس / اصول بنیادی فرهنگ سازمانی / فرهنگ ژرف است / فرهنگ، گسترده است / فرهنگ پایدار است / فلسفه وجودی فرهنگ سازمان / نوآوری فردی / تحمل مخاطره / جهت‌دهی / یکپارچگی و وحدت / روابط مدیریت / کنترل / هویت / سیستم پاداش / تحمل تعارض / الگوهای ارتباطات / اهمیت فرهنگ سازمانی / سطوح فرهنگ سازماني / نمادهاي قابل مشاهده / ارزش‌هاي قراردادي / فرضيات بنيادي / کارکردهاي فرهنگ سازمانی / جوّ سازماني و فرهنگ سازماني / حفظ فرهنگ / گزينش / مديريت عالي سازمان / جامعه‌پذيري / مدیریت فرهنگ سازمانی / مرحله اول؛ شناسایی فرهنگ موجود سازمانی / مرحله دوم؛ شناسایی فرهنگ سازمانی مطلوب / مرحله سوم؛ مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب / مرحله چهارم؛ تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی / مرحله پنجم؛ ارزیابی برنامه‌های تغییر فرهنگ سازمانی / مرحله ششم؛ حفظ و حمایت فرهنگ سازمانی / تغییر فرهنگ در‌ سازمان / ارزيابي فرهنگ سازماني / نيمرخ فرهنگ سازماني / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل سوم‌: ابعاد و ویژگی‌های فرهنگ سازمانی

مقدمه / دیدگاه‌های مختلف در خصوص ابعاد فرهنگ سازمانی / دیدگاه هافستد / فاصله قدرت / اجتناب از عدم اطمينان / فردگرايي / مردسالاري / دیدگاه گلوب / تفاوت قدرت سازمانی / محیط عدم قطعیت / میزان اشتیاق کارکنان به تغییر / مدیریت عملکرد / فردگرایی در مقابل جمع‌گرایی / تفاوت‌هاي جنسیتی / مدیریت بر آینده / ویژگی‌هاي سرمایه‌هاي انسانی / دیدگاه کارملی / چالش شغلي / ارتباطات / اعتماد / نوآوري / پيوستگي اجتماعي / سایر دیدگاه‌ها / متغیرهای مشترک ابعاد فرهنگ سازمانی / خطرپذيري و نوآوري / انگیزش / هويت (وفاداري) / انسجام و يكپارچگي / اهداف مشترک / ثبات / نتيجه‌گرايي / ارتباطات / کار گروهي / تأکید بر عمل / شيوه نظارت / ويژگي‌های فرهنگ سازماني / دیدگاه اوريلي و همكاران / نوآوري و ريسک‌پذيري (خلاقيت و خطرپذيري) / توجه به جزئيات (توجه دقيق) / توجه به بازده و نتیجه (نتيجه‌گرايي) / توجه به افراد (فردگرايي ـ فرد‌محوري) / توجه به گروه (تشکیل تيم ـ گروه‌گرايي ـ گروه‌محوري) / تحول (داشتن روحيه جسارت و سرشکني و تهور‌طلبي) / ثبات يا پايداري (حفظ وضع موجود) / دیدگاه رابينز / هویت سازماني / ميزان ريسك‌پذيري (تحمل مخاطره) / كنترل / تحمل تضاد (تحمل تعارض) / نوآوري فردي / هدايت و سرپرستي (جهت‌دهي) / انسجام سازماني (يكپارچگي و وحدت) / الگوي ارتباطي (ارتباطات) / حمايت مديريتي (روابط مديريت) / سيستم پاداش / دیدگاه عبدالله / ویژگی درگیر شدن در کار / ویژگی سازگاری (ثبات و یکپارچگی) / ویژگی انطباق‌پذیری / ویژگی مأموریت (رسالت) / سوالات پایان فصل /منابع و ماخذ فصل

فصل چهارم: گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی

مقدمه / سنخ‌شناسی فرهنگ سازمانی / معیارهاي ارزیابی طبقه‌بندي‌هاي فرهنگ سازمانی / سادگی و قابل فهم بودن / قابلیت به کارگیري روش‌هاي مختلف تحقیق کمی-کیفی / توانایی درك تغییرات فرهنگی / برخورداري از چارچوب مفهومى / قابلیت کاربرد درانواع سازمان‌ها / شناسایى ویژگی ممتاز / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین / شکل‌گیري و توسعه چارچوب ارزش‌هاي رقابتی / انواع فرهنگ سازمانی از نظر کامرون و کوئین / فرهنگ سلسله مراتبی / فرهنگ باشگاهی / فرهنگ بازار / فرهنگ ادهوکراسی / ارزیابی گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی دنیسون / انواع فرهنگ سازمانی از نظر دنیسون / فرهنگ رسالتی یا مأموریتی / فرهنگ تداوم رویه / فرهنگ مشارکتی / فرهنگ انطباق‌پذیري / ارزیابی گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی دنیسون / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی کوك و لافرتی / معرفی چهار چوب مفهومی / فرهنگ‌هاي سازنده / فرهنگ‌هاي انفعالی / فرهنگ‌هاي تهاجمی / ارزیابی گونه‌شناسی کوك و لافرتی / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی چارلز هندي / انواع فرهنگ سازمانی از نظر چارلز هندي / فرهنگ باشگاهی (زئوس) / فرهنگ ایفاي نقش (آپولو) / فرهنگ کار یا وظیفه‌گرایی (آتنا) / فرهنگ اصالت وجود (دیونیسوس) / ارزیابی گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی چارلز هندي / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی شاين / فرهنگ اپراتوري (عملیاتی) / فرهنگ مهندسي / ديدگاه كاملاً واقع‌گرايانه / فرهنگ مديريتي (اجرايي) / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی فیزی / فرهنگ مبتني بر وظیفه / فرهنگ مبتني بر قدرت / فرهنگ مبتني بر موفقیت / فرهنگ مبتني بر حمايت / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی موژن / گرایش حمایتی / گرایش نوآوری / گرایش قانون‌گرایی / گرایش هدف‌گرایی / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی دنيسن و اسپريترز / فرهنگ توسعه‌ای / فرهنگ گروهی / فرهنگ عقلانی / فرهنگ سلسله‌مراتبی / گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی فرهی و همکاران / فرهنگ مکتبی / فرهنگ تحول‌گرا / فرهنگ تعالی‌گرا / فرهنگ آرمان‌گرا / فرهنگ قانون‌گرا / بُعد معنايي (فرهنگ راهبردمحور) / بُعد رفتاري (فرهنگ انسان محور) / بُعد زمينه‌اي (فرهنگ محيط‌محور) / بُعد ساختاري (فرهنگ قانون‌محور) / بُعد فرهنگي (فرهنگ ارزش‌محور) / جمع‌بندي گونه‌شناسی‌هاي فرهنگ سازمانی / رویکردي نقادانه بر انواع گونه‌شناسی فرهنگ سازمانی / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل پنجم: انواع فرهنگ سازمانی

مقدمه / فرهنگ کار / مفهوم فرهنگ کار / تعریف فرهنگ کار / آسيب‌شناسی فرهنگ کار در ایران / آسیب‌های خارجی فرهنگ کار در ایران / آسیب‌های داخلی فرهنگ کار در ایران / بهره‌وري؛ پیامد فرهنگ کار / فرهنگ سازماني مبتني بر كرامت انساني / مفهوم كرامت / فرهنگ سازماني تعالي‌گرا / ابعاد فرهنگ مبتني بر كرامت انساني / بُعد رفتاری / بُعد ساختاري / بُعد زمينه‌اي / بُعد معنايي / فرهنگ سازمانی دوسوتوان / دوسوتوانی سازمانی / اجزای دوسو توانی سازمانی / فرهنگ سازمانی دوسوتوان / فرهنگ دانش سازمانی / مفهوم فرهنگ دانش سازمانی / تعاریف فرهنگ دانش سازمانی / ابعاد فرهنگ دانش سازمانی / فرهنگ اعتماد / فرهنگ مشارکت / فرهنگ یادگیري / فرهنگ تسهیم دانش / رهبري دانش‌پرور / عوامل موثر بر فرهنگ دانش سازمانی / ویژگی‌های شغلی / ساختار سازمانی / فناوری اطلاعات و ارتباطات / نیروی انسانی (افراد) / فرهنگ دانش / اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش / فرهنگ سازمانی اخلاقی / مفهوم اخلاق / تعریف فرهنگ سازمانی اخلاقی / ابعاد فرهنگ سازمانی اخلاقی / فرهنگ اخلاقی حرفه‌ای / فرهنگ اخلاقی مراقبتی / فرهنگ اخلاقی مقرراتی / فرهنگ اخلاقی ابزاری / فرهنگ اخلاقی کارایی‌مدار / فرهنگ اخلاقی مستقل / پیامدهای فرهنگ سازمانی اخلاقی / فرهنگ سازماني كارآفرينانه / مفهوم فرهنگ سازماني كارآفرينانه / مدل‌هاي فرهنگ سازماني كارآفرينانه / ابعاد فرهنگ سازماني كارآفرينانه‌ / دیدگاه كورنوال و پرلمن / دیدگاه وينسلو / دیدگاه اكوال و همكارانش / دیدگاه فن / دیدگاه مك‌گوير / دیدگاه باسو و همكاران / دیدگاه كريزر و همكارانش / دیدگاه انگلن / فرهنگ نوآوري / مفهوم فرهنگ نوآوري / فرهنگ نوآوري / فرهنگ نشاط در سازمان / تعریف نشاط کارکنان در محيط کار / ماهيت شادی و نشاط در محيط کار / شادی و نشاط سازمانی با رویكردی بر رضایت شغلی کارکنان / شادی و نشاط سازمانی با رویكردی بر تعلق خاطر کارکنان / فرهنگ نشاط / یک راهنمای کاربردی برای افزایش نشاط سازمانی / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل ششم: فرهنگ حرفه‌ای

مقدمه / فرهنگ حرفه‌ای پلیس / فرهنگ سازمانی پلیس / عدالت و انصاف / خلاقيت و نوآوری / حميت و عزت سازمانی / همبستگی سازمانی / تعهد كاری و تعلق سازمانی / فرهنگ سازماني غيررسمي پليس / ميزان پيچيدگي يا ساده بودن زبان پليسي / ماهيت انسان (آيا انسان‌ها ذاتاً زشت سيرت‌اند؟) / ماهيت فعاليت و روابط انسان‌ها در فرهنگ سازماني پليس / ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني غیررسمی پليس / چرا برخي فرهنگ‌هاي سازماني سختگيرترند؟ / چرا پليس‌ها پنهانكار به نظر مي‌رسند؟ / آيا پليس‌ها براي پول كار مي‌كنند؟ / جذابيت‌ها و ناخوشايندي‌هاي شغل پليسي / مأموران پليس تا چه اندازه ملايمت دارند؟ / زندگي نظامي‌وار با جامعه‌پذيري دوباره / آيا شغل پليسي مردانه است؟ / پليس‌ها در جستجوي چه نوعي از بودن يا نبودن هستند؟ / الگوی فرهنگ سازمانی در سازمان‎های نظامی و انتظامی / فرهنگ حرفه‌ای دانشگاهیان / تعریف فرهنگ دانشگاهی / رویکردهای فرهنگ دانشگاهی / رویکرد سازمانی / رویکرد انسان‌شناختی / نظریه‌های فرهنگ دانشگاهی / نظریه‌ بیگلن / نظریه‌ کلب / نظریه‌ بچر / نظریه‌ شین / فرهنگ حرفه‌ای کتابداران / اهمیت حرفه کتابداری / ابعاد فرهنگ سازمانی در حرفه کتابداری / فرهنگ دانش‌محوری و توانمندی / فرهنگ استقلال‌گرایی / فرهنگ رهبری مشارکتی و انگیزشی / فرهنگ سازمانی در حرفه کتابداری / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

بخش دوم: پیشایندها و پیامدهای فرهنگ در سازمان

فصل هفتم: پیشایندها و تعاملات فرهنگ سازمانی

مقدمه / متغيرهاي تحول‌ساز فرهنگ سازماني / وجود چشم‌انداز روشن / تعهد مديريت عالي سازمان به تغيير / گزينش و جامعه‌پذيري افراد جديد و خاتمه فعاليت افراد ناسازگار / نظام شايستگي كاركنان و جبران خدمات / مديريت و رهبري مشاركتي / راهبرد واضح / سيستم ارزيابي عملكرد / فناوري با تأكيد بر فناوري اطلاعات / نحوه آموزش و پرورش نيروي انساني / انسجام داخلي سازمان / انطباق‌پذيري / نظام مديريت بر مبناي ارزش / تعامل پويا با محيط / انطباق با هدف و تعهدات راهبردي / پیشایندهاي فرهنگ سازمانی / فرهنگ عمومی سازمان / شوخ‌طبعي سازماني / بکارگیری طنز به عنوان شمشیر / بکارگیری طنز به عنوان سپر دفاعی / بکارگیری طنز برای تقویت ارزش‌های سازمانی / ساختار سازمانی / سرمايه اجتماعي / فناوری اطلاعات / رسانه‌های جمعی / تعاملات فرهنگ سازمانی / تعامل فرهنگ سازمانی با توسعه منابع انسانی / آموزش و توانمندسازي کارکنان در سایه فرهنگ سازمانی مولّد / الگوي تعاملی فرهنگ سازمانی و جامعه پذیري کارکنان / رابطه تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) و فرهنگ سازمانی / روابط متقابل فرهنگ سازمانی و توسعه منابع انسانی / نقش توسعه منابع انسانی در تقویت و توسعه ارزش‌ها / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل هشتم: پیامدهای فردی و شغلی فرهنگ سازمانی

مقدمه / پیامدهای فردی فرهنگ سازمانی / برند شخصي / ارزش‌ها و باورها / انگیزش / سبک زندگی‌ / تحمل ابهام / خلاقيت و نوآوري / خلاقیت و فرهنگ سازمانی / نوآوری و فرهنگ سازمانی / توانمندسازي كاركنان / توانمندسازي به عنوان يك عنصر ارتباطي / توانمندسازي به عنوان يك مفهوم انگيزشي / اخلاق حرفه‌اي / پیامدهای شغلی فرهنگ سازمانی / تعهد سازمانی / رضایت شغلی / رفتار شهروندی سازمانی / اعتماد سازمانی / کیفیت زندگی کاری / بیگانگی از کار / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل نهم: پیامدهای سازمانی فرهنگ سازمانی

مقدمه / مديريت و رهبری / مديريت / رهبري / ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ / خلق دانش / تسهیم دانش / کاربرد دانش / تسهیم دانش (اشتراک دانش – انتقال دانش) و فرهنگ سازمانی / پنهان کردن دانش و فرهنگ سازمانی / نگهداشت کارکنان / تغییر سازمانی / چابکی سازمانی / استراتژي سازمانی / کارآفرینی سازمانی / بهره‌وری سازمانی / عملکرد سازمانی / برنامه‌ریزی عملکرد / آموزش / تجدید‌نظر در عملکرد / انضباط سازمانی / شيوه رهبرى / ساختار / آموزش / بالندگی سازمانی / فرهنگ توسعه‌ای / فرهنگ گروهي / فرهنگ عقلاني / فرهنگ سلسله‌مراتبي / مسئوليت اجتماعي / بُعد اقتصادی / بُعد قانونی / بُعد اخلاقی / بُعد عمومی و ملی / تصوير سازمانی / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

بخش سوم: ابزارهای فرهنگی در مدیریت سازمان

فصل دهم: جامعه‌پذیری سازمانی؛ ابزار آموزش فرهنگ سازمانی

مقدمه / تعاریف جامعه‌پذیری سازمانی‌ / اهمیت جامعه‌پذيري سازماني / ابعاد جامعه‌پذیري سازماني / محتواي جامعه‌پذیري سازماني / مراحل جامعه‌پذیری سازماني / مرحله اول؛ پيش از ورود یا پيش‌بيني جامعه‌پذیري / مرحله دوم؛ رویارویي / مرحله سوم: تغيير و فراگيری یا دگرگوني / برنامه جامعه‌پذیري انتظاري / تاكتيك‌هاي جامعه‌پذيري سازماني / فعالیت‌های افراد در درون سازمان / مولفه‌های موفقیت جامعه‌پذیری سازمانی / سطوح موفقیت در جامعه‌پذیری سازمانی / حوزه‌های معنایی جامعه‌پذیری سازمان / دیدگاه فلدمن در جامعه‌پذیری سازمانی / رهنمودهایی جهت مدیریت فرایند جامعه‌پذیري سازماني / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

فصل یازدهم: هوش فرهنگی؛ ابزار مدیریت تفاوت‌های فرهنگی

مقدمه / مفهوم هوش فرهنگي / تعریف هوش فرهنگي / نگرش چهار عاملي در سنجش هوش فرهنگي / استراتژي هوش فرهنگي / دانش هوش فرهنگي / انگيزش هوش فرهنگي / رفتار هوش فرهنگي / ابعاد هوش فرهنگی / هوش فرهنگی شناختی (سر یا ذهن) / هوش فرهنگی انگیزشی (احساسی یا روانی/ قلب یا دل) / هوش فرهنگی فراشناختی / هوش فرهنگی رفتاري (فیزیکی/ بدن یا جسم) / در نظر گرفتن تفاوت‌ها / ناکامی میان فرهنگی / مزایای هوش فرهنگي / آگاهی از نقاط قوت و ضعف هوش فرهنگی خود / توسعه شخصی / آگاهی از نقاط قوت و ضعف دیگران / مراحل رشد هوش فرهنگی / مرحله اول؛ واکنش به محرک‌های خارجی / مرحله دوم؛ شناخت هنجارهای دیگر فرهنگ‌ها / مرحله سوم؛ همراهی با قواعد و هنجارهای سایر فرهنگ‌ها / مرحله چهارم؛ تلفیق هنجارهای فرهنگی متمایز در رفتارهای جایگزین / مرحله پنجم؛ کنش رفتاری بر مبنای شناخت دقیق شیوه تغییر فرهنگ / انواع شخصیت‌ها در هوش فرهنگی / محلی / تحلیلگر / شهودی / سفیر / تقلیدی / توسعه هوش فرهنگی / رهبری میان فرهنگی / آموزش میان فرهنگی / پیشایندهای هوش فرهنگي / شخصيت / پیامدهای هوش فرهنگي / پیامدهای فردی / تعاملات اجتماعی / انگیزه توفیق‌طلبي / رفتار کارآفرینانه / پیامدهای سازمانی / سلامت سازماني / عملكرد سازمانی / رهبری / بهره‌وری / پیامدهای سازمانی / اثربخشي مذاكره بين فرهنگي / عدم اطمينان محيطي / شوك فرهنگي / سازگاری میان‌فرهنگي / سوالات پایان فصل / منابع و ماخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر آذر صائمیان – دکتر جواد فقیهی‌پور – مهندس الیاد فیروز‌آذر

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران

شابک

978-600-8171-79-9

سال انتشار

1397

تعداد صفحات

‏‫394

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.