برچسب: دانشگاه تهران

 

تعریف خود کارآمدی

خود کارآمدی تعریف خود کارآمدی در هنگام مواجهه با یک چالش، آیا می‌توانید برخیزید و...
497 بازدید 1401/07/27 0
 

حفظ نگرش مثبت

حفظ نگرش مثبت 1- برای خود بیانیه مأموریت شخصی بنویسید آیا شما بیانیه مأموریت شخصی دارید؟...
134 بازدید 1401/07/22 0
 

تغییر نگرش منفی

تغییر نگرش منفی 1- فهم کنید که چگونه نگرش بر زندگی شما تأثیر می‌گذارد نگرش...
255 بازدید 1401/07/22 0
 

هوش نگرشی شخصی

هوش نگرشی شخصی نگاه منفی به زندگی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامتی، روابط و احساس...
210 بازدید 1401/07/22 0