برچسب: AQ

 

سوگیری‌های شناختی

تعریف سوگیری در زبان انگلیسی واژه بایاس (Bias) به معنی تمایل داشتن به یک سمت،...
95 بازدید 1402/09/27 0
 

تحریف شناختی

تحریف شناختی تحریف‌های شناختی روشی است که ذهنمان ما را در مورد موضوعی که حقیقت...
70 بازدید 1402/09/27 0
 

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی خطاهای شناختی از جمله بحث‌های مهم در حوزه مدیریت و روانشناسی محسوب می‌شوند. این...
79 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی سازمانی

هوش نگرشی سازمانی نگرش منفی می‌تواند کارکردهای حیاتی سازمان را تهدید کند. همچنین می‌تواند مانند...
90 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی شخصی

هوش نگرشی شخصی نگاه منفی به زندگی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامتی، روابط و احساس...
80 بازدید 1402/09/27 0
 

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد وقتی صحبت از موفقیت می‌شود، تصور می‌کنیم که افرادی که...
82 بازدید 1402/09/27 0