برچسب: Attitude

 

انواع تحریف‌های شناختی

انواع تحریف‌های شناختی آرون بک اولین کسی بود که تئوری تحریف‌های شناختی را ارائه کرد...
94 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی سازمانی

هوش نگرشی سازمانی نگرش منفی می‌تواند کارکردهای حیاتی سازمان را تهدید کند. همچنین می‌تواند مانند...
112 بازدید 1402/09/27 0
 

هوش نگرشی شخصی

هوش نگرشی شخصی نگاه منفی به زندگی می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامتی، روابط و احساس...
92 بازدید 1402/09/27 0
 

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد

ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد وقتی صحبت از موفقیت می‌شود، تصور می‌کنیم که افرادی که...
109 بازدید 1402/09/27 0
 

ماهیت هوش نگرشی

قدرت نگرش موفقیت از طریق نگرش حاصل می‌شود. نگرش شما نسبت به هر چیزی در...
109 بازدید 1402/09/27 0
 

تفاوت نگرش مثبت و منفی

تفاوت نگرش مثبت و منفی افرادی با نگرش مثبت قطعاً تفاوت‌های اساسی با افراد دارای...
130 بازدید 1402/09/27 0