کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ ارتباط غیرکلامی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف و مفاهیم ارتباط غیرکلامی

مقدمه/ اهمیت ارتباط غیرکلامی / تعریف ارتباط غیرکلامی / کارکردهای ارتباط غیرکلامی / نقش‌های ارتباط غیرکلامی / ابعاد ارتباط غیرکلامی / 1- زبان بدن / 2- ظاهر فیزیکی / 3- فرا زبان / 4- پروگزمیک (فضای شخصی) / 5- هپتیک یا لمس (ارتباط لمسی) / 6- کرونمیک (زمان‌بندی شناسی) / 7- آرتیفکت / اثربخشی ارتباط غیرکلامی در تماس‌های تصویری / 1- به یاد داشته باشید که دیده می‌شوید / 2- مراقب زبان بدن خود باشید / 3- تلفن خود را کنار بگذارید / 4- به دوربین نگاه کنید / 5- از حرکات زیاد دست اجتناب کنید / 6- از حالات صورت خود آگاه باشید / بهبود ارتباط غیرکلامی / 1- استرس خود را کنترل کنید / 2- آگاهی هیجانی خود را توسعه دهید / منابع و مأخذ فصل          

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم زبان بدن

تعریف زبان بدن / انواع زبان بدن / 1- زبان بدن مثبت / 1-1- سر خود را به یک طرف متمایل کنید / 1-2- دستان خود را خیلی سریع با هم مالش دهید / 1-3- کف دست‌ها رو به بالا قرار دهید / 1-4- مستقیم و با شانه‌های رو به عقب بایستید / 1-5- چانه یا ریش خود را نوازش کنید / 1-6- متمایل شوید / 1-7- ارتباط چشمی مستقیم برقرار کنید / 1-8- سر خود را تکان دهید / 1-9- لبخند بزنید / 1-10- پیاده‌روی سریع / 1-11- محکم دست بدهید / 2- زبان بدن منفی (دفاعی) / 2-1- بازوهای صلیبی بر روی سینه / 2-2- صلیبی کردن پاها / 2-3- ناخن جویدن / 2-4- قرار دادن دست روی گونه / 2-5- ایستاده و دست به پشت / 2-6- ایستادن با دستانی بر روی باسن / 2-7- ضربه زدن با انگشتان / 2-8- نیشگون گرفتن پل بینی / 2-9- مالیدن یا لمس بینی / 2-10- مالیدن چشم / 2-11- استیپلینگ کردن انگشتان / 2-12- قرار دادن سر در بین دستان / 2-13- مچ پای قفل شده / 2-14- کشیدن گوش (ور رفتن با گوش) / 2-15- ژست برگ انجیر / 2-16- بی‌قراری دست یا بازو / 2-17- نگاه کردن به پایین / 2-18- حالات ریز صورت / 2-19- پیچاندن موها / 2-20- نشستن در لبه صندلی / ابعاد زبان بدن / 1- حالات صورت / 2- چشم‌ها / 2-1- نگاه خیره / 2-2- پلک زدن / 2-3- اندازه مردمک چشم / 2-4- ارتباط چشمی / 3- دهان / 3-1- غنچه کردن لب‌ها (فشار لب‌ها) / 3-2- گاز گرفتن لب / 3-3- پوشاندن دهان / 3-4- بالا یا پایین ببردن دهان / 4- حرکات / 4-1- حرکات دست  / 4-2- دست دادن / 4-2-1- دست دادن غالب / 4-2-2- دست دادن مطیعانه / 4-2-3- دست دادن دو دستی / 4-2-4- دست دادن ماهی خیس / 4-2-5- دست دادن یک دسته هویج / 4-3- حرکات سر / 5- بازوها و پاها / 5-1- فیجیتینگ (بی‌قراری یا بازیگوشی یا ور رفتن) / 6- ژست / تقویت اعتمادبه‌نفس از طریق زبان بدن / زبان بدن در فرایند مصاحبه شغلی / 1- ژست / 2- ارتباط چشمی / 3- نظافت شخصی / 4- لباس مصاحبه / 5- زبان بدن / چگونه با زبان بدن ارتباط برقرار کنیم / روش 1: فهم مفاهیم زبان بدن / 1- از زبان بدن گشوده استفاده کنید / 2- زبان بدن هیجانی را شناسایی کنید / 3- از انسداد خودداری کنید / 4- هنگامی که یک شخص دروغ می‌گوید را تشخیص دهید / 5- فاصله‌گذاری را در نظر بگیرید / 6- الگوهای زبان بدنتان را شناسایی کنید / روش 2: استفاده از حرکات برای برقراری ارتباط / 1- هنگام صحبت از حرکات دست استفاده کنید / 2- در سرتاسر اتاق حرکت کنید / 3- نمادها را تشخیص دهید / 4- ژست خوبی داشته باشید / 5- شخص دیگری را آینه کنید / 6- از حرکاتی که نشان‌دهنده عصبی بودن یا عدم اعتمادبه‌نفس است اجتناب کنید / روش 3: تفسیر حالات صورت / 1- نسبت تسلط بصری را در نظر بگیرید / 2- برای ارسال پیام از ارتباط چشمی استفاده کنید/ 3- جلوه‌های تأثیرگذار را درک کنید / 4- از حالت دفاعی بپرهیزید / 5- مراقب عدم تعلق‌خاطر باشید / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: تفسیر زبان بدن

چگونگی تفسیر زبان بدن دیگران / روش 1: خواندن نشانه‌های هیجانی  / 1- به دنبال نشانه‌های گریه باشید / 2- به دنبال نشانه‌های خشم و یا تهدید باشید / 3- به دنبال سیگنال‌های اضطراب باشید / 4- به دنبال حالات خجالت باشید / 5- به نشانه‌های غرور توجه کنید / روش 2: خواندن نشانه‌های رابطه‌ای  / 1- پروگزمیک و هپتیک یا فاصله‌گذاری و لمس کردن را ارزیابی کنید  / 2- چشمان شخص را بخوانید / 3- حرکات را ببینید / روش 3: خواندن نشانه‌های جذابیت / 1- ارتباط چشمی را ارزیابی کنید / 2- مراقب حالات خاص صورت باشید / 3- ژست‌ها، حرکات و موضع را در نظر بگیرید / روش 4: خواندن نشانه‌های قدرت / 1- به ارتباط چشمی توجه کنید / 2- حالات صورت را ارزیابی کنید / 3- حرکات و موضع را ارزیابی کنید / 4- نحوه مدیریت فضای شخصی را در نظر بگیرید / 5- نحوه و زمان لمس شخص را مشاهده کنید / روش 5: فهم زبان بدن / 1- بدانید که خواندن زبان بدن یک کار پیچیده است / 2- به یاد داشته باشید که تفاوت‌های فردی را در نظر بگیرید / 3- توجه داشته باشید که زبان بدن با توجه به فرهنگ متفاوت است / روش 6: خواندن زبان بدن / 1- حالات صورت را مشاهده کنید / 2- مراقب ارتباط چشمی باشید / 3- به بازوها و دست‌های شخص مقابل خود توجه کنید / 4- نحوه نشستن شخص مقابل خود را مشاهده کنید / 5- به هرگونه وول خوردن توجه کنید / 6- به نحوه ایستادن یا لمس کردن شخص مقابل توجه کنید / روش 7: خواندن زبان بدن در شرایط خاص / 1- به نحوه غذا خوردن توجه کنید / 2- افراد را در حین مباحثه تماشا کنید / 3- به چگونگی آرامش شخص مقابل توجه کنید / 4- در هنگام راه رفتن به سرعت شخص مقابل با خودتان دقت کنید / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تقویت زبان بدن

ایجاد یک تأثیر خوب از طریق زبان بدن / قسمت 1: انتقال اعتمادبه‌نفس / 1- محکم دست بدهید / 2- ژست خود را آرام نگه دارید، اما قوز نکنید / 3- ارتباط چشمی مناسبی را حفظ کنید / 4- دستان خود را در حالت آرام قرار دهید / 5- موضع خود را گسترش دهید / قسمت 2: گشوده باشید / 1- بازوهای خود را صلیبی نکنید / 2- بدن خود را با شخص مقابل هماهنگ کنید / 3- کمی به داخل خم شوید / 4- پاها را به سمت شخص مقابل قرار دهید / قسمت 3: بروز مثبت بودن و مهربانی / 1- سر تکان دهید و در صورت امکان لبخند بزنید / 2- آینه شخص مقابل باشید  / 3- درست بخندید / قدرتمند دیده شدن از طریق زبان بدن / قسمت 1: توجه به حالات صورت / 1- حالات صورت را درک کنید / 2- ارتباط چشمی برقرار کنید / 3- به حرکات دهان توجه کنید / قسمت 2: توجه به دست‌ها، بازوها و پاها / 1- حرکات بازو و دست را در نظر بگیرید / 2- از نشانه‌های مثبت و تأملی استفاده کنید / 3- از علائمی که ممکن است با رفتار منفی روبرو شوند آگاه باشید / 4- با قدرت دست بدهید / 5- توجه به قرارگیری پاها / قسمت 3: توجه به ژست بدن / 1- بر روی یک تصویر قدرتمند تمرکز کنید / 2- قدرت را در وضع بدنی خود نشان دهید / قسمت 4: توجه به حرکات و ایما و اشاره‌ها / 1- رفتارهای ناخودآگاه بدن را یادداشت کنید / 2- از تن صدای خود آگاه باشید / 3- از حرکات دست استفاده کنید / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – ساناز مصطفوی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-50-7

سال انتشار

1400

تعداد صفحات

146

قطع

رقعی

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مهارت‌های ارتباطی اثربخش؛ ارتباط غیرکلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.