کتاب رفتار‌شناسی دیسک

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان  (رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت – انجمن مدیریت ایران)

 

«مهندسی و توسعه رفتار»

شناخت ویژگی‌های شخصیتی و تیپ‌شناسی این امکان را میسر می‌سازد تا در ارتباط با دیگران رفتارهای مناسب و آگاهانه شکل گیرد. اگر مدیری با ویژگی‌های پنهان و آشکار شخصیتی همکاران خود آشنا باشد، می‌تواند ضمن توجه به این ویژگی‌ها، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه همکاران را در مسیر توسعه فردی و سازمانی مهیا و میسر نماید.

یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های هستی نیز شناخت ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری انسان‌ها است. این موضوع ضمن آنکه جذابیت‌های بالا دارد همچنان به عنوان یک راهنمای انسان‌شناسی جایگاه ارزشمندی در ارتباطات فردی و سازمانی دارا می‌باشد. شناخت خود و مدیریت بر خود نیز یکی از عوامل توسعه فردی می‌باشد که این روزها با کمک ابزارها و سنجه‌های مختلف می‌توان به شناسایی برخی از ویژگی‌ها دست یافت و برای اصلاح، کاهش و یا ارتقای آن برنامه‌ریزی نمود.

بنیادی‌ترین اهداف علوم رفتاری را می‌توان در سه بعد بیان کرد. اول تفسیر و تبیین رفتار، دوم پیش‌بینی رفتارهای آتی و سوم مهندسی و تغییر رفتارها. با این مقدمه کتاب حاضر ضمن معرفی مدل ریسک و ابعاد مؤلفه‌های اصلی این مدل، بر این نکته تأکید دارد که رفتار عبارت است از کلیه عمل و عکس‌العمل‌های قابل‌مشاهده از یک فرد در موقعیت‌ها و شرایط متفاوت که همه ما به نسبت‌های متفاوت از همه این تمایلات برخوردار هستیم. اما همواره میزان یک یا دو تمایل رفتاری در ما بیشتر دیده می‌شود که به آن سبک‌های غالب می‌گویند. شناسایی این سبک‌های غالب به مدیران کمک می‌کند تا در مدیریت سرمایه‌های انسانی کلیه ویژگی‌های رفتاری از جمله محافظه‌کاری، جسارت، ریسک‌پذیری، قاطعیت، واقع‌گرایی، درون‌گرا و برون‌گرا بودن و بسیاری از ویژگی‌های دیگر را در نظر داشته و فرد مناسب را برای جای مناسب انتخاب نماید و امکان توسعه فردی و سازمانی را نیز با توجه به نتایج این آزمون‌ها مهیا نماید.

مطالعه این کتاب برای مدیران، استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه علوم انسانی و مدیریت بسیار سودمند بوده و کمک می‌نماید تا درک بهتری از ماهیت رفتار انسان حاصل شود و بتوان نسبت به بهره‌گیری از این علوم و مهندسی و بهبود رفتارها برنامه‌ریزی نمود.

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی مدل دیسک

مقدمه / تیپ رفتاری / ویژگی‌های تیپ رفتاری / 1- برونگرا یا درون‌گرا / راه تشخیص جزئی‌نگر یا کلی‌نگر / 2- جزئی‌نگر یا کلی‌نگر / راه تشخیص احساسی یا منطقی / 3- احساسی یا منطقی / راه تشخیص داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار / 4- داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار / راه تشخیص داوری‌کننده یا ملاحظه‌کار / شناخت تیپ رفتاری / قانون پلاتینیوم / رفتارشناسی دیسک / دیسک؛ ابزار رفتارشناسی یا شخصیت‌شناسی / تفاوت سبک شخصیتی با سبک رفتاری / اهداف رفتارشناسی دیسک / حوزه کاربرد رفتارشناسی دیسک / ابعاد چهارگانه رفتارشناسی دیسک / 1- تیپ رفتاری قرمز / 2- تیپ رفتاری زرد / 3- تیپ رفتاری سبز / 4- تیپ رفتاری آبی / ابعاد دوگانه رفتارشناسی دیسک / 1- بعد عمودی دیسک (محتاط/ جسور) / 2- بعد افقی دیسک (پرسشگر/ پذیرش) / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم: تیپ رفتاری قرمز

1- مقدمه / 2- ویژگی‌ها / خصوصیات قرمزها / نقاط قوت قرمزها / نقاط ضعف قرمزها / تمایلات قرمزها / انگیزش قرمزها / ترس‌های قرمزها / محیط مطلوب قرمزها / 3- ارتباطات / ارتباطات کلامی قرمزها / زبان بدن قرمزها / معاشرت قرمزها / خرسندی قرمزها / ناراحتی قرمزها / دوستان قرمزها / مواجهه قرمزها با فشار و استرس / گوش دادن / حضور در جلسات / جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم / استراتژی‌های ارتباطی قرمزها / 4- کارکردها / عملکرد قرمزها / روش‌های انجام کار قرمزها / اثربخشی قرمزها / عملکرد تیمی قرمزها / تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر قرمزها / حل مسئله قرمزها / ریسک‌پذیری قرمزها / تحلیل اطلاعات قرمزها / تصمیم‌گیری قرمزها / تعاملات کسب‌وکار قرمزها / قرمزها در نقش بازاریاب / قرمزها در نقش فروشنده / قرمزها در نقش مشتری / مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری قرمز / تعاملات آموزشی قرمزها / سبک یادگیری قرمزها / نحوه تدریس قرمزها / ویژگی‌های مدرس قرمز / حوزه‌های رشد مدرس قرمز / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم: تیپ رفتاری زرد

1- مقدمه / 2- ویژگی‌ها / خصوصیات زردها / نقاط قوت زردها / نقاط ضعف زردها / تمایلات زردها / انگیزش زردها / ترس‌های زردها / محیط مطلوب زردها / 3- ارتباطات / ارتباطات کلامی زردها / زبان  بدن زردها / معاشرت زردها / خرسندی زردها / ناراحتی زردها / دوستان زردها / مواجهه زردها با فشار و استرس / گوش دادن / حضور در جلسات / جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم / استراتژی‌های ارتباطی زردها / 4- کارکردها / عملکرد زردها / روش‌های انجام کار زردها / اثربخشی زردها / عملکرد تیمی زردها / تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر زردها / حل مسئله زردها / ریسک‌پذیری زردها / تحلیل اطلاعات زردها / تصمیم‌گیری زردها / تعاملات کسب‌وکار زردها / زردها در نقش بازاریاب / زردها در نقش مشتری / مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری زرد / تعاملات آموزشی زردها / سبک یادگیری زردها / نحوه تدریس زردها / ویژگی‌های مدرس زرد / حوزه‌های رشد مدرس زرد / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تیپ رفتاری سبز

1- مقدمه / 2- ویژگی‌ها / خصوصیات سبزها / نقاط قوت سبزها / نقاط ضعف سبزها / تمایلات سبزها / انگیزش سبزها / ترس‌های سبزها / محیط مطلوب سبزها / 3- ارتباطات / ارتباطات کلامی سبزها / زبان  بدن سبزها / معاشرت سبزها / خرسندی سبزها / ناراحتی سبزها / دوستان سبزها / مواجهه سبزها با فشار و استرس / گوش دادن / حضور در جلسات / جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم / استراتژی‌های ارتباطی سبزها / 4- کارکردها / عملکرد سبزها / روش‌های انجام کار سبزها / اثربخشی سبزها / عملکرد تیمی سبزها / ‌تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر سبزها / حل مسئله سبزها / ریسک‌پذیری سبزها / تحلیل اطلاعات سبزها / تصمیم‌گیری سبزها / تعاملات کسب‌وکار سبزها / سبزها در نقش بازاریاب / سبزها در نقش مشتری / مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری سبز / تعاملات آموزشی سبزها / سبک یادگیری سبزها / نحوه تدریس سبزها / ویژگی‌های مدرس سبز / حوزه‌های رشد مدرس سبز / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تیپ رفتاری آبی

1- مقدمه‌ / 2- ویژگی‌ها / خصوصیات آبی‌ها / نقاط قوت آبی‌ها / نقاط ضعف آبی‌ها / تمایلات آبی‌ها / انگیزش آبی‌ها / ترس‌های آبی‌ها / محیط مطلوب آبی‌ها / 3- ارتباطات / ارتباطات کلامی آبی‌ها / زبان  بدن آبی‌ها / معاشرت آبی‌ها / خرسندی آبی‌ها / ناراحتی آبی‌ها / دوستان آبی‌ها / مواجهه آبی‌ها با فشار و استرس / گوش دادن / حضور در جلسات / جهت دعوت به یک جلسه/ مراسم / استراتژی‌های ارتباطی آبی‌ها / 4- کارکردها / عملکرد آبی‌ها / روش‌های انجام کار آبی‌ها / اثربخشی آبی‌ها / عملکرد تیمی آبی‌ها / ‌تمرینات کاربردی برای عملکرد بهتر آبی‌ها / حل مسئله آبی‌ها / ریسک‌پذیری آبی‌ها / تحلیل اطلاعات آبی‌ها / تصمیم‌گیری آبی‌ها / تعاملات کسب‌وکار آبی‌ها / آبی‌ها در نقش بازاریاب / آبی‌ها در نقش مشتری / مشاغل پیشنهادی برای تیپ رفتاری آبی / تعاملات آموزشی آبی‌ها / سبک یادگیری آبی‌ها / نحوه تدریس آبی‌ها / ویژگی‌های مدرس آبی / حوزه‌های رشد مدرس آبی / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تفاوت‌های تیپ‌های رفتاری

مقدمه / ویژگی‌ها‌ / تشخیص تیپ رفتاری / انتظارات از دیگران / عوامل انگیزشی / نحوه انگیزه دادن / اولویت‌ها / تأکیدات / ارزش‌ها / اهداف / نگرش‌‌‌ نسبت به کار / ترس‌ها / اوقات فراغت / ارتباطات اثربخش / نحوه مواجهه با تعارض / فرهنگ کاری / 1- ترویج‌ها / 2- ناپسندها / 3-  مزایا / 4- معایب / سبک رهبری / کار تیمی / نظام جبران خدمت / مدیریت تغییر / استراتژی‌های تعامل و مذاکره / یک ارائه مطلوب / نقاط قوت / نقاط ضعف / اقدامات اصلاحی / 1- اقدامات اصلاحی در محیط کار / 2- اقدامات اصلاحی در فروش و خدمات‌ / 3- اقدامات اصلاحی در تقابل اجتماعی / 4- اقدامات اصلاحی در محیط‌های یادگیری / منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: الگوهای مدل دیسک

مقدمه / ارزیابی دیسک / 1- الگوی توسعه‌دهنده (High D) / 2- الگوی الهام‌بخش (High DI) / 3- الگوی نتیجه‌گرا (DI) / 4- الگوی هدایت‌کننده (DS) / 5- الگوی خلاق (DC) / 6- الگوی ارتقاء دهنده (High I) / 7- الگوی متقاعدکننده (ID) / 8- الگوی ارزیاب (IC) / 9- الگوی مشاور (IS) / 10- الگوی متخصص (High S) / 11- الگوی نائل شونده (SD)‌ / 12- الگوی نماینده (SI) / 13- الگوی کمک‌کننده (SC) / 14- الگوی جستجوگر (SCD) / 15- الگوی متفکر هدفمند (High C) / 16- الگوی آموزش‌دهنده (CD) / 17- الگوی دیپلماتیک (CI) / 18- الگوی متبحر (CIS) / 19- الگوی کمال‌گرا (CS) / 20- الگوی آرمانگرا (CSD) / منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: آزمون مدل دیسک

مقدمه / خطاهای رایج در هنگام آزمون مدل دیسک / آزمون دیسک بدون گراف / آزمون دیسک با گراف / منابع و مأخذ فصل

منابع و مآخذ

نظرات برخی از خوانندگان کتاب رفتارشناسی دیسک

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر ایوب امیری – حسین مهدوی‌نسب

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران

شابک

978-600-8171-20-0

سال انتشار

1399

تعداد صفحات

‏‫195

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب رفتار‌شناسی دیسک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.