کتاب مدیریت بین ‌نسلی سازمانی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

پیشگفتار دکتر آذر صائمیان (رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی و قائم‌مقام دبیر کل انجمن مدیریت ایران)

 

«ارزش‌آفرینی از طریق مدیریت بین ‌نسلی»

تفاوت نسلی و شکاف نسلی پدیده‌ای است که همه سازمان‌ها در همه جوامع با آن مواجه هستند. مدیران این سازمان‌ها همواره تلاش دارند تا با درک شرایط و مقتضیات نسل‌های مختلف بتوانند گرایش‌ها، رفتارها، انتظارات، عادت‌ها و انگیزه‌های این نسل‌ها را همسو نمایند تا به قابلیت‌های جدید دسترسی داشته باشند. دائره‌المعارف ویکی‌پدیا شکاف نسلی را به عنوان تفاوت گسترده فرهنگی در هنجارهای نسل جوان و نسل قدیم توصیف کرده است که این تفاوت‌ها عمدتاً در نوع تجارب، ادراکات، رفتارها و نگرش‌هایی می‌باشد که به‌تدریج شکل گرفته و نهادینه شده است. عمده‌ترین تفاوت‌ها را می‌توان در آرمان‌ها، اهداف، تنوع به‌کارگیری فناوری در زندگی روزمره، وابستگی‌های گروهی و حزبی، پوشش ظاهری، ادبیات نگارشی و گویشی، سبک زندگی و مفاهیم و اصطلاحات هر نسل (کلید واژه‌هایی که گویای یک فلسفه و رویکرد فکری است) عنوان کرد.

سرمایه‌های انسانی سازمان همواره در طیفی از سنین جوانی، میان‌سالی و کهن‌سالی قرار دارند. این نسل‌ها با عناوینی مانند نسل خاموش، نسل انفجار جمعیت (75 میلیون نفر در ایالات‌متحده)، نسلY، نسل Z، نسل آلفا و… شناخته می‌شود که به ترتیب نسل کهن‌سال تا نوجوانان را شامل می‌شوند. ویژگی‌های هر نسل با توجه به رخدادهای تاریخی، اجتماعی و صنعتی دوران زندگی این افراد در شکل‌گیری اهداف و رفتارهای سازمانی مؤثر می‌باشد و به همین دلیل مطالعه و بررسی پیرامون آن به سازمان کمک می‌کند تا این شکاف بین ‌نسلی را مدیریت کند.

مدیریت بین ‌نسلی بیش از آنکه یک اقدام مدیریتی باشد یک رویکرد نظام‌مند جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین ‌نسلی در سازمان تلقی می‌شود. رویکردی که به جای تفاوت قائل شدن میان نسل‌ها بر ارزش‌های محوری تمرکز می‌کند و تلاش دارد تا با تعامل و همسویی و ایجاد توازن میان خرد و خردورزی و نوآوری و تکنولوژی به خلق ارزش بپردازد. در این راستا ترغیب به برگزاری جلسات مشترک و یادگیری بین‌ نسلی نه تنها به توسعه و بهبود روابط می‌انجامد بلکه ضمن تقویت بنیان‌های ارزشی، چابک‌سازی و پویایی سازمانی را به ارمغان می‌آورد.

با توجه به تفاوت چشمگیر نسل‌های مختلف در سازمان‌ها، نگارندگان این اثر علمی تلاش دارند تا با بررسی ویژگی‌های هر نسل و شناخت رویکردهای آنان، چگونگی برنامه‌ریزی و مدیریت بین ‌نسلی سازمانی را تبیین نمایند. مطالعه این کتاب ارزشمند به رهبران و مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند تا ضمن آشنایی با ویژگی‌ها و ارزش‌های بنیادین نسل‌های مختلف، مجموعه اقداماتی را در برنامه‌های خود لحاظ نمایند که ضمن کاهش شکاف بین ‌نسلی بتوانند نسبت به انسجام ارزشی و هویت‌بخشی از طریق جلسات هم‌اندیشی نسبت به همسویی رویکردهای مدیران با تجربه و چابکی مدیران جوان، در سازمان فضایی ایجاد کنند که ارزش‌های محوری پایداری از طریق حمایت‌گری و همدلی جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های حداکثری سرمایه‌های انسانی در سازمان میسر و ممکن گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: مروری بر نسل‌ها

فصل اول: نسل و کوهورت

مقدمه / مفهوم نسل / نکات مهم در زمینه نسلی / تعریف کوهورت‌ / تعریف مرزهای کوهورت / انواع وضعیت روابط بین نسل‌ها / 1- تفاوت نسلی / 2- فاصله نسلی / 3- شکاف نسلی / انواع شکاف نسلی / 4- گسست نسلی / تقابل نسلی / دسته‌بندی نسلی / 1- دسته‌بندی نسلی ایرانی / 2- دسته‌بندی نسلی جهانی / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ویژگی‌های نسلی

مقدمه / نسل اول؛ نسل گمشده / نسل دوم؛ نسل بزرگان / نسل سوم؛ نسل سنت‌گرایان / نسل چهارم؛ نسل بومرها / ویژگی‌های مشترک نسل بومرها / نسل جونز / نسل پنجم؛ نسل X / ویژگی‌های مشترک نسل X / نسل ششم؛ نسل Y / ویژگی‌های مشترک نسل Y / نسل C / نسل هفتم؛ نسل Z / نسل هشتم؛ نسل α / سیر تکامل نسلی نیروی کار / منابع و مأخذ فصل

بخش دوم: تفاوت نسل‌ها

فصل سوم‌: تفاوت‌های نسلی در محیط کار

تفاوت‌های نسلی / شباهت‌های نسلی / چالش‌های نسلی / میز مشترک یا فضای کاری مشترک / طراحی داخلی دفتر کار به صورت ‌«فضای باز» / افسانه‌ها و تفاوت‌های اغراقی / اهرم نقاط قوت هر نسل / استراتژی‌های یکپارچه‌سازی تفاوت‌های نسلی در سازمان / منتورینگ معکوس / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: تفاوت‌های نسلی در ارزش‌های کاری

ارزش‌های کاری / تحول در ماهیت ارزش‌های کاری / ارزش‌های کاری چندبعدی کارکنان نسل Y / ارزش‌های کاری کارکنان نسل‌های مختلف / کار معنادار / مقایسه ارزش‌های کاری در نسل‌های مختلف / تفاوت‌های نسلی در اخلاق کاری / تحمل برای برآورده شدن خواسته‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تفاوت‌های نسلی در انگیزش کارکنان

عوامل انگیزشی ترجیحی / عوامل برانگیختگی شغلی / نوع سازمان ترجیحی / عوامل تعیین‌کننده جستجوی شغل / ابزارهای انگیزه‌بخشی ترجیحی نسل‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: تفاوت‌های نسلی در نگرش کاری

تفاوت‌های نسلی در تعلق‌خاطر کارکنان / 1- ارتقای تعلق خاطر کارکنان نسل بومرها / 2- ارتقای تعلق خاطر کارکنان نسل X / 3- ارتقای تعلق خاطر کارکنان نسل Y / به رسمیت شناختن کارکنان / تفاوت‌های نسلی در تعادل بین زندگی و کار / تفاوت‌های نسلی در وفاداری کارکنان / تفاوت‌های نسلی در مثبت‌نگری کارکنان / تفاوت‌های نسلی در پذیرش تغییر / تفاوت‌های نسلی در نگرش به فناوری / تفاوت‌های نسلی در تعهد سازمانی کارکنان / تفاوت‌های نسلی در رضایت شغلی / تفاوت‌های نسلی در نشاط سازمانی / تفاوت‌های نسلی در درگیری شغلی / اعتیاد به کار / ارتباطات تهاجمی / رفتار پرخاشگری منفعلانه؛ بی سر و صدا از بیرون، پر سر و صدا در درون / تفاوت‌های نسلی در افسردگی / حضورگرایی / منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: تفاوت‌های نسلی در روابط کارکنان

روابط کارکنان / 1- مشارکت کارکنان / صدای کارکنان / 2- ارتباطات / 2-1- کانال‌های ارتباطی ترجیحی / 2-2- ترجیحات ارتباطی / اتیکت / 3- سرپرستی / 4- کار تیمی / 4-1- انطباق افراد با ترجیحات نسلی در یک تیم مؤثر / 4-2- ویژگی‌های نسل‌های مختلف از دیدگاه کار تیمی / 4-3- مزایای تیم کاری چند نسلی / 5- قوانین / 6- توانمندسازی/ خودمختاری / منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تفاوت‌های نسلی در تعارضات

تعارض نسلی / انسجام نسلی / تعارض بین نسلی / انحراف در محیط کار / ریشه‌های بالقوه تعارض بین نسلی / استراتژی‌های حل تعارض نسلی / سایه شغلی / منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: تفاوت‌های نسلی در سبک رهبری

سبک کار ترجیحی نسل‌ها / اتصال مفرط به اینترنت / ترجیحات مدیریت / سبک رهبری ترجیحی نسل‌ها / سبک رهبری آزادی‌خواهانه / ابزارهای تشویقی ترجیحی نسل‌ها / ابزارهای تنبیهی ترجیحی نسل‌ها / منابع و مأخذ فصل

فصل دهم: تفاوت‌های نسلی در مدیریت پاداش

مدیریت پاداش / 1- حق‌الزحمه / 2- مزایای کارکنان / مراقبت وابسته / 3- ارتقاء / 4- به رسمیت شناختن / 5- برنامه‌های حمایت از کارکنان / 6- امنیت شغلی / منابع و مأخذ فصل

فصل یازدهم: تفاوت‌های نسلی در توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی / توسعه منابع انسانی در محیط کار چند نسلی / 1- آموزش کارکنان / 1-1- تفاوت‌های نسلی در یادگیری و آموزش / یادگیری بین نسلی / 1-2- چالش‌های یادگیری و آموزش با رویکرد تفاوت‌های نسلی / 1-3- نقش تفاوت‌های نسلی در آینده آموزش / محیط کار مشاوره / 2- توسعه کار راهه / استخدام در محیط کار چند نسلی / گیمیفیکیشن / 3- ارزیابی عملکرد / مدیریت عملکرد کارکنان در محیط کار چند نسلی / 4- منتورینگ / 5- مدیریت جانشین‌پروری / منابع و مأخذ فصل

بخش سوم: مدیریت نسل‌ها

فصل دوازدهم: مدیریت بین نسلی

مقدمه / مدیریت سنی / روندهای نسلی / مدیریت بین نسلی / 1- افراد خبره چه می‌گویند؟ / 2- روی تفاوت‌ها متمرکز نشوید / 3- رابطه مبتنی بر همکاری ایجاد کنید / 4- روی کارکنانتان مطالعه کنید / 5- موقعیت‌هایی را برای آموزش نسل‌های متقابل ایجاد کنید / 6- مسیر زندگی را مدنظر قرار دهید / 7- اصولی که باید به خاطر داشت / استراتژی‌ها و اقدامات مؤثر برای مدیریت نیروی کار بین نسلی / پیشنهاداتی برای رهبران سازمانی / 1- بر شباهت‌ها تمرکز کنید / 2- گفتگو را تشویق کنید و تقاضای بازخورد کنید / 3- از تنوع حمایت کنید / 4- استعدادها را جذب و عجین نمایید / منابع و مأخذ فصل

فصل سیزدهم: مدیریت نسل Y

نسل Y / چرا افراد موفق، بارها شغل خود را تغییر می‌دهند؟ / انتظارات کاری نسل Y / دیدگاه زنان نسل Y / اولویت‌های نسل Y در هنگام جستجوی شغل / نکات مهم برای مدیریت نسل Y / 1- کار تیمی را بخشی از فرهنگ شرکت خود قرار دهید / 2- از سواد الکترونیکی آن‌ها استفاده کنید / 3- از تنوع و انعطاف‌پذیری استقبال کنید / 4- بر نتایج متمرکز شوید / 5- امکان ارتباط از راه دور یا کار از راه دور را ایجاد نمایید / 6- یک محیط کاری مطلوب ایجاد کنید / 7- برنامه‌های پاداش و قدردانی را افزایش دهید / 8- تکنیک‌های آموزشی با سبک یادگیری کارکنان نسل Y را تطبیق دهید / 9- توقف، همکاری و گوش دادن / 10- ذره‌بینی مدیریت نکنید / سندرم مدیریت ذره‌بینی / 11- کاری با یک هدف بزرگ ایجاد کنید / 12- از ارتباطات پیچیده استفاده کنید / منابع و مأخذ فصل

فصل چهاردهم: مدیریت نسل Z

نسل Z / آنچه مدیران باید درباره کار با نسل Z بدانند / 1- فهم نسل Z / 2- کارآفرینی نسل Z / اقتصاد گیگ / 3- نسل Z در محیط کار / 4- مدیریت کردن نسل Z / میکرو یادگیری / تفاوت‌های نسل Z در محیط کار / تغییرات ناشی از ورود نسل Z به محیط کاری / چالش مدیریت نسل Z / چطور مدیر بهتری برای نسل Z باشید؟ / برای مدیریت نسل Z چه باید کرد؟ / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر ناهید حیدری – دکتر جواد فقیهی‌پور

ناشر

انتشارات دارالفنون

با همکاری

انجمن مدیریت ایران و اتحادیه انجمن‌های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی

شابک

978-600-8171-18-7

سال انتشار

1399

تعداد صفحات

334

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت بین ‌نسلی سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.