کتاب مدیریت بازنشستگی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

بخشی از فصل پنجم کتاب

جمع‌بندی نتایج

به طور کلی در این گام از نوشتار در مجموع تعداد 2549 کد اولیه مورد بازنگری قرار گرفت. در مرحله اول یعنی مرحله قبل از بازنشستگی تعداد 8 کد محوری (مشتمل بر انتظارات اداری؛ انتظارات آموزشی؛ انتظارات رفاهی؛ انتظارات سلامتی؛ انتظارات روانشناختی؛ انتظارات شغلی؛ انتظارات مالی و انتظارات دانشی)، در مرحله دوم یعنی مرحله در آستانه بازنشستگی تعداد 6 کد محوری (مشتمل بر انتظارات اداری؛ انتظارات رفاهی؛ انتظارات روانشناختی؛ انتظارات شغلی؛ انتظارات مالی و انتظارات دانشی) و در نهایت در مرحله سوم یعنی مرحله پس از بازنشستگی نیز تعداد 6 کد محوری (مشتمل بر انتظارات آموزشی؛ انتظارات درمانی؛ انتظارات دانشی؛ انتظارات رفاهی؛ انتظارات روانشناختی و انتظارات مالی) احصا گردید. همچنین در این گام نیز در مجموع تعداد 217 شاخص از متن جملات مشارکت‌کنندگان استخراج گردید که تعداد 97 شاخص مربوط به مرحله اول، تعداد 56 شاخص مربوط به مرحله دوم و تعداد 64 شاخص نیز مربوط به مرحله سوم بود.

کارکنان در مرحله اول و دوم بازنشستگی بیشتر بر انتظارات اداری و مالی تمرکز داشتند و این در حالیست که در مرحله سوم بیشتر بر انتظارات رفاهی و روانشناختی تاکید داشتند. به عبارتی کارکنان در قبل و همچنین آستانه بازنشستگی بیشتر دغدغه اقدامات اداری صدور حکم بازنشستگی دارند لیکن پس از آن (مرحله سوم) بیشتر نیاز به تفریح و همچنین احترام از سوی سازمان و کارکنان قبلی را دارند. شایان ذکر است که کارکنان در طول خدمت 30 ساله خود امکان استفاده از خدمات رفاهی را دارند لیکن به دلیل مشغله بالای شغلی، وقت استفاده از خدمات رفاهی سازمان را ندارند لیکن در پس از بازنشستگی به دلیل فراغت خاطر و وجود اوقات فراغت، وقت استفاده از خدمات رفاهی سازمان را دارند ولی متاسفانه دیگر امکان استفاده وجود ندارد.

پیشنهادات احصایی

به استناد نتایج حاصل از نوشتار می‌توان موارد زیر را به عنوان اقدامات موثر در راستای مدیریت بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به تفکیک هر مرحله در نظر گرفت.

پیشنهادات در مرحله اول بازنشستگی

 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص آگاه‌سازی شرایط بازنشستگی از طریق اعلام فلوچارت ‌نحوه بازنشستگی یا ابقا مبتنی بر جدیدترین بخشنامه‌های بازنشستگی؛ اعلام ‌میزان و چگونگی دریافت ‌حقوق و مزایای بازنشستگی و ارایه آگاهی در خصوص خدمات ارایه شده به کارکنان بازنشسته‌ صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص جمع‌آوری سوابق کاری از طریق تجمیع سیستمی سوابق کاری کارکنان از شعبات مختلف و جمع‌آوری سوابق غیرسازمانی کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص ابلاغ به‌موقع حکم بازنشستگی از طریق صدور پیش‌نویس حکم بازنشستگی از سوی ستاد؛ افزایش آمادگی مواجه‌شدن با بازنشستگی؛ امکان برنامه‌ریزی زندگی شخصی و کاری؛ فرصت جهت جمع‌آوری سوابق شغلی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص بازنشستگی پیش از موعد از طریق اعطای سابقه ارفاقی برای کارکنان خانم؛ اعطای سابقه ارفاقی برای مشاغل سخت؛ اعطای سابقه ارفاقی برای کارکنان بالای 25 سال؛ موافقت‌ با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان متقاضی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص ادامه همکاری با سازمان از طریق استفاده از کارکنان متخصص بازنشسته؛ امکان ابقا کارکنان در آستانه بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص عدم جابجایی اجباری به دلیل تجمیع سوابق بازنشستگی؛ جلوگیری از جابجایی صورتحساب‌ها؛ جلوگیری از مشکلات مفاصا حساب؛ جلوگیری از بروز تنش جهت شناخت همکاران جدید؛ جلوگیری از بروز مشکلات محاسبه دستمزد صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص موافقت با جابجایی درخواستی به دلیل ارتقا به سمت بالاتر و نزدیکی به محل سکونت صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص پیش‌بینی جایگزین شغلی به جهت جلوگیری از اختلال در فرایندهای سازمانی؛ اقدامات موثر جانشین‌پروری (انتقال تجربه)؛ ایجاد حس آرامش در فرد به هنگام بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص خدمات آموزشی نظیر آموزش ‌آمادگی دوران بازنشستگی؛ آموزش استفاده از اوقات بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص خدمات رفاهی از طریق ایجاد تسهیلات رفاهی نظیر مراکز تفریحی، سفرهای زیارتی و سیاحتی، سفرهای گروهی با همکاران و مسابقات مذهبی، علمی، فرهنگی در سازمان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص موارد ورزشی و سلامتی از طریق ایجاد باشگاه ورزشی‌ اختصاصی‌ بازنشستگان؛ مرکز پزشکی اختصاصی‌ بازنشستگان؛ انجام آزمایشات پاراکلینیکی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص آماده‌سازی برای بازنشستگی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی آمادگی دوران بازنشستگی؛ اعزام به سفرهای زیارتی و سیاحتی‌؛ کاهش حجم کار و تنش محیط کار صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص محیط کار بانشاط از طریق ایجاد محیط کاری مفرح و شاد؛ کاهش استرس کاری و افزایش آرامش کاری صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص احترام به کارکنان پیشکسوت از طریق تخصیص پست سازمانی متناسب به لحاظ شان سازمانی؛ کاهش حجم کار؛ امکان آموزش به کارکنان کم سابقه؛ تأمین انتظارات معقول کارکنان باسابقه‌؛ احترام به تجربیات کارکنان باسابقه صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اعطای مرخصی‌ از طریق مساعدت در خصوص مرخصی استحقاقی؛ مرخصی استعلاجی؛ مرخصی تشویقی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص کاهش ساعت کار از طریق آماده‌سازی ذهنی دوران بازنشستگی؛ پایین بودن نیروی بدنی فرد؛ ایجاد آرامش و احساس مطلوبتر در زمان بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص کاهش حجم کار از طریق کاهش مراجعین؛ بازنشستگی مرحله‌ای (تدریجی یا گام به گام)؛ انتقال از سیستم اجرایی به سیستم ستادی؛ کاهش وظایف محوله؛ کم شدن استرس کاری؛ آمادگی لازم برای زمان بازنشستگی؛ حفظ عزت و احترام کارکنان باسابقه؛ استفاده از تجربیات کارکنان باسابقه جهت آموزش صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص ارتقای جایگاه سازمانی به منظور افزایش حقوق و مزایا صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص شفافیت حقوق و مزایا از طریق شفاف‌سازی و آگاه‌سازی در خصوص نحوه محاسبات صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص افزایش حقوق و مزایا از طریق اعمال ضرایب ویژه‌ برای افراد بالای 25 سال سابقه؛ پرداخت حقوق بدون کسر حق بیمه؛ اعطای سهام کارگزاری‌ها؛ اعطای مزایای ارفاقی و تشویقی؛ پرهیز از کسر ساعات اضافه‌کاری و…؛ محاسبه یک سال آخر جهت میانگین دستمزد؛ تخصیص رتبه و سمت‌های شناور در سال آخر؛ پرداخت حق‌العمل سقف؛ تخصیص سنوات کارکنان به‌ صورت ذخیره سنواتی ؛ اختصاص پاداش تولد در 50 سالگی؛ تطبیق مدرک تحصیلی کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا از طریق اقدامات موثر جهت پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا؛ اقدامات موثر جهت پرداخت به‌موقع پرداخت معوقات؛ اقدامات موثر جهت پرداخت به‌موقع سنوات بازنشستگی؛ اقدامات موثر جهت پرداخت به‌موقع مرخصی‌های استحقاقی ذخیره‌شده صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات موثر در خصوص تأمین مسکن کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات موثر در خصوص تأمین معیشت کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد تخصیص سهمیه استخدام فرزند کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اعطای وام کارگشایی؛ وام اضطراری؛ وام مسکن؛ وام ازدواج فرزند صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص ارتقای جایگاه سازمانی به منظور انتقال تجربیات صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص استفاده از تجربیات سازمانی از طریق آموزش به کارکنان کم سابقه و جدیدالاستخدام؛ استفاده از تجربیات سازمانی در جلسات شورای اداری؛ ایجاد اندیشکده، انجمن‌ها و تشکل‌های سازمانی؛ استفاده به‌ عنوان منتور و کوچ افراد کم‌تجربه؛ بازنگری طرح‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی؛ برگزاری نشست‌های موثر جهت استفاده از تجربیات صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص استفاده در سمت‌های مشاوره‌ای صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص انتقال تجربیات به همکاران کم سابقه صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص مستندسازی تجربیات از طریق ارایه گزارش کاری 30 سال خدمت؛ تشکیل کارگروهی جهت مستندسازی دانش سازمانی صورت گیرد.

پیشنهادات در مرحله دوم بازنشستگی

 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص تکمیل نهایی پرونده بازنشستگی از طریق جمع‌آوری سوابق و تطبیق با سنوات بیمه شده؛ آماده‌سازی پرونده جهت صدور حکم بازنشستگی؛ همکاری واحدهای مختلف سازمان جهت تسریع در بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص شفافیت اطلاعاتی اداری از طریق آگاه‌سازی در مورد چگونگی محاسبات میزان دریافتی سنوات؛ آگاه‌سازی در مورد زمان دریافت پرداختی‌ها؛ آگاه‌سازی در مورد زمان دریافت حکم بازنشستگی؛ اعلام مانده حساب‌ها، وام‌ها و میزان حدودی مستمری صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اعلام به‌موقع زمان دقیق بازنشستگی به فرد صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص آشنا کردن افراد با فعالیت‌ها و خدمات کانون بازنشستگان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص پیش‌بینی جایگزین به دلیل امکان آموزش فرد جایگزین (جانشین‌پروری)؛ جلوگیری از خالی ماندن پُست؛ جلوگیری از تحمیل فشار کاری بر سایر کارکنان؛ آرامش خاطر فرد بازنشسته؛ جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص خدمات رفاهی از طریق مأموریت‌های تفریحی؛ بازدید از اماکن تاریخی؛ اعزام به مسافرت تفریحی/ زیارتی به همراه خانواده صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص آماده نمودن روحی و روانی فرد جهت بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص ایجاد احساس باارزش بودن از طریق ایجاد احساس گرانبها بودن تجربیات فرد؛ برخورد محترمانه با فرد صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص حمایت سازمانی از طریق همکاری با فرد جهت انتقال امور محوله؛ همکاری با فرد جهت انجام امور بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص تکریم کارکنان از طریق تقدیر، تشکر و قدردانی مالی و غیرمالی از زحمات فرد؛ مراسم تودیع و قدردانی از فرد به همراه اعضای خانواده صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص محیط کار بانشاط از طریق ایجاد محیطی دوستانه و بدون استرس؛ ایجاد آرامش خاطر و روحیه مناسب برای فرد ؛ ایجاد خاطره خوش در هنگام ترک سازمان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اعطای مرخصی از طریق مساعدت در خصوص مرخصی استحقاقی باقی مانده؛ اعطای مرخصی تشویقی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص حداقل حجم کار به دلیل فرصت تحویل کلیه امور واگذار شده قبلی به فرد جایگزین؛ امکان حضور فیزیکی فرد به صورت اختیاری؛ فرصت استفاده از مرخصی؛ استفاده از تجربیات کارکنان باسابقه جهت آموزش؛ فرصت پیگیری امور مرتبط با بازنشستگی؛ آمادگی لازم برای زمان بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص حداقل ساعت کاری جهت آماده‌سازی دوران بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص پرداخت به‌موقع مزایا از طریق پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا؛ پرداخت به‌موقع پرداخت معوقات؛ پرداخت به‌موقع سنوات بازنشستگی؛ پرداخت به‌موقع مرخصی‌های استحقاقی ذخیره‌شده صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص حقوق و مزایای کامل از طریق پرداخت کامل اضافه‌کاری و تشویقی؛ پرداخت کامل سنوات و حقوق و مزایا؛ واگذاری بن کارت‌صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص تخصیص سهمیه استخدام فرزند کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اعطای وام کارگشایی؛ وام اضطراری؛ وام مسکن؛ وام ازدواج فرزند صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص استفاده از تجربیات سازمانی از طریق عضویت و فعالیت در اتاق فکر سازمان؛ عضویت در کارگروه‌های تخصصی و مشاوره‌ای سازمان؛ آموزش کارکنان کم‌سابقه و جدیدالاستخدام؛ مشارکت فرد در جلسات درون سازمانی؛ بهره‌برداری از تجربیات فرد در قالب کارگاه‌های آموزشی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص انتقال تجربیات به همکاران کم سابقه صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص مستندسازی تجربیات از طریق مستند کردن تجربیات فرد به‌صورت جزوه، کتاب، مقاله و…؛ تهیه بانک اطلاعاتی از تجارب فرد صورت گیرد.

پیشنهادات در مرحله سوم بازنشستگی‌

 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص شفافیت اطلاعاتی مالی از طریق اطلاع‌رسانی دقیق در مورد پرداخت‌ها؛ اطلاع‌رسانی دقیق بخشنامه‌های جدید حقوقی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا از طریق پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگی؛ پرداخت به‌موقع مزایای بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص مزایای پس از بازنشستگی از طریق ادامه پرداخت مزایای کارکنان بعد از بازنشسته شدن؛ تهیه بسته‌های حمایتی در قالب سبد کالا؛ برخورداری از مزایای حق سفر در پس از بازنشستگی
 • پرداخت مزایایی به‌عنوان حق بازنشستگی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص تخصیص سهمیه استخدام فرزند کارکنان صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اعطای وام کارگشایی؛ وام اضطراری؛ وام هزینه درمانی؛ وام هزینه تعمیر منزل؛ وام ازدواج فرزند صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص افزایش میزان حقوق با توجه به تورم کشور صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص برگزاری کلاس‌های متنوع آموزشی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص خدمات بیمه‌ای و درمانی از طریق ایجاد مراکز درمانی ویژه کارکنان بازنشسته؛ ارائه خدمات پزشکی و غیرپزشکی مناسب؛ ارائه بیمه تکمیلی مناسب؛ تکریم کارکنان بازنشسته در مراکز درمانی سازمان؛ ارائه معاینات ادواری برای کارکنان بازنشسته (چکاپ)؛ ارایه مساعدت به بیماران صعب‌العلاج صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص استفاده از تجربیات بازنشستگان از طریق برگزاری جلسات ماهانه جهت استفاده از تجربیات؛ مشارکت در برنامه‌های اتاق فکر؛ مشارکت در تصمیمات کارساز؛ مشارکت در برگزاری کلاس‌های آموزشی؛ مشارکت در نشست‌های هم‌اندیشی، جلسات و سمینارها؛ مشارکت در کارگروه‌های مشاوره‌ای؛ بکارگیری بازنشستگان خبره و ممتاز به‌عنوان مشاور؛ نظرخواهی جهت بهبود قوانین و مقررات سازمانی؛ ایجاد مراکز یا دانشگاه جهت بهره‌برداری از دانش و تجربیات صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص بکارگیری پس از بازنشستگی از طریق همکاری در قسمت‌های برنامه‌ریزی و کارهای تخصصی؛ همکاری به عنوان کارشناس بیمه‌ای؛ همکاری به عنوان مشاوره و آگهی‌دهنده به ارباب رجوع‌ها؛ همکاری در وصول مطالبات معوقه سازمان؛ همکاری در‌ کارگزاری‌ها؛ همکاری به عنوان نماینده سازمان در مراجعه به مراجع دادگاه‌های اداره کار هیأت تشخیص و هیئت حل اختلاف؛ دیوان عدالت؛ همکاری جهت انجام بازرسی تحقیق‌ها؛ بازرسی کارگاهی؛ بازرسی‌های فنی؛ حسابرسی کارگاه‌ها صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص اثربخشی کانون بازنشستگی از طریق افزایش فعالیت‌های کانون بازنشستگی؛ طراحی برنامه‌های گروهی بین افراد بازنشسته صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص خدمات رفاهی از طریق استفاده از مراکز رفاهی سازمان؛ ایجاد سفرهای شاد و مفرح با هزینه کم؛ برنامه‌های تفریحی ورزشی؛ ارایه کارت‌های منزلت؛ تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های بازنشستگی؛ ارایه برنامه‌های فرهنگی؛ ارائه تخفیفات ویژه مثل بلیت‌های سینما و… ؛ برگزاری دورهمی‌ها بین بازنشستگان؛ ایجاد باشگاه ورزشی ویژه بازنشستگان؛ ایجاد فضای مطلوب جهت گذراندن اوقات فراغت؛ استفاده از خدمات مسافرتی به صورت اقساطی صورت گیرد.
 • پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص ارائه خدمات محترمانه از طریق ارائه خدمات الکترونیکی به بازنشستگان؛ سرعت پاسخگویی در ارائه خدمات در شعب؛ احترام و خوش‌رویی در ارائه خدمات در شعب؛ تخصیص شعبه ویژه بازنشستگان جهت ارائه خدمات صورت گیرد.

پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم در خصوص تداوم ارتباط سازمان با بازنشستگان از طریق ایجاد کانال ارتباطی بازنشسته با محل کار نظیر ایجاد یک حساب کاربری در یک سیستم جامع مختص ارتباط سازمان با بازنشستگان یا از طریق پیامک  و یا ایجاد وب‌سایت بازنشستگان؛ ایجاد ارتباط به دلیل جلوگیری از فراموشی و افسردگی فرد بازنشسته؛ تعیین فردی جهت پیگیری احوال و وضعیت افراد بازنشسته؛ برقراری تعامل و ملاقات بازنشستگان و همکاران شاغل قدیم در یک نشست دوستانه یا تور مسافرتی (حداقل هر سال یکبار)؛ برگزاری مراسمات تجلیل از بازنشستگان در روز تأمین اجتماعی و یا روز بازنشسته؛ فراخوان ‌مشارکت در نظرسنجی‌ها و اعلام نظرات مفید و اهدای جوایز؛ برگزاری گردهمایی و دورهمی‌ها بین بازنشستگان؛ دعوت از بازنشستگان در مراسم تودیع فرد در آستانه بازنشستگی؛ برگزاری نشست‌های صمیمانه بین افراد بازنشسته صورت گیرد.

پیشنهادات تجویزی

در راستای نتایج حاصل از نوشتار و به استناد تجربیات محقق، می‌توان موارد زیر را در خصوص مدیریت بازنشستگی کارکنان تامین اجتماعی در نظر گرفت:

 • بازنشستگي تدريجي با كاهش ساعت كاري؛
 • افزايش اوقات فراغت جهت آمادگي بازنشستگي؛
 • برگزاری كلاس‌هاي اموزشي براي آمادگي جهت ورود به مرحله بازنشستگي؛
 • تغيير در ساختار سازماني و ايجاد فرهنگ سازماني «بازنشستگي به معناي رهايي نيست»؛
 • ايجاد تشكل‌هاي خاص سازماني يا كميته‌ها‌ي تخصصي و عضويت انان در كميته‌ها؛
 • برگزاري نشست‌های تخصصي در طول سال و استفاده از نقطه نظرات آنها با تغيير در آئين‌نامه استخدامي؛
 • ايجاد پارك تامين احتماعي با اختصاص یكي از پارك‌هاي هر شهر و ايجاد بسترهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تفريحي، مسابقه، بهداشتي و پزشكي؛
 • نامگذاري محله‌های شهر يا ساختمان‌هاي اداري سازمان به اسم بازنشستگان فرهيخته (البته در زمان حيات آنان).

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر ناهید حیدری – دکتر جواد فقیهی‌پور

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-600-8171-89-8

سال انتشار

1398

تعداد صفحات

‏‫294

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مدیریت بازنشستگی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.