کتاب کار تیمی و تیم‌سازی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

بخش اول: تیم

فصل اول: تعاریف و مفاهیم تیم

مقدمه / دلایل اهمیت تنوع نیروی کار / تعریف تیم / انواع تیم‌ها / 1- تیم‌های‌ کارکردی یا دپارتمانی / 2- تیم‌های میان کارکردی / 3- تیم‌های خود مدیریتی / 4- تیم‌های غیررسمی / 5- تیم‌های سنتی‌ / 6- تیم‌های حل مسئله / 7- تیم‌های رهبری / 8- تیم‌های خود هدایت‌گر / 9- تیم‌های E / اندازه بهینه یک تیم / ویژگی‌های تیم‌های اثربخش / 1- شفاف‌سازی مسیر / 2- مسئولیت‌های شفاف / 3- اعضای باسواد / 4- رویه‌های عملیاتی معقول / 5- روابط بین شخصی / 6- به اشتراک گذاشتن موفقیت‌ها و شکست‌ها / 7- روابط خارجی / مزایای سازمانی تیم‌ها / 1- بهبود کیفیت زندگی کاری / 2- کاهش غیبت و ترک خدمت‌ / 3- افزایش نوآوری / 4- سازگاری و انعطاف‌پذیری سازمانی / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: ایجاد و توسعه تیم‌

هدف از ایجاد تیم / مراحل ایجاد یک تیم کاری موفق / 1- شفافیت در وظایف / 2- شناسایی مهارت‌های موردنیاز / 3- شناسایی افراد / 4- استخدام درست / 5- صداقت در استخدام / 6- مدیریت کنید / نحوه ایجاد یک تیم با عملکرد بالا / مراحل توسعه تیم / 1- شکل‌گیری / 2- توفان / 3- هنجار‌سازی / 4- اجرا / 5- انحلال / تکنیک‌های تشویق اعضای تیم به مشارکت در یک پروژه / 1- جوّ آرام / 2- ترجیحات‌ / 3- وظایف‌ کاری / 4- تحسین و بازخورد / 5- حمایت کردن / حفظ روابط کاری مؤثر در یک تیم / موانع اثربخشی تیم / 1- اهداف تیمی نامشخص‌ / 2- ارتباطات ضعیف / 3- تعارض در روابط‌ / 4- عدم پاسخگویی / منابع و مأخذ فصل

بخش دوم: کار تیمی

فصل سوم‌: تعاریف و مفاهیم کار تیمی

تعریف کار تیمی / اهمیت کار تیمی در محیط کار / ملزومات کار تیمی / کار تیمی در یک پروژه / 1- وظایف فردی / 2- مسئولیت‌های مشترک / 3- اولویت‌ها / 4- انگیزه / تشویق به کار تیمی / روش‌های ایجاد فرهنگ کار تیمی در محیط کار / 1- تقسیم کار / 2- کمک بخواهید / 3- با صدای بلند کار کنید / 4- یک نمونه اولیه را به اشتراک بگذارید / 5- ایجاد یک فرایند بازنگری / 6- تمرکز بر یک هدف مشترک / 7- با همدیگر جشن بگیرید / مراحل ایجاد محیط کار تیمی / مزایا و چالش‌های کار تیمی / 1- مزایای کار تیمی / ارتقای پیوستگی / ارتقاء تفکر متنوع / سینرژی (هم‌افزایی) / اعتماد / افزایش کارایی / تکمیل نقاط قوت یکدیگر / نوآوری از طریق تعارض سازنده / ترک خدمت کمتر کارکنان / انعطاف‌پذیری نیروی کار / 2- چالش‌های کار تیمی / از دست دادن کارایی / عدم برقراری ارتباطات مؤثر / تعارض / طفره‌روی مسئولیت / تفکر گروهی / فرایند‌ی پیچیده / ارزیابی سهم یک فرد / فلج تحلیلی / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: کار تیمی اثربخش

ویژگی‌های یک کار تیمی اثربخش / 1- تعهد به موفقیت تیمی / 2- وابستگی متقابل / 3- مهارت‌های بین شخصی / 4- ترکیب مناسب تیم / 5- تعهد به رهبری تیم و پاسخگویی / 6- جهت روشن / 7- ارتباطات باز و صادقانه / 8- از ریسک‌پذیری و تغییر حمایت کنید / 9- نقش‌های تعریف شده / 10- پاسخگویی متقابل / 11- اهداف مشترک / 12- اختلاف نظرات را تشویق کنید / 13- همکاری / 14- اعتماد به تیم / مراحل ایجاد یک کار تیمی اثربخش / نکات مهم برای کار تیمی اثربخش / 1- تیم در مورد مأموریتش کاملاً شفاف است / 2- محیط تیم، ریسک‌های منطقی را تشویق می‌کند / 3- ارتباطات محترمانه یک هنجار است / 4- حس شدید تعهد گروهی / 5- خلاقیت و نوآوری یک هنجار است / 6- درگیر در بهبود مستمر است / 7- مسائل و تعارضات کار تیمی را حل می‌کند / 8- رهبری مشارکتی را تمرین می‌کند / 9- تصمیمات با کیفیت بالا می‌گیرد / رازهای یک کار تیمی اثربخش / 1- شفافیت / 2- اهداف شفاف / 3- نقش‌ها و مسئولیت‌های شفاف / 4- به رسمیت شناختن دستاوردها / 5- تشویق توفان فکری و خلاقیت / 6- پاسخگویی / 7- فراوانی تنوع / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: مهارت‌های کار تیمی

مهارت‌های کار تیمی / 1- ارتباطات خوب / 2- مدیریت تعارض / 3- گوش دادن فعال و مؤثر / 4- اعتبار / 5- احترام / 6- حل مسئله / 7- قالب‌بندی مسئله / 8- هوش هیجانی / 9- توانایی‌های انگیزشی / 10- آگاهی / 11- اعتماد و خود افشایی / 12- حمایت / 13- مسئولیت / 14- صداقت / 15- همدلی / 16- همکاری / 17- گشودگی / بهبود مهارت‌های کار تیمی / 1- تعهد به فداکاری / 2- تعیین اهداف کاری و زندگی / 3- یاد بگیرید که گوش دهید / 4- مبارزه با منفی بودن / 5- بازخورد صادقانه دریافت کنید / 6- اهداف شخصی را تعیین کنید / 7- تمرین کنید / 8- با مهارت‌های کار تیمی قوی را از دیگران تقلید کنید / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: بهبود و ارتقای کار تیمی

بهبود کار تیمی / استراتژی‌های بهبود کار تیمی / 1- الگو باشید / 2- ایجاد اعتماد و احترام / 3- تشویق به معاشرت / 4- پرورش ارتباطات باز / 5- نقش‌ها و مسئولیت‌ها را شفاف کنید / 6- فرایندهای تیم را سازمان‌دهی کنید / 7- اهداف تعیین شده را تنظیم کنید / 8- کار خوب را به رسمیت بشناسید / 9- میانجی‌گری سریع و کارآمد تعارضات / 10- به اعضای تیم اجازه دهید تا به طور فعال در تصمیم‌گیری شرکت کنند / 11- از یک نرم‌افزار مدیریت وظیفه استفاده کنید / 12- حفظ تعادل کار / 13- به طور منظم ملاقات کنید / 14- مدیریت ذره‌بینی نداشته باشید / 15- فضا را ایجاد کنید / 16- آداب و رسوم تیم را شکل دهید / 17- از اندازه تیم به نفع خود استفاده کنید / 18- استخدام کردن یک تیم مسئولیت‌پذیر / 19- بازخورد مکرر بدهید / 20- برای جشن گرفتن وقت بگذارید / ابزارهای ارتقای کار تیمی / 1- ارتباطات خوب / 2- حمایت از یکدیگر / 3- منتورینگ / 4- توفان فکری / 5- تعویض مشتریان و برنامه‌های زمانی / منابع و مأخذ فصل

بخش سوم: تیم‌سازی

فصل هفتم: تعاریف و مفاهیم تیم‌سازی

تاریخچه ‌تیم‌سازی / تئوری‌های ‌تیم‌سازی / تعریف ‌تیم‌سازی / اهداف تیم‌سازی / قلمرو ‌تیم‌سازی / سطوح ‌تیم‌سازی / 1- افراد / 2- تیم‌های کوچک / 3- جزایر تیمی / 4- تیم‌های بزرگ / انواع ‌تیم‌سازی / 1- ‌تیم‌سازی مبتنی بر شخصیت/ تیپ رفتاری / 2- ‌تیم‌سازی مبتنی بر فعالیت / 3- ‌تیم‌سازی مبتنی بر مهارت / 4- ‌تیم‌سازی مبتنی بر حل مسئله / رویکردهای ‌تیم‌سازی / 1- هدف‌گذاری / 2- شفاف‌سازی نقش / 3- حل مسئله / 4- مدیریت روابط بین شخصی / مزایا و چالش‌های تیم‌سازی / 1- مزایای تیم‌سازی / افزایش روحیه کارکنان / بهبود ارتباطات تیم / اعتمادسازی در بین کارکنان / شناخت بهتر هم‌تیمی‌ها / حل تعارضات / افزایش همکاری / افزایش خلاقیت / افزایش بهره‌وری / شناسایی نقاط قوت و ضعف / هدایت به سمت چشم‌انداز و مأموریت / تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها / تفکر خلاق و حل مسئله / مدیریت ‌تغییر / تسهیل در تفویض اختیار / 2- چالش‌های تیم‌سازی / افزایش هزینه‌ها / پیامدهای ناخواسته / توسعه تعارض / اعضای غیرمولد تیم / عدم همکاری احتمالی / دشواری ارزیابی عملکرد فردی / مشکلات پاسخگویی / فرایند تیم‌سازی / الف- رویکرد اول / 1- کاوش در تیم‌ها / 2- شناسایی وظایف / 3- توسعه یک چشم‌انداز / 4- عمل به عنوان یک تیم / ب- رویکرد دوم / 1- نیاز برای ‌تیم‌سازی را شناسایی کنید / 2- اهداف و مجموعه مهارت‌های موردنیاز را تعریف کنید / 3- نقش‌های تیم را در نظر بگیرید / 4- استراتژی ‌تیم‌سازی را تعیین کنید5- تیمی از افراد را توسعه دهید / 6- قوانین را تنظیم و ابلاغ کنید / 7- نقاط قوت افراد را مشخص کنید / 8- بخشی از تیم باشید / 9- نظارت بر عملکرد / 10- زمان‌بندی جلسات / 11- تیم را منحل کنید / پ- رویکرد سوم / 1- ساختار ‌تیم‌سازی / 2- ماهیت افراد / 3- محیط جلسه تیم / 4- نحوه تصمیم‌گیری / مهارت‌های ‌تیم‌سازی / استراتژی‌های ‌تیم‌سازی / نکات مهم در  تیم‌سازی / 1- تجسس کنید / 2- پایه اولیه را بگذارید / 3- ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کنید / 4- برای همه ارزش قائل شوید / 5- اهداف را تعیین کنید / 6- تشویق کنید، مجازات نکنید / 7- تیم خود را توانمند نمایید / 8- ملاقات روزانه / 9- ناهار را با هم بخورید / 10- داوطلب شوید / منابع و مأخذ فصل

فصل هشتم: تیم‌سازی اثربخش

مداخلات ‌تیم‌سازی / 1- مداخلات مبتنی بر مهارت / 2- مداخلات حل مسئله / 3- مداخلات مبتنی بر شخصیت / 4- مداخلات مبتنی بر فعالیت / مراحل تیم‌سازی اثربخش / راهنمای گام‌به‌گام تیم‌سازی اثربخش / نحوه ‌تیم‌سازی اثربخش / 1- اهداف مشخصی را برای نتایج یک تیم تعیین کنید. / 2- اهداف مشخصی را برای سنجش اثربخشی تیم تعیین کنید. / 3- سازوکاری برای ارتباطات روشن و یکپارچه بین اعضای تیم تعریف کنید. / 4- رویه تصمیم‌گیری و حل مسائل تعریف کنید / 5- رویه‌های مدیریت منابع انسانی را توسعه دهید / 6- تعیین عضویت در تیم / 7- در صورت لزوم، بازه‌های زمانی برای شروع و خاتمه یک تیم را تعیین کنید / 8- تعیین عضویت در تیم / 9- نقش رهبر را اختصاص دهید. / 10- نقش ارتباط‌دهنده را تعیین کنید / 11- منابع موردنیاز (آموزش، مواد، منابع و غیره) را شناسایی کنید / 12- هزینه‌ها را برای تأمین منابع ضروری تیم مشخص کنید / 13- با هر یک از اعضا تیم ارتباط برقرار کنید / 14- فعالیت‌های ‌تیم‌سازی را برای حمایت از اعتماد و روابط کاری برنامه‌ریزی کنید. / 15- اولین جلسه تیم را با دقت برنامه‌ریزی کنید / 16- مرتباً وضعیت اعضای تیم را در رسیدن به هدف، پایش و گزارش کنید / 17- از جلسات تیم حمایت کنید / 18- به طور منظم دستاوردهای اعضای تیم را جشن بگیرید! / چک لیست خود تشخیصی برای تیم‌سازی اثربخش / 1- انتظارات شفاف تیم / 2- زمینه تیم / 3- تعهد تیم / 4- شایستگی تیم / 5- منشور تیم / 6- کنترل تیم / 7- همکاری تیمی / 8- ارتباطات تیمی / 9- نوآوری خلاق / 10- پیامدهای تیم / 11- هماهنگی تیم / 12- تغییر فرهنگ تیم / ‌نکات مهم در تیم‌سازی اثربخش / 1- درک کنید که یک تیم عالی چیست / 2- رهبری قوی ایجاد کنید / 3- بین اعضای تیم اتصال برقرار کنید / 4- با هر یک از اعضای تیم ارتباط برقرار کنید / 5- افراد را به مشارکت و همکاری دعوت کنید! / 6- در رویدادهای ‌تیم‌سازی سرمایه‌گذاری کنید / 7- نظارت و بازنگری کنید / منابع و مأخذ فصل

فصل نهم: فعالیت‌های تیم‌سازی

فعالیت‌های تیم‌سازی / 1- فعالیت‌های ‌برنامه‌ریزی / 2- فعالیت‌های سازگاری / 3- فعالیت‌های اعتماد / 4- فعالیت‌های ‌همکاری / 5- فعالیت‌های رابطه‌سازی / 6- فعالیت‌های حل مسئله / 7- فعالیت‌های فیزیکی / نقاط اهرمی در فعالیت‌های تیم‌سازی / 1- تشویق فعالیت‌های ‌تیم‌سازی / 2- ناهار تیم‌سازی / 3- تعیین روز کاری کارکنان / 4- تأمین فضاهای همکاری راحت / 5- ایجاد باشگاه کتاب در محیط کار / مزایای فعالیت‌های ‌تیم‌سازی / خدمات عام‌المنفعه؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی / اشتراک‌گذاری حکمت (خرد) مدیریتی؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی / یخ‌شکنی؛ یک فعالیت ‌تیم‌سازی / 1- یخ‌شکن «تقویت آموزش و بحث» / 2- یخ‌شکن عمل‌گرا / 3- بهترین یخ‌شکن‌ها برای جلسات و کلاس‌های آموزشی / 4- توسعه یخ‌شکن / 5- سؤالات یخ‌شکنی در تیم‌سازی / سؤالات یخ‌شکنی شناختی / سؤالات یخ‌شکنی سرگرم‌کننده / منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر میثم کشاورز – دکتر آزاده اشرفی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-26-2

سال انتشار

1399

تعداد صفحات

‏‫180

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب کار تیمی و تیم‌سازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.