تفکر انتقادی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف تفکر انتقادی

مقدمه / تفکر همگرا و واگرا / هوش اجرایی / تاریخچه تفکر انتقادی / ماهیت تفکر انتقادی / سیر تکاملی تعاریف تفکر انتقادی / 1- نخستین تعریف؛ تفکر تأملی / 2- گلیزر؛ مفهومی گسترده از تفکر انتقادی / 3- ریچارد پاول؛ فراگیرترین تعریف / 4- تعریف رابرت انیس / 5- الک فیشر؛ تفکر سنجشگرانه – خلاقانه / تعاریف تفکر انتقادی / اهمیت تفکر انتقادی / منابع و مأخذ فصل

فصل دوم‌: مفاهیم تفکر انتقادی

تفکر هوشمند / 1- عادت‌های هوشمند را توسعه دهید / 2- کیفیت دانش را به حداکثر برسانید / 3- از دانش کسب شده در مواقع نیاز استفاده کنید / 4- از حداکثر ظرفیت کارشناسان خبره بهره ببرید / تفکر خودمحوری / ویژگی‌ها و صفات متفکران انتقادی / سطوح تفکر انتقادی / عناصر تفکر انتقادی / 1- مهارت‌های تفکر انتقادی / 2- گرایش به تفکر انتقادی / اجزای تفکر انتقادی؛ چرخه استدلال / 1- نقطه‌نظر / 2- هدف / 3- مفاهیم / 4- فرضیات / 5- پرسش‌ها / 6- اطلاعات / 7- تفسیر و استنتاج / 8- دلالت‌ها و پیامدها / اصول تفکر انتقادی / 1- ایده‌ها، رویکردها و اندیشه‌ها نقد می‌شود نه افراد! / 2- نقد باید مبتنی بر اصول علمی باشد / 3- نکات منفی در اندازه واقعی‌شان دیده شوند / 4- نکات مثبت در اندازه واقعی‌شان دیده شوند / 5- با توجه به ظرفیت‌های حوزه پژوهشی‌ راه‌حل ارائه دهیم / استانداردهای تفکر انتقادی / مراحل رشد تفکر انتقادی / فرایند تفکر انتقادی / منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: آموزش تفکر انتقادی

پرورش تفکر انتقادی‌ / استراتژی‌های آموزش تفکر انتقادی / روش‌های آموزش تفکر انتقادی / بخش 1: فراگیران را به روشن‌فکری تشویق نمایید / بخش 2: به فراگیران در برقراری اتصالات کمک نمایید / بخش 3: آموزش اطلاعات قابل‌اعتماد به فراگیران / نکات مهم در آموزش تفکر انتقادی / منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: مهارت‌های تفکر انتقادی

مهارت‌های حرفه‌ای رهبران سازمانی‌ / طبقه‌بندی مهارت‌های تفکر انتقادی / اهمیت مهارت‌های تفکر انتقادی / مهارت‌های اصلی تفکر انتقادی / دسته‌بندی اول؛ پیوند – ساختاربندی – شناخت / دسته‌بندی دوم؛ مدل مهارت‌های تفکر انتقادی / دسته‌بندی سوم؛ مهارت‌های تفکر انتقادی در محیط کار (دیدگاه اول) / دسته‌بندی چهارم؛ مهارت‌های تفکر انتقادی در محیط کار (دیدگاه دوم) / فرایند حل مسئله با رویکرد تفکر انتقادی / مراحل ایجاد مهارت‌های تفکر انتقادی در یک تیم / سنجش مهارت‌های تفکر انتقادی / منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: بهبود و توسعه تفکر انتقادی

پرسش‌هایی برای بهبود تفکر انتقادی / مهارت‌هایی برای بهبود و توسعه تفکر انتقادی / 1- شناسایی واقعیت و نظر / 2- مقایسه و کنتراست / 3- مرتب‌سازی و طبقه‌بندی / 4- پیش‌بینی کردن / 5- استنباط و ترسیم نتیجه‌گیری / مراحل توسعه تفکر انتقادی / روش‌های بهبود و توسعه تفکر انتقادی / 1- انتخاب کنید / 2- خودآگاه باشید / 3- مفهوم تفکر انتقادی را فهم کنید / 4- همه گزینه‌های خود را بشناسید / 5- باورهای خود را بررسی کنید / 6- دیدگاه شخصی خود را تنظیم کنید / 7- مفروضات را رها کنید / 8- فرضیات خود را زیر سؤال ببرید / 9- فرضیات اساسی را بیان کنید / 10- سفسطه‌های منطقی را خوب فهم کنید / 11- در درجه اول از منطق و استدلال استفاده کنید / 12- بیاموزید در مورد همه چیز پرسش کنید / 13- پرسش‌های اساسی را بیان کنید / 14- از فرایند ذهنی خود آگاه باشید / 15- سوگیری‌های خود را فهم کنید / 16- از خودمحوری اجتناب کنید / 17- خودتان و اقداماتتان را زیر سئوال ببرید / 18- به یک خودمنتقد شوید / 19- تحلیل اطلاعات را درست انجام دهید / 20- ارتباطات بدون خشونت برقرار کنید / 21- گوش دادن فعال را تمرین کنید / 22- تا زمانی که خودتان پژوهش نکرده‌اید، از دریافت اطلاعات از دیگران اجتناب کنید / 23- بنیان گسترده‌ای از دانش داشته باشید / 24- تفاوت بین غیرممکن و غیرمحتمل را بدانید / 25- معکوس تفکر کنید / 26- شواهد موجود را ارزیابی کنید / 27- از چندین دیدگاه برای بررسی موضوع موردنظر استفاده‌کنید / 28- به منبع اطلاعات توجه کنید / 29- به چند حرکت جلوتر تفکر کنید / 30- کتاب‌های عالی بخوانید / 31- خودتان را به جای دیگران قرار دهید / 32- برای بهبود کارکرد مغز خود حداقل 30 دقیقه در روز اختصاص دهید / 33- به یاد داشته باشید که برای خودتان تفکر کنید / 34- به یک پیشرفت تفکر کنید / 35- اشتباهات و شکست‌ها را تجزیه‌وتحلیل کنید / 36- جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید / 37- از نقشه‌های ذهنی استفاده کنید / 38- به ایده‌های جدید فکر کنید / 39- کنجکاوی خود را توسعه دهید / 40- با دلسوزی در مباحثات شرکت کنید / 41- تصمیم‌گیری‌ها را در محیط‌های چندگانه بررسی کنید / 42- یک مسئله را به خود اختصاص دهید تا روی آن کار کنید / 43- بدانید که هیچ کسی نمی‌تواند 100 درصد به طور انتقادی تفکر کند / 44- آینده‌نگاری خود را توسعه دهید / 45- خود را با متفکران انتقادی محاصره کنید / 46- خود را با افرادی باهوش‌تر از خود احاطه کنید / 47- با افراد گوناگون معاشرت کنید / 48- زمان تلف شده خود را به حداقل برسانید / 49- فعالیت‌های روزانه خود را برنامه‌ریزی کنید/ 50- برای ارزیابی تصمیم‌گیری خود وقت بگذارید / 51- به طور مداوم تفکر انتقادی را تمرین کنید / 52- دفتر ثبت افکار را تهیه کنید / 53- شکست بخورید تا زمانی که موفق بشوید / نکاتی برای بهبود و توسعه مهارت‌های تفکر انتقادی / منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: بازی‌ها و تمرینات تفکر انتقادی

مدل‌های تفکر / 1- چند دقیقه در یک روز / 2- چند ساعت در یک هفته / 3- چند روز در هر چند ماه / تله‌های ذهنی تفکر انتقادی / سم‌زدایی تکنیک‌های سمی تفکر / بازی‌های تفکر انتقادی / 1- نجات تخم‌مرغ / 2- میدان مین / 3- مسابقه طناب‌کشی چهارطرفه / 4- اگر آن را بسازید / 5- تلاش برای طلا / 6- زوم / 7- سناریوی بدترین حالت / 8- این یک راز است / 9- محفظه در حال کوچک شدن / تمرینات تفکر انتقادی / 1- خود را در چندین محیط ارائه دهید / 2- با یک کودک 6 ساله صحبت کنید / 3- سوگیری‌های خود را فهم نمایید و به چالش بکشید / 4- معکوس کار کنید / 5- از افراد دیگر بخواهید که فرایندهای فکری خود را توضیح دهند / 6- خود را در معرض محتوای جدید و ابداع‌کنندگان جدید قرار دهید / 7- راهنمای تور برای یک موجود فضایی / 8- حقیقت یا گمان / 9- در مورد چگونگی مواجهه رهبران با چالش‌ها (و حل آن‌ها) مطالعه نمایید / 10- با تجزیه‌وتحلیل رقبا، مهارت‌های تفکر انتقادی را تمرین کنید / 11- مسئولیت حل یک مسئله دشوار را بپذیرید / 12- دریابید مدیران چه مسائل بزرگی را در شرکت می‌بینند / 13- در یک تیم حل مسئله مشارکت کنید / 14- برای ثبت موفقیت‌ها و اشتباهات، یک دفتر ثبت وقایع روزانه تهیه کنید / 15- با بازی‌های فکری و معضلات اخلاقی خود را آزمایش کنید / ابزارهای تفکر انتقادی / تحلیل هزینه منفعت/  تکنیک APC / تکنیک FIP / تکنیک AGO / تکنیک PMI / شش کلاه تفکر / منابع و مأخذ فصل

پیوست
منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی پور – دکتر میثم کشاورز

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-32-3

سال انتشار

1400

تعداد صفحات

173

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفکر انتقادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.