کتاب رفتارشناسی دیسک پیشرفته؛ سطح شغلی و سازمانی

غیرقابل خرید

برای تهیه این کتاب با شماره ۰۹۱۰۴۹۴۹۲۵۳ تماس حاصل نموده و یا در تلگرام / واتساپ پیام ارسال نمایید

ناموجود

فهرست مطالب

فصل اول: مصاحبه شغلی و استخدام

مهارت‌های نرم داوطلبان شغلی         

1- مهارت‌های نرم تیپ رفتاری قرمز  

2- مهارت‌های نرم تیپ رفتاری زرد    

3- مهارت‌های نرم تیپ رفتاری سبز   

4- مهارت‌های نرم تیپ رفتاری آبی   

شغل رؤیایی        

1- شغل رؤیایی تیپ رفتاری قرمز      

2- شغل رؤیایی تیپ رفتاری زرد        

3- شغل رؤیایی تیپ رفتاری سبز       

4- شغل رؤیایی تیپ رفتاری آبی       

استخدام اثربخش  

1- مدیران و مذاکره‌کنندگان

2- تأثیرگذاران     

3- حافظان پایداری           

4- تیپ‌های تحلیلی           

سخت‌ترین پرسش‌های مصاحبه شغلی 

1- پرسش‌های سخت برای تیپ رفتاری قرمز   

2- پرسش‌های سخت برای تیپ رفتاری زرد     

3- پرسش‌های سخت برای تیپ رفتاری سبز     

4- پرسش‌های سخت برای تیپ رفتاری آبی     

اجتناب از اشتباهات مصاحبه شغلی      

1- مصاحبه شغلی تیپ رفتاری قرمز   

2- مصاحبه شغلی تیپ رفتاری زرد     

3- مصاحبه شغلی تیپ رفتاری سبز     

4- مصاحبه شغلی تیپ رفتاری آبی     

مراحل کارمندیابی اثربخش  

مرحله 1: شرح وظایف کاری و پروفایل شخصی را آماده کنید         

مرحله 2: پیدا کردن داوطلبان شغلی    

مرحله 3: مدیریت فرآیند درخواست     

مرحله 4: انتخاب داوطلبان   

مرحله 5: ارائه پیشنهاد        

آنبردینگ

1- آنبردینگ تیپ رفتاری قرمز         

2- آنبردینگ تیپ رفتاری زرد           

3- آنبردینگ تیپ رفتاری سبز          

4- آنبردینگ تیپ رفتاری آبی           

منابع و مأخذ فصل 

فصل دوم‌: تشویق و انگیزه‌بخشی

مشوق‌های کارکنان           

1- مشوق‌های کارکنانی با تیپ رفتاری قرمز     

2- مشوق‌های کارکنانی با تیپ رفتاری زرد       

3- مشوق‌های کارکنانی با تیپ رفتاری سبز      

4- مشوق‌های کارکنانی با تیپ رفتاری آبی      

قدردانی از کارکنان

1- قدردانی از تیپ رفتاری قرمز        

2- قدردانی از تیپ رفتاری زرد          

3- قدردانی از تیپ رفتاری سبز         

4- قدردانی از تیپ رفتاری آبی          

منابع و مأخذ فصل

فصل سوم‌: ارتباط سازمانی

بهبود ارتباط سازمانی          

1- اگر تیپ رفتاری قرمز هستید        

2- اگر تیپ رفتاری زرد هستید          

3- اگر تیپ رفتاری سبز هستید         

4- اگر تیپ رفتاری آبی هستید          

بهبود ارتباط ایمیلی

1- تیپ رفتاری قرمز: وظیفه محور و فعال        

2- تیپ رفتاری زرد: مردم محور و فعال           

3- تیپ رفتاری سبز: مردم محور و غیرفعال      

4- تیپ رفتاری آبی: وظیفه محور و غیرفعال     

آداب تماس ویدیویی          

1- ملاحظات آداب معاشرت تیپ رفتاری قرمز   

2- ملاحظات آداب معاشرت تیپ رفتاری زرد     

3- ملاحظات آداب معاشرت تیپ رفتاری سبز    

4- ملاحظات آداب معاشرت تیپ رفتاری آبی     

مواجهه با یک رئیس سلطه‌گر

مواجهه با یک رئیس بانفوذ   

مواجهه با یک رئیس تغییرناپذیر         

مواجهه با یک رئیس بیش از حد محتاط           

منابع و مأخذ فصل

فصل چهارم: مدیریت کارکنان

کنترل استرس و فرسودگی شغلی       

1- کنترل استرس و فرسودگی شغلی تیپ رفتاری قرمز     

2- کنترل استرس و فرسودگی شغلی تیپ رفتاری زرد       

3- کنترل استرس و فرسودگی شغلی تیپ رفتاری سبز      

4- کنترل استرس و فرسودگی شغلی تیپ رفتاری آبی      

مراقبت مجازی در محیط کار

ایجاد تعلق‌خاطر    

1- ایجاد تعلق‌خاطر برای تیپ رفتاری قرمز      

2- ایجاد تعلق‌خاطر برای تیپ رفتاری زرد        

3- ایجاد تعلق‌خاطر برای تیپ رفتاری سبز        

4- ایجاد تعلق‌خاطر برای تیپ رفتاری آبی        

وارونه‌سازی عدم تعلق‌خاطر کارکنان    

1- تیپ رفتاری قرمز         

2- تیپ رفتاری زرد

3- تیپ رفتاری سبز           

4- تیپ رفتاری آبی           

حل تعارض در محل کار      

1- حل تعارضات تیپ رفتاری قرمز     

2- حل تعارضات تیپ رفتاری زرد       

3- حل تعارضات تیپ رفتاری سبز      

4- حل تعارضات تیپ رفتاری آبی      

ارتقای فرهنگ مدیریت تعارض         

مهارت‌های نرم کارکنان     

1- مهارت‌های حل مسئله   

2- نگرش ذهنی مثبت       

3- مهارت گوش دادن        

4- مهارت تحلیلی 

بازنگری و بازخورد عملکرد   

1- بازخورد عملکرد به تیپ‌های رفتاری قرمز     

2- بازخورد عملکرد به تیپ‌های رفتاری زرد       

3- بازخورد عملکرد به تیپ‌های رفتاری سبز      

4- بازخورد عملکرد به تیپ‌های رفتاری آبی      

کوچینگ دیسک در چهار فصل کار راهه           

1- بهار کار راهه   

2- تابستان کار راهه          

3- پاییز کار راهه  

4- زمستان کار راهه          

میز کار کارکنان   

1- سبک میز: ساده و کارآمد

2- سبک میز: به‌هم‌ریخته و آشفته      

3- سبک میز: شخصی و خودمانی      

4- سبک میز: مرتب و منظم

منابع و مأخذ فصل

فصل پنجم: تیم‌سازی

الهام‌بخشی و تشویق اعضای تیم        

1- راهنمایی و جهت‌دهی کنید (مالکیت و اعتماد)           

2- ارائه تمجید و به رسمیت شناختن (ارزش و پذیرش)      

3- حامی و باثبات باشید (امنیت و ثبات)          

4- ارائه شفافیت و پایبندی به حقایق (دانش و فهم)         

نحوه دستور دادن به اعضای تیم         

1- نتایج اندازه‌گیری شده     

2- تعامل کلامی  

3- تأییدیه‌های متعدد         

4- دستورالعمل گام‌به‌گام      

حل مسائل تیمی   

1- تصمیم‌گیری‌های دشوار  

2- عدم تحقق ضرب‌الاجل‌های پروژه 

3- ارتباط ضعیف   

4- اهداف غیر شفاف          

5- فقدان خلاقیت 

تیم‌سازی رؤیایی   

1- نظریه‌پرداز تأثیرگذار       

2- اجراکننده باثبات           

3- تحلیل‌کنندگان وظیفه‌شناس         

4- مدیر تعادل     

5- استراتژیست    

تیم‌سازی تاب‌آور   

1- چگونه استرس را در تیمتان ارزیابی کنید      

2- عوامل استرس‌زا و عکس‌العمل‌های استرسی هر تیپ رفتاری      

3- کمک به تیم برای مقابله با استرس

تیم‌سازی چابک    

1- مطمئن شوید که همه افراد نقششان را خوب ایفا می‌کنند           

2- افراد را توانمند کنید تا به یک رهبر تبدیل شوند          

۳- تغییر ذهنیت سریع را تسهیل کنید  

تیم‌سازی اثربخش 

الف- ویژگی‌های اعضای تیم

1- ویژگی اصلی تیپ رفتاری قرمز در کار تیمی 

2- ویژگی اصلی تیپ رفتاری زرد در کار تیمی   

3- ویژگی اصلی تیپ رفتاری سبز در کار تیمی   

4- ویژگی اصلی تیپ رفتاری آبی در کار تیمی   

ب- کاربرد دیسک در تیم‌سازی         

1- تعیین نقش‌ها در تیم      

2- تصمیم بگیرید که چه چیزی را بهتر است که به دیگران تفویض کنید        

3- راه‌هایی برای ساخت ارتباط تیمی قوی پیدا کنید         

منابع و مأخذ فصل

فصل ششم: رهبری سازمانی

تفاوت مدیریت و رهبری‌     

1- رهبران گوش می‌دهند، مدیران دستور می‌دهند          

2- رهبران قدرت را به اشتراک می‌گذارند، مدیران آن را احتکار می‌کنند         

3- رهبران تقبل مسئولیت می‌کنند، مدیران اشتباهات را پیدا می‌کنند 

سبک‌های مدیریت

1- واگذارنده (تفویض اختیار کننده) (High D) 

2- تشویق‌کننده (High I/S/C)      

3- آموزگار (High S/C)  

4- پاداش‌دهنده (High D/I)         

5- سازگار (High C/S)   

6- نظری (High C/I)    

7- عملیاتی (High S/C) 

استراتژی‌های مدیریت: کنترل در مقابل‌اعتماد؟   

1- گاوچران؛ مدلی از کنترل 

2- گوسفندچران – مدلی از اعتماد      

حضور در «زمان حال»        

1- تیپ رفتاری قرمز: به تیمتان اعتماد کنید      

2- تیپ رفتاری زرد: ارتباطات معنادار بسازید      

3- تیپ رفتاری سبز: ارتباط کلامی     

4- تیپ رفتاری آبی: افراد به دیگران احتیاج دارند

کوچینگ اجرایی   

1- مشاور و راهنما 

2- هدف شفاف    

3- قدرت تصمیم‌گیری        

4- تأثیرگذاری      

5- رهبری در زمان تغییر     

ویژگی‌های رهبران خودآگاه  

1- رهبران تیپ رفتاری قرمز

2- رهبران تیپ رفتاری زرد  

3- رهبران تیپ رفتاری سبز 

4- رهبران تیپ رفتاری آبی 

تعیین سبک رهبری

1- رهبرانی با تیپ رفتاری قرمز        

2- رهبرانی با تیپ رفتاری زرد          

3- رهبرانی با تیپ رفتاری سبز         

4- رهبرانی با تیپ رفتاری آبی          

تنظیم سبک رهبری           

مرحله 1: افزایش خودآگاهی 

مرحله 2: ساخت بر اساس نقاط قوت   

مرحله 3: غلبه کردن بر محدودیت‌های شخصیتی

مرحله 4: با دیگران بر اساس تیپ رفتاری‌شان ارتباط برقرار کنید     

نقاط قوت رهبری  

1- نقاط قوت رهبری در تیپ رفتاری قرمز        

2- نقاط قوت رهبری در تیپ رفتاری زرد          

3- نقاط قوت رهبری در تیپ رفتاری سبز         

4- نقاط قوت رهبری در تیپ رفتاری آبی         

برنامه‌ریزی استراتژیک رهبران          

1- برنامه‌ریزی استراتژیک تیپ رفتاری قرمز     

2- برنامه‌ریزی استراتژیک تیپ رفتاری زرد       

3- برنامه‌ریزی استراتژیک تیپ رفتاری سبز      

4- برنامه‌ریزی استراتژیک تیپ رفتاری آبی      

ناکامی‌های رهبری

مواجهه با نقاط کور رهبری   

1- شاید من نیاز داشته باشم که شنونده بهتری باشم        

2- من فکر می‌کردم این یک فعالیت تیم سازی بسیار عالی است!    

3- تغییر گاهی می‌تواند چیز خوبی باشد

4- وقتی احساس انتقاد می‌کنید، به جای ساختن، همه چیز را خراب می‌کنید    

غلبه بر چالش‌های رهبری   

1- چالش‌های رهبری در تیپ رفتاری قرمز       

2- چالش‌های رهبری در تیپ رفتاری زرد         

3- چالش‌های رهبری در تیپ رفتاری سبز        

4- چالش‌های رهبری در تیپ رفتاری آبی        

انتخاب رهبر جلسه

1- تیپ رفتاری قرمز به عنوان مسئول جلسه     

2- تیپ رفتاری زرد به عنوان مسئول جلسه       

3- تیپ رفتاری سبز به عنوان مسئول جلسه       

4- تیپ رفتاری آبی به عنوان مسئول جلسه       

تیپ‌های قرمز و زرد در نقش پیرو      

1- قرمزها در نقش پیرو      

2- زردها در نقش پیرو        

توسعه رهبری تیپ‌های سبز و آبی      

1- تیپ رفتاری سبز به عنوان یک رهبر           

2- تیپ رفتاری آبی به عنوان یک رهبر

رهبری مبتنی بر عدم قطعیت

1- به حقایق پایبند باشید     

2- زمانی برای جلسات پرسش و پاسخ بگذارید   

3- برای ارتقای بینش‌های رهبری با سایر رهبران ارتباط برقرار کنید

4- ارتباط تیمی را تشویق کنید          

رهبری در عصر هوش مصنوعی         

1- تیپ رفتاری قرمز         

2- تیپ رفتاری زرد

3- تیپ رفتاری سبز           

4- تیپ رفتاری آبی           

منابع و مأخذ فصل

فصل هفتم: فروش و بازاریابی

تشخیص تیپ رفتاری مشتری           

1- تیپ رفتاری یک مشتری قرمز      

2- تیپ رفتاری یک مشتری زرد        

3- تیپ رفتاری یک مشتری سبز       

4- تیپ رفتاری یک مشتری آبی       

رویکرد فروش رفتاری        

1- برای تیپ رفتاری قرمز، سریع تحویل دهید   

2- برای تیپ رفتاری زرد، خرید را لذت‌بخش کنید           

3- به تیپ رفتاری سبز، اطمینان بدهید

4- در مواجه با تیپ رفتاری آبی، به حقایق پایبند باشید     

تاکتیک‌های فروش

1- فروش به تیپ رفتاری قرمز         

2- فروش به تیپ رفتاری زرد           

3- فروش به تیپ رفتاری سبز          

4- فروش به تیپ رفتاری آبی           

مشتری‌یابی         

1- مشتری‌یابی برای تیپ رفتاری قرمز           

2- مشتری‌یابی برای تیپ رفتاری زرد 

3- مشتری‌یابی برای تیپ رفتاری سبز

4- مشتری‌یابی برای تیپ رفتاری آبی 

بهبود مهارت‌های فروش     

1- مشتری‌یابی    

2- رابطه‌سازی     

3- پرسش‌های مقدماتی      

غلبه بر ایرادات احتمالی مشتریان       

1- غلبه بر ایرادات احتمالی یک مشتری بالقوه با تیپ رفتاری قرمز   

2- غلبه بر ایرادات احتمالی یک مشتری بالقوه با تیپ رفتاری زرد     

3- غلبه بر ایرادات احتمالی یک مشتری بالقوه با تیپ رفتاری سبز    

4- غلبه بر ایرادات احتمالی یک مشتری بالقوه با تیپ رفتاری آبی    

منابع و مأخذ فصل

منابع و مأخذ

به این کتاب این‌گونه استناد کنید:

استناد پایان متن: فقیهی‌پور، جواد و جنتی، حامد و ذوالقدر، مهدی و مصطفوی، ساناز (1401)؛ رفتارشناسی دیسک پیشرفته؛ سطح شغلی و سازمانی، تهران، انتشارات دارالفنون، چاپ اول.

استناد داخل متن: (فقیهی‌پور و همکاران، 1401)

توضیحات تکمیلی

مؤلفین

دکتر جواد فقیهی‌پور – دکتر حامد جنتی – مهدی ذوالقدر – ساناز مصطفوی

ناشر

انتشارات دارالفنون

شابک

978-622-6952-58-3

سال انتشار

1401

تعداد صفحات

152

قطع

وزیری

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب رفتارشناسی دیسک پیشرفته؛ سطح شغلی و سازمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.